INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA

Wiek XXI traktowany jest jako stulecie gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym zaakcentowaniem wykorzystywania tej wiedzy do opracowywania rozwiązań innowacyjnych…

67.00

Na stanie

Wiek XXI traktowany jest jako stulecie gospodarki opartej na wiedzy, ze szczególnym zaakcentowaniem wykorzystywania tej wiedzy do opracowywania rozwiązań innowacyjnych. Polska, będąc w Unii Europejskiej (UE), wykorzystuje jako narzędzie propagowania rozwoju gospodarczego i naukowego opartego na wiedzy między innymi „Siódmy Program Ramowy”, w którego dokumentach mówi się o trójkącie wiedzy. Tworzą go: edukacja, badania i innowacje jako niezbędne środki do osiągnięcia celu, jakim jest przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną i dynamiczną, opartą na wiedzy strukturę gospodarczą na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz uzyskania większej spójności społecznej. Innym z narzędzi jest „Strategia 2020″, będąca nowym długofalowym programem społeczno-gospodarczym, zorientowanym między innymi na inteligentny rozwój UE, czyli przekształcenia gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorczości i innowacjach.
Treść recenzowanej publikacji wyraźnie nawiązuje do tych programów, a jej zawartość koresponduje z hasłami przewijającymi się w cytowanych powyżej dokumentach. Z uwagi na istotność prezentowanych w pracy zagadnień, czego dowodem jest ranga wspomnianych uprzednio dokumentów, uważam podjęcie w postaci publikacji podręcznikowej problematyki innowacyjności i przedsiębiorczości innowacyjnej za wysoce uzasadnione.
Profesor Zbigniew Kłos przedstawia między innymi szerokie spektrum źródeł innowacyjności. Wskazuje tu słusznie na takie osobowe elementy, jak: rozwijający się potencjał wiedzy, zasoby twórcze czy kreatywność. Sięga następnie do nie wszędzie przywoływanych źródeł innowacyjności, osadzając je we właściwym kontekście przedsiębiorstwa, a następnie wskazuje na istotną rolę kultury organizacyjnej, czy szerzej doskonalenia zasobów niematerialnych, by przejść w końcu do omówienia roli chaosu i niestabilności.

prof. zw. dr hab. mi. Stanisław Tkaczyk Politechnika Warszawska
Autor

Wydawca

ISBN

978-83-7775-195-4

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ INNOWACYJNA”