DOBÓR KABLI ELEKTRYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W BUDYNKACH Z UWAGI NA WYMAGANIA DOTYCZĄCE REAKCJI NA OGIEŃ ,

28.00

Na stanie

Dobór kabli elektrycznych do zastosowań w budynkach z uwagi na wymagania dotyczące reakcji na ogień. Wytyczne
Autor: Katarzyna Kaczorek-Chrobak, Andrzej Kolbrecki, Andrzej Borowy

Opracowanie zawiera wytyczne w zakresie właściwości związanych z reakcją na ogień kabli elektrycznych stosowanych w budynkach dla producentów, projektantów, architektów i rzeczoznawców budowlanych. W opracowaniu przyporządkowano klasy reakcji na ogień kabli elektrycznych w oparciu o wymagania stawiane budynkom oraz częściom budynków, stanowiącym odrębne strefy pożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r. poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248).

Spis treści
Streszczenie 4
Summary 4
1. Wprowadzenie 5
2. Terminy i definicje5
3. Klasyfikacja kabli w zakresie reakcji na ogień .
4. Podział kabli z uwagi na właściwości ogniowe w przepisach krajowych 9
5. Określenia dotyczące palności i rozprzestrzeniania ognia oraz odpowiadające im klasy
reakcji na ogień 9
6. Wytyczne w zakresie reakcji na ogień kabli 10
Bibliografia 13
Załącznik 1: Klasy reakcji kabli i przewodów według PN-EN 13501-6 16

Załącznik 2: Wymagania ogniowe dla kabli i urządzeń elektrycznych według rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065, z 2020 r.
poz. 1608 i 2351 oraz z 2022 r. poz. 248)18

 

Autor

ISBN

978-83-249-8623-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DOBÓR KABLI ELEKTRYCZNYCH DO ZASTOSOWAŃ W BUDYNKACH Z UWAGI NA WYMAGANIA DOTYCZĄCE REAKCJI NA OGIEŃ”