KONFLIKTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI RODZINNYMI

112.00

Na stanie

Prezentowany w pracy problem dotyczy konfliktów w zarządzaniu przedsiębiorstwami rodzinnymi, ze szczególnym ukierunkowaniem na sukcesję. W polskiej gospodarce funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych – zwłaszcza w sferze rzemiosła – jest datowane nawet od stuleci, jednak dopiero transformacja gospodarki dała podstawy do intensyfikacji ich rozwoju. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, po zmianach ustrojowych, Polska otworzyła się na szeroko rozumianą przedsiębiorczość, która spowodowała rozkwit sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

SPIS TREŚCI
Wstęp 5
Rozdział 1. Istota i uwarunkowania działalności przedsiębiorstw rodzinnych 11
1.1. Istota przedsiębiorstw rodzinnych 11
1.2. Geneza i funkcje przedsiębiorczości rodzinnej 16
1.2.1. Rozwój pojęcia przedsiębiorstwa rodzinnego 16
1.2.2. Wkład polskich badaczy w rozwój pojęcia przedsiębiorstwa
rodzinnego20
1.2.3. Pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego w Europie 24
1.2.4. Pięć poziomów definiowania przedsiębiorstwa rodzinnego 26
1.3. Cykl życia przedsiębiorstwa rodzinnego 30
1.3.1. Cykl życia przedsiębiorstwa 30
1.3.2. Rola kryzysów w cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego 44
1.3.3. Ewolucja własności w firmie rodzinnej 48
1.3.4. Cykl życia wielopokoleniowego przedsiębiorstwa rodzinnego 52
1.3.5. Wpływ cyklu życia rodziny na cykl życia przedsiębiorstwa 54
Rozdział 2. Modele przedsiębiorstw rodzinnych 58
2.1. Dwu- i trzykołowe modele przedsiębiorstwa rodzinnego 58
2.2. Model wartości przedsiębiorstwa rodzinnego 62
2.3. Klastrowy model rozwoju firmy rodzinnej 64
2.4. Dwa ujęcia modelu F-PEC 68
2.5. Sześć modeli przedsiębiorstw rodzinnych 71
2.6. Rozwojowy model firmy rodzinnej – DMFB 73
2.7. Model integrujący cykle życia firmy rodzinnej 75
Rozdział 3. Pojęcie i modele konfliktów i kryzysów w przedsiębiorstwach 79
3.1. Istota konfliktu 79
3.1.1. Pojęcie i typologie konfliktu 81
3.1.2. Miejsce konfliktów w firmach rodzinnych 87
3.1.3. Kryzysy w firmach rodzinnych 91
3.1.4. Przebieg sytuacji kryzysowej 97
3.1.5. Proces zarządzania kryzysowego 99
3.2. Modele konfliktów w przedsiębiorstwach rodzinnych 101
3.2.1. Wielopoziomowy model konfliktu 101
3.2.2. Model konfliktu oparty na cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego 102
3.2.3. Model zrównoważonego trwałego konfliktu 107
3.2.4. Model cienia generacyjnego 110
3.2.5. Model FWC (family-to-work conflict) 113
3.2.6. Rodzinny model FIRO w kontekście zrównoważonego rozwoju 116
3.2.7. Model konfliktu relacyjnego i jego wpływ na wycenę firmy 118
3.2.8. Model epizodów konfliktowych 121
Rozdział 4. Wartości firm rodzinnych a konflikty 124
4.1. Pojęcie i typologia wartości 124
4.2. Wartości w przedsiębiorstwach rodzinnych 132
4.3. Sprawiedliwość jako wartość nadrzędna 135
4.4. Niezgodność wartości jako przyczyna konfliktów w przedsiębiorstwach
rodzinnych 140
4.4.1. Pola konfliktu w przedsiębiorstwach rodzinnych 140
4.4.2. Autorski model ABCD konfliktów w przedsiębiorstwach rodzinnych 142
4.4.3. Konflikty intrapersonalne w przedsiębiorstwach rodzinnych 144
4.4.4. Konflikty interpersonalne w przedsiębiorstwach rodzinnych 146
4.4.5. Konflikty intergrupowe w przedsiębiorstwach rodzinnych 148
Rozdział 5. Wczesne rozpoznawanie konfliktów w przedsiębiorstwach
rodzinnych z wykorzystaniem narzędzi teorii systemów szarych 151
5.1. Teoria systemów szarych w badaniach nad przedsiębiorczością rodzinną 151
5.2. Wczesne rozpoznawanie konfliktów organizacyjnych 154
5.3. Metodyka badań 157
5.3.1. Cel główny badań 157
5.3.2. Problemy badawcze i problemy szczegółowe 157
5.3.3. Opis narzędzia do diagnozy konfliktu w przedsiębiorstwach
rodzinnych 159
5.3.4. Charakterystyka badanej próby 176
5.3.5. Prezentacja wyników badań 179
5.3.6. Wnioski z badań 184
Podsumowanie 187
Bibliografia 191
Spis rysunków 223
Spis tabel 226
Załączniki 227
Załącznik 1 227
Załącznik 2 233

Autor

ISBN

978-83-7775-546-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONFLIKTY W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWAMI RODZINNYMI”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *