PODESTY RUCHOME WISZĄCE BUDOWA I EKSPLOATACJA

42.00

Na stanie

Książka omawia konstrukcję podestów wiszących oraz uwzględnia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 1808: 2015-05
Przeznaczona jest przede wszystkim dla osób przygotowujących się do uzyskania uprawnień operatora podestów wiszących.
Może się również okazać przydatna dla służb nadzoru ekploatacyjnego, konserwatorów i montażystów.
Aktualizacji dokonał mgr inż. Waldemar Polko

Spis treści:
1. Wiadomości ogólne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Charakterystyka techniczna podestów wiszących
1.2.1. Platformy robocze
1.2.2. Wciągarki linowe
1.2.3. Konstrukcje nośne podestu
1.2.4. Urządzenia awaryjne
1.3. Parametry techniczne podestów wiszących
2. Wytrzymałość i stateczność podestów wiszących.
Materiały
2.1. Zasady obliczeń wytrzymałościowych i stateczności
2.2. Podstawowe obciążenia podestów wiszących
2.3. Naprężenia dopuszczalne
2.4. Próby i badania wytrzymałości i stateczności
2.5. Materiały
3. Platformy robocze
3.1. Wymagania ogólne
3.2. Konstrukcje platform roboczych
3.3. Obciążenia platformy roboczej i obliczenia wytrzymałościowe
3.4. Badania platfrom roboczych (badania typu)
3.5. Stabilizacja platformy roboczej
4. Wciągarki, urządzenia awaryjne i zabezpieczające
4.1. Elementy i zespoły
4.1.1. Liny stalowe
4.1.2. Krążki linowe, bębny, koła cierne
4.1.3. Hamulce robocze
4.2. Wciągarki
4.2.1. Wymagania ogólne
4.2.2. Wciągarki ręczne
4.2.3. Wciągarki bębnowe
4.2.4. Wciągarki cierne
4.3. Urządzenia awaryjne
4.3.1. Aparat chwytny
4.3.2. Hamulec bezpieczeństwa
4.4. Nawijarki lin
4.5. Urządzenia zabezpieczające
4.5.1. Ogranicznik obciążenia
4.5.2. Układ kontroli nachylenia platformy roboczej
4.5.3. Urządzenia przeciwkolizyjne
4.5.4. Opuszczanie grawitacyjne
4.5.5. Łączniki końcowe i krańcowe
5. Konstrukcje nośne podestów
5.1. Charakterystyka ogólna
5.2. Konstrukcje przenośne
5.3. Konstrukcje stacjonarne
5.4. Konstrukcje przejezdne
6. Wyposażenie elektryczne podestów wiszących
6.1. Łączniki zasilania i instalacja zasilająca
6.2. Silniki napędowe
6.3. Zabezpieczenie obwodów i silników elektrycznych
6.3.1. Zabezpieczenia przeciwzwarciowe
6.3.2. Zabezpieczenia przeciążeniowe
6.3.3. Zabezpieczenia zanikowe
6.4. Układy i urządzenia sterownicze oraz obwody bezpieczeństwa
6.5. Ochrona przeciwporażeniowa i odgromowa
7. Oznakowanie i instrukcja eksploatacyna podestu wiszącego
7.1. Oznakowanie podestów wiszących
7.2. Instrukcja eksploatacyjna
8. Dozór techniczny
8.1. Podstawowe przepisy
8.2. Zakres dozoru technicznego
8.3. Badania techniczne
8.4. Tryb sprawdzania kwalifikacji operatorów i konserwatorów
8.5. Przepisy karne ustawy z dn. 21.12.2000 r. o dozorze technicznym
9. Zasady eksploatacji podestów wiszących
9.1. Służba eksploatacyjna
9.2. Uprawnienia do obsługi podestów
9.3. Uprawnienia do konserwacji podestów
9.4. Obsługa podestów wiszących
9.4.1. Zadania, obowiązki i uprawnienia operatorów
9.4.2. Przygotowanie podestu do pracy
9.4.3. Ramowy zakres czynności w czasie pracy podestu
9.4.4. Podstawowe czynności po zakończeniu pracy
10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
10.1. Wymagania ogólne w zakresie bhp
10.2. Zagrożenia eksploatacyjne przy użytkowaniu podestów wiszących
10.3. Wymagania szczególne w zakresie bhp
10.4. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc
Literatura
Ważniejsze przepisy prawne i warunki techniczne dozoru technicznego
Ważniejsze normy

Autor

ISBN

978-83-65382-14-6

Liczba stron

,

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODESTY RUCHOME WISZĄCE BUDOWA I EKSPLOATACJA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *