OCZYSZCZANIE WODY W PROCESACH HYBRYDOWYCH

, , ,

38.42

Na stanie

OCZYSZCZANIE WODY W PROCESACH HYBRYDOWYCH
Lidia Dąbrowska, Beata Karwowska Agata Rosińska, Elżbieta Sperczyńska
Spis treści

WPROWADZENIE

1. ZANIECZYSZCZENIE WÓD
1.1. Naturalna materia organiczna
1.2. Metale ciężkie
1.3. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
1.4. Polichlorowane bifenyle
1.5. Farmaceutyki

2. KOAGULACJA 
2.1. Istota procesu
2.2. Stosowane koagulanty
2.2.1. Sole niezhydrolizowane
2.2.2. Sole zhydrolizowane
2.3. Sposoby prowadzenia koagulacji
2.3.1. Koagulacja objętościowa
2.3.2. Koagulacja kontaktowa
2.3.3. Koagulacja powierzchniowa
2.4. Czynniki wpływające na przebieg procesu koagulacji
2.4.1. Skład fizykochemiczny wody oraz rodzaj i ilość zanieczyszczeń
2.4.2. Rodzaj i dawka koagulantu
2.4.3. Wartość pH
2.4.4. Temperatura
2.4.5. Czas i szybkość mieszania
2.4.6. Wspomaganie procesu koagulacji
2.5. Przykłady prowadzonych badań
2.5.1. Obniżanie barwy i mętności wody oraz zawartości substancji organicznych w zależności od rodzaju koagulantu
2.5.2. Usuwanie materii organicznej będącej prekursorem tworzenia trihalometanów
2.5.3. Usuwanie jonów metali ciężkich
2.5.4. Usuwanie polichlorowanych bifenyli
2.5.5. Usuwanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych

3. ADSORPCJA 
3.1. Podstawy teoretyczne procesu
3.2. Izotermy adsorpcji i dynamika procesu
3.3. Sorbenty stosowane do oczyszczania wód
3.3.1. Adsorbenty węglowe
3.3.2. Pylisty węgiel aktywny
3.3.3. Granulowany węgiel aktywny
3.3.4. Biologicznie aktywny węgiel
3.4. Rodzaj substancji adsorbowanych z wody
3.5. Przykłady prowadzonych badań
3.5.1. Usuwanie związków organicznych w procesie adsorpcji
3.5.2. Usuwanie WWA i PCB w procesie adsorpcji
3.5.3. Usuwanie metali ciężkich w procesie adsorpcji

4. PROCESY UTLENIANIA I REDUKCJI W TECHNOLOGII WODY 
4.1. Chemizm procesów utleniania i redukcji
4.2. Procesy redox w technologii wody
4.3. Utleniacze stosowane w technologii wody
4.3.1. Chlor 79 4.3.2. Dwutlenek chloru
4.3.3. Chloran(I) sodu 81 4.3.4. Wapno chlorowane
4.3.4. Ozon 82 4.3.5. Nadtlenek wodoru
4.3.6. Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu)

5. PROCESY ZAAWANSOWANEGO UTLENIANIA 
5.1. Procesy chemiczne 90 5.1.1. Reakcja Fentona
5.1.2. Utlenianie za pomocą ozonu i nadtlenku wodoru
5.1.3. Elektrochemiczne zaawansowane procesy utleniania
5.1.4. Mokre utlenianie powietrzem
5.1.5. Utlenianie w stanie nadkrytycznym
5.2. Fotochemiczne metody utleniania
5.2.1. Proces UV/O3
5.2.2. Proces UV/H2O2
5.2.3. Proces UV/O3/H2O2
5.2.4. Proces foto-Fentona/Fentona-podobny
5.2.5. Procesy fotokatalitycznego utleniania
5.2.6. Procesy z zastosowaniem ultradźwięków
5.3. Przykłady prowadzonych badań

6. PROCESY HYBRYDOWE 

7. CZĘŚĆ BADAWCZA 
7.1. Materiał badań
7.2. Przebieg badań
7.3. Metody analityczne i aparatura

8. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

9. PODSUMOWANIE

LITERATURA

Autor

, , ,

ISBN

978-83-7193-778-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCZYSZCZANIE WODY W PROCESACH HYBRYDOWYCH”