JOB CRAFTING KSZTAŁTOWANIE PODMIOTOWOŚCI PRACY PERSPEKTYWA PEDAGOGIKI PRACY ,

38.90

Na stanie

Job crafting. Kształtowanie podmiotowości pracy – perspektywa pedagogiki pracy i psychologii organizacji

Rozważania zaprezentowane w publikacji zostały osadzone w pedagogice pracy, będącej subdyscypliną pedagogiki, a także w psychologii. Przedmiotem rozważań w monografii jest zmieniająca się rola człowieka w pracy,
a co za tym idzie – jego podmiotowości i dążenia do personalizacji pracy. Aktualne programy funkcjonujące
w zróżnicowanych formach pracy i zatrudnienia promują indywidualną inicjatywę. Odchodzi się w nich od kontroli o charakterze dyscyplinarnym na rzecz działań przyznających prymat wartościom, uczestnictwu i dobrowolnemu zaangażowaniu w działalność zawodową. Job crafting stanowi swoistą odpowiedź na zaistniałe zmiany
i jednocześnie wynika z przeświadczenia, że zmiana postrzegania roli pracownika w pracy jest długotrwałym
procesem, który wymaga głębokiej przebudowy świadomości społecznej pracodawców i pracowników. W rozumieniu przyjętym przez autorkę job crafting to działanie manifestujące się w zachowaniu, które jest uzewnętrznieniem dążeń człowieka do kreowania podmiotowości i własnej tożsamości zawodowej.
Monografia przedstawia autorski model job craftingu obejmujący jego uwarunkowania (postawy wobec
pracy, ukierunkowanie osobowościowe oraz charakterystykę demograficzną osób, u których stwierdzono takie
zachowania), a także skutki rozpatrywane z ponadjednostkowego (zachowania prospołeczne, organizacyjne zachowania obywatelskie) i jednostkowego (zadowolenie z pracy, poczucie jakości życia) punktu widzenia.
Skrócony spis treści
Wprowadzenie
1. Człowiek a praca
2. Znaczenie pracy jako podstawowej aktywności w życiu człowieka
3. Job crafting jako sposób optymalizacji funkcjonowania człowieka w pracy
4. Model job craftingu i jego empiryczna weryfikacja
Zamiast zakończenia

Autor

ISBN

978-83-961549-0-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JOB CRAFTING KSZTAŁTOWANIE PODMIOTOWOŚCI PRACY PERSPEKTYWA PEDAGOGIKI PRACY”