OCENA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO HAŁASU I MIEJSKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU

,

147.00

Na stanie

Praca dotyczy zagadnień związanych z oceną hałasu zewnętrznego i wewnętrznego miejskiego systemu transportu. Głównym celem pracy była ocena oddziaływania dźwięku na ludzi w środowisku miejskim. Aby osiągnąć postawiony cel, wykonano badania eksperymentalne i ankietowe subiektywnego postrzegania dźwięku. Na ich podstawie zbudowano modele regresyjne, które umożliwiają prognozowanie poziomów dźwięku w środowisku miejskim oraz we wnętrzu pojazdów. Przedstawione w monografii cele podzielono na trzy nurty badawcze. Pierwszy nurt badawczy związany był z oceną klimatu akustycznego na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta Poznania (autostradowej obwodnicy Komorniki–Krzesiny oraz na głównych ulicach miasta). Na podstawie wykonanych pomiarów w środowisku autostrady opracowano oraz zweryfikowano modele, które w swoich algorytmach ujmują natężenie ruchu pojazdów i odległość od jezdni autostrady. Ponadto wykonane pomiary porównano z dopuszczalnymi poziomami dźwięku zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska. Dodatkowo wśród osób mieszkających w bezpośrednim otoczeniu autostradowej obwodnicy miasta przeprowadzono badanie sondażowe związane z postrzeganiem przez te osoby zjawisk związanych z hałasem komunikacyjnym. Drugi nurt badawczy dotyczył zagadnień związanych z oceną hałasu wewnętrznego w wybranych typach autobusów i tramwajów. W ramach tego nurtu zrealizowano następujące zadania: wykonano badania ankietowe wśród pasażerów związane z oceną zjawisk wibroakustycznych występujących wewnątrz tramwajów i autobusów oraz wykonano pomiary wielomikrofonowe w wybranych typach autobusów miejskich Solaris Urbino i MAN Lion’s City oraz tramwajach Solaris Tramino i Siemens Combino na postoju i podczas jazdy. Badania wykazały, że w pojazdach transportu zbiorowego można wskazać strefy oddziaływania dźwięków oraz istnieje korelacja pomiędzy hałasem a prędkością, z jaką poruszają się autobusy i tramwaje. Trzeci nurt badawczy związany był z rejestracją i analizą sygnałów dźwiękowych niezbędnych do opracowania metody nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych i słabowidzących. Na podstawie wskazanych przez osoby niewidome istotnych dźwięków środowiska dokonano rejestracji wybranych sygnałów, które są charakterystyczne dla dużej aglomeracji miejskiej. Zgromadzony materiał badawczy umożliwił stwierdzenie, że każdy obiekt może mieć swoją charakterystyczną sygnaturę akustyczną (mapę czasowo-widmową), która wyróżnia go na tle szumu akustycznego miasta. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie nagrań do nauki orientacji przestrzennej osób niewidomych.

Spis treści

Wprowadzenie 7
Stan badań hałasu środowiska zewnętrznego i wewnętrznego
środków transportu 11
Wprowadzenie 11
Badania z zakresu subiektywnego postrzegania dźwięku 13
Badania hałasu wewnątrz pojazdów 15
Badania hałasu generowanego przez środki transportu 17
Badania i identyfikacja źródeł hałasu w pojazdach 18
Modelowanie hałasu pojazdów 21
Monitorowanie i prognozowanie hałasu w środowisku 23
Podsumowanie rozdziału 2 26
Problem badawczy i naukowy 29
Wprowadzenie 29
Analiza problemu badawczego 30
Cele badawcze 32
Zadania badawcze 33
Ocena i modelowanie hałasu na wybranych ciągach
komunikacyjnych miasta Poznania 35
Wprowadzenie 35
Subiektywna ocena hałasu komunikacyjnego
wokół autostradowej obwodnicy miasta Poznania 36
Ocena i modelowanie hałasu zewnętrznego na wybranych ciągach komunikacyjnych miasta Poznania 47
Metodyka pomiarów hałasu w otoczeniu miasta Poznania 47
Analiza wyników badań 63
Modelowanie hałasu w otoczeniu autostrady 93
Podsumowanie rozdziału 4 109
Ocena i modelowanie hałasu wewnętrznego wybranych środków
publicznego transportu zbiorowego 111
Wprowadzenie 111
Subiektywna ocena badań komfortu wibroakustycznego w pojazdach publicznego transportu zbiorowego 113
Badania i ocena hałasu środowiska wewnętrznego
wybranych środków publicznego transportu zbiorowego 122
Metodyka badań rozkładu poziomów dźwięku w przestrzeni
pasażerskiej środków publicznego transportu zbiorowego 122
Analiza wyników badań rozkładu poziomów dźwięku we wnętrzu
wybranych środków transportu zbiorowego 129
Modelowanie zmian poziomów dźwięku we wnętrzu
wybranych środków transportu publicznego 146
Podsumowanie rozdziału 5 180
Wykorzystanie dźwięków środowiska miejskiego w orientacji
osób niewidomych 183
Wprowadzenie 183
Analiza badań ankietowych oraz określenie charakterystycznych
miejsc rejestracji dźwięków 184
Identyfikacja dźwiękowa wybranych obiektów i zdarzeń
występujących w dużym mieście 191
Podsumowanie rozdziału 6 217
Podsumowanie i wnioski końcowe 219
Literatura 225
Summary 247

Autor

ISBN

978-83-7775-534-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCENA WEWNĘTRZNEGO I ZEWNĘTRZNEGO HAŁASU I MIEJSKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *