MATERIAŁY NADPRZEWODNIKOWE MODELOWANIE WŁASNOŚCI I ZASTOSOW.

W monografii przedstawiono rezultaty badań modelowania własności nadprzewodników, w tym wysokotemperaturowych ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych autora. Postęp w zastosowaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych związany jest ściśle z…

49.35

Na stanie

W monografii przedstawiono rezultaty badań modelowania własności nadprzewodników, w tym wysokotemperaturowych ze szczególnym uwzględnieniem prac własnych autora. Postęp w zastosowaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych związany jest ściśle z otrzymywaniem materiałów nadprzewodnikowych scharakteryzowanych parametrami o pożądanych właściwościach. Można to z jednej strony osiągnąć metodą prób i błędów prowadząc żmudne i kosztowne prace doświadczalno-technologiczne. Z drugiej strony modelowanie własności materiałów nadprzewodnikowych prowadzić będzie do rozpoznania mechanizmu zjawisk zachodzących w tych materiałach i następnie pozwoli wskazać na znaczenie poszczególnych parametrów, które wpływać mogą na uzyskanie materiałów nadprzewodnikowych o pożądanych z punktu widzenia zastosowań własnościach. W monografii rozpatrzono zagadnienie modelowania własności materiałów nadprzewodnikowych w podziale na trzy grupy. Pierwszą grupę stanowią podstawowe parametry nadprzewodnikowe, takie jak temperatura krytyczna, przerwa energetyczna i termodynamiczne pole krytyczne oraz odwracalna krzywa magnetyzacji, natomiast drugą grupę stanowią parametry związane z czystością materiałów nadprzewodnikowych, wyrażoną poprzez średnią elektronową drogę swobodną. Najważniejsza część monografii poświęcona została modelowaniu własności materiałów nadprzewodnikowych związanych z nieodwracalnością magnetyczną, która określa możliwości wykorzystania nadprzewodników do przesyłu prądu elektrycznego oraz jako materiały magnetyczne. Własności należące do trzeciej grupy definiują zasadnicze z punktu widzenia zastosowań parametry, takie jak prąd krytyczny i siły zakotwiczenia oraz straty energetyczne i zamrożony strumień. W związku z dynamicznym w ostatnich latach rozwojem problematyki zastosowań nadprzewodników oraz mającym miejsce w 2008 roku jubileuszem. 100-lecia krioelektrotechniki, w monografii omówiono problematykę zastosowań materiałów nadprzewodnikowych, szczególnie w elektro-energetyce, w świetle bieżącego światowego kryzysu energetycznego oraz wykorzystania nadprzewodników w zagadnieniach odnawialnych, alternatywnych źródeł energii, której to problematyce poświęcono odrębny dodatek. Monografia przeznaczona jest głównie dla uczestników studiów doktoranckich z dyscyplin technicznych oraz studentów szkól wyższych, a także młodszych pracowników naukowych z zakresu elektrotechniki, materiałoznawstwa, kriogeniki, elektroniki, fizyki technicznej, interesujących się zagadnieniami nadprzewodnictwa stosowanego i związaną problematyką.

Autor

ISBN

978-83-922095-5-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MATERIAŁY NADPRZEWODNIKOWE MODELOWANIE WŁASNOŚCI I ZASTOSOW.”