BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SAMOCHODOWYM

46.00

Na stanie

Bogato ilustrowany podręcznik zawierający ogólne zagadnienia organizacyjne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów i zasad bhp, jak również wiadomości praktyczne dotyczące zagrożeń występujących w środowisku pracy, prawidłowej organizacji stanowiska pracy, zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania poszczególnych rodzajów prac w przedsiębiorstwie samochodowym oraz zasad udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono pytania kontrolne i ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania, mające pomóc w ugruntowaniu nabytej wiedzy oraz testy sprawdzające.
Podręcznik jest przeznaczony dla uczniów szkół branżowych i techników kształcących się w zawodach mechanika pojazdów samochodowych, elektromechanika pojazdów samochodowych, technika pojazdów samochodowych, mechanika motocyklowego i pokrewnych zawodach branży motoryzacyjnej, jak również uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji: MG.12 / MOT.02, MG.18 / MOT.05, MG.43 / MOT.06, MG.23 / MOT.04, MG.27 / MOT.03.
Numer ewidencyjny 1. wydania w wykazie podręczników MEN: 24/2014

Spis treści

1. Zagadnienia prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 5
1 .1. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 5
1 .2. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 13
1 .3. Nadzór nad warunkami pracy 15
1 .4. Organizacja służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy 21
1 .5. Ochrona zdrowia pracowników 22
1 .6. Szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 28
1 .7. Znaki bezpieczeństwa 30
1 .8. Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym 36
1 .9. Sprawdzenie wiadomości 42
2. Zagrożenia występujące w środowisku pracy 46
2 .1. Ogólne zagrożenia związane z obsługą i naprawą samochodów 46
2 .2. Zasady postępowania w razie pożaru 51
2 .3. Ochrona przeciwpożarowa 55
2 .4. Porażenie prądem elektrycznym 61
2 .5. Hałas, wibracje, zapylenie 69
2 .6. Sprawdzenie wiadomości 75
3. Zasady bezpiecznej pracy w przedsiębiorstwie samochodowym 78
3 .1. Organizacja stanowiska pracy 78
3 .2. Środki ochrony indywidualnej pracownika warsztatu samochodowego 89
3 .3. Zasady bezpiecznego posługiwania się narzędziami ręcznymi, elektrycznymi i pneumatycznymi 97
3 .4. Urządzenia podlegające kontroli Urzędu Dozoru Technicznego 104
3 .5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynach części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych 109
3 .6. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi akumulatorów 112
3 .7. Bezpieczeństwo i higiena pracy w myjni samochodowej 117
3 .8. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechaniki samochodowej 121
3 .9. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac blacharskich i spawalniczych 129
3 .10. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac lakierniczych 136
3 .11. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac w serwisie ogumienia 141
3 .12. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas obsługi i naprawy klimatyzacji 146
3 .13. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze i naprawie układów poduszek gazowych, pirotechnicznych napinaczy pasów, układów SBC (systemu elektronicznego sterowania układem hamulcowym) 150
3 .14. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas prac przy samochodach z napędem elektrycznym i hybrydowym 153
3 .15. Sprawdzenie wiadomości 157
4. Wypadki przy pracy. Pierwsza pomoc 160
4 .1. Rodzaje wypadków przy pracy i ich przyczyny 160
4 .2. Zasady postępowania powypadkowego 161
4 .3. Organizacja pierwszej pomocy 165
4 .4. Zasady udzielania pierwszej pomocy 169
4 .5. Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem 178
4 .6. Pierwsza pomoc w przypadku złamań i zranień 178
4 .7. Pierwsza pomoc w przypadku zatruć tlenkiem węgla oraz substancjami stosowanymi w eksploatacji pojazdów samochodowych 186
4 .8. Sprawdzenie wiadomości 188
Rozwiązania testów sprawdzających wiadomości 193
Literatura 194

Autor

ISBN

978-83-206-2056-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „BEZPIECZEŃSTWO PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE SAMOCHODOWYM”