IZOLACJE WODOCHRONNE TARASÓW

31.50

Na stanie

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych C4/2016 Część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów

W niniejszym zeszycie warunków technicznych podano wymagania dotyczące wykonania i odbioru zabezpieczeń wodochronnych tarasów wykonywanych w tradycyjnym układzie warstw oraz w układzie odwróconym. Wymagania te obejmują: – dokumentację techniczną, – warunki dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów hydroizolacyjnych, – zasady układania warstw hydroizolacyjnych, – kryteria odbioru robót. Pracę uzupełniono o podstawowe wymagania dotyczące pozostałych warstw tarasowych oraz o elementy wykończeniowe tarasów.

Spis treści
Streszczenie   5
Summary   5
Przedmowa   7
1. Wstęp   9
1.1. Przedmiot i zakres stosowania   9
1.2. Terminy i definicje   9
2. Dokumentacja techniczna   11
2.1. Wymagania ogólne   11
2.2. Projekt techniczny   11
2.3. Dokumentacja powykonawcza   12
3. Wymagania dotyczące izolacji wodochronnych   13
3.1. Rodzaje izolacji wodochronnych   13
3.2. Wymagania ogólne   13
3.3. Materiały stosowane do wykonywania izolacji wodochronnych   14
4. Wymagania formalne odnośnie materiałów i wyrobów stosowanych w przekryciach tarasowych   16
4.1. Wymagania ogólne   16
4.2. Przyjęcie wyrobów na budowie i ich przechowywanie   18
5. Podłoża pod warstwy hydroizolacyjne   19
5.1. Wymagania ogólne   19
5.2. Podłoża z płyt żelbetowych   20
5.3. Podłoża ze szlichty cementowej lub z gotowych mieszanek na bazie cementu   20
5.4. Podłoża z wyrobów termoizolacyjnych   21
6. Wykonywanie izolacji wodochronnych   22
6.1. Wymagania ogólne   22
6.2. Izolacje z pap asfaltowych   23
6.3. Izolacje z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych i kauczuku   25
6.4. Izolacje z blachy ołowianej   25
6.5. Izolacje bezspoinowe z mas hydroizolacyjnych   26
7. Wykonywanie pozostałych warstw   26
7.1. Warstwy paroizolacyjne i poślizgowe   26
7.2. Warstwa izolacji termicznej   27
7.3. Warstwy nawierzchniowe   28
8. Zasady wykonywania elementów wykończeniowych tarasów   28
8.1. Dylatacje   28
8.2. Obróbki elementów wystających ponad powierzchnię tarasu   29
8.3. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych   30
9. Odbiór robót   32
9.1. Kontrola jakości robót   32
9.2. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru robót   32
Bibliografia   33


			
Autor

ISBN

978-83-249-8460-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „IZOLACJE WODOCHRONNE TARASÓW”