PRAWO LOTNICZE PRZEWODNIK PO PRZEPISACH DLA INŻYNIERÓW I MECHANIKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH

,

30.00

Na stanie

Skrypt przeznaczony jest dla studentów wyższych studiów inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT na wszystkich specjalnościach kierunku lotnictwo i kosmonautyka.
Treść i układ skryptu zgodne są z sylabusem Modułu X „Przepisy dotyczące lotnictwa” zawartym w Part-66 (Załącznik III do rozporządzenia Komisji UE 1321/2014). Moduł X jest jednym z 17 modułów wiedzy teoretycznej wymaganej od kandydatów na licencjonowany lotniczy personel techniczny.
Skrypt ma formę przewodnika, który ma ułatwić czytelnikowi dotarcie do interesujących go przepisów dotyczących techniki lotniczej.
Nadrzędnym celem prawa lotniczego jest osiągnięcie i utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych poprzez określenie koniecznych do spełnienia w dziedzinie lotnictwa cywilnego norm, standardów i wymagań.

Spis treści

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. Ramy regulacyjne
2.1. Rola Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
2.1.1. Konwencja o międzynarodowym lotnictwie cywilnym
2.1.2. Załączniki do konwencji chicagowskiej
2.1.3. Podręczniki ICAO
2.2. Rola Komisji Europejskiej i Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego
2.2.1. Rozporządzenie bazowe 2018/1139
2.2.2. Rozporządzenia wykonawcze
2.3. Rola państw członkowskich i zadania krajowych organów nadzoru nad lotnictwem cywilnym
2.3.1. Ustawa Prawo lotnicze
2.3.2. Rozporządzenia wykonawcze ministra właściwego ds. transportu

3. Przepisy dotyczące zdatności do lotu statków powietrznych
3.1. Zapewnianie początkowej zdatności do lotu statków powietrznych zgodnie z Part-21
3.2. Przepisy określające wymagania dla organizacji projektujących i produkujących
3.3. Certyfikacja typu – specyfikacje certyfikacyjne
3.4. Zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych zgodnie z Part-M
3.5. Wymagania dla organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
3.6. Sprawdzanie i potwierdzanie zdatności do lotu statków powietrznych
3.6.1. Świadectwo zdatności do lotu
3.6.2. Ograniczone świadectwo zdatności do lotu
3.6.3. Pozwolenie na lot
3.6.4. Poświadczenie przeglądu zdatności do lotu
3.6.5. Świadectwo rejestracji statku powietrznego
3.6.6. Świadectwo zdatności w zakresie hałasu
3.6.7. Arkusz załadunku i wyważenia
3.6.8. Pozwolenie radiowe na używanie pokładowej stacji lotniczej
3.7. Wykonywanie, dokumentowanie i poświadczanie obsługi technicznej SP
3.7.1. Program obsługi technicznej
3.7.2. Dokumentacja obsługowa
3.7.3. Dyrektywy zdatności do lotu
3.7.4. Biuletyny obsługowe
3.7.5. Modyfikacje i naprawy
3.7.6. Pokładowy dziennik techniczny
3.7.7. Poświadczanie obsługi technicznej
3.7.8. Obsługa techniczna podzespołów i jej poświadczanie

4. Wymagania dla zatwierdzonych organizacji obsługi technicznej
4.1. Organizacje obsługowe Part-M/F
4.2. Organizacje obsługowe Part-145

5. Przepisy dotyczące licencjonowanego personelu poświadczania obsługi technicznej
5.1. Status mechanika lotniczego w świetle przepisów
5.2. Warunki uzyskania licencji mechanika lotniczego
5.2.1. Licencje europejskie (według Part-66)
5.2.2. Licencje krajowe zgodne ze standardami ICAO
5.2.3. Świadectwa kwalifikacji mechanika poświadczenia obsługi statków powietrznych
5.3. Kategorie licencji i powiązane przywileje
5.4. Wymagania wobec organizacji prowadzącej szkolenia mechaników
5.5. Rola i zadania personelu poświadczającego
5.5.1. Personel poświadczający w organizacji
5.5.2. Licencjonowany personel techniczny poza organizacją
5.6. Książka mechanika lotniczego

6. Wybrane przepisy dotyczące operacji lotniczych
6.1. Rozporządzenie wykonawcze nr 965/2012
6.2. Obowiązki operatorów w zakresie utrzymywania ciągłej zdatności do lotu SP
6.3. Wykaz minimalnego wyposażenia – MEL
6.4. Dokumentacja pokładowa

7. Wybrane przepisy dotyczące licencjonowania członków załóg lotniczych
7.1. Licencjonowanie pilotów i personelu pokładowego
7.2. Rola i obowiązki członków załogi w zapewnianiu ciągłej zdatności do lotu
7.3. Przegląd przed lotem

8. Zarządzanie bezpieczeństwem w lotnictwie cywilnym
8.1. Ramy regulacyjne dotyczące bezpieczeństwa lotniczego
8.1.1. Standardy globalne
8.1.2. Przepisy europejskie
8.1.3. Przepisy krajowe
8.2. Załącznik 19 ICAO
8.3. Programy i plany bezpieczeństwa
8.3.1. Globalny Plan Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
8.3.2. Europejski Program i Plan Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
8.3.3. Krajowy Program Bezpieczeństwa w Lotnictwie Cywilnym
8.4. System zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach lotniczych
8.5. System zgłaszania zdarzeń lotniczych
8.5.1. Rola operatora w systemie zgłaszania zdarzeń
8.5.2. Rola organizacji obsługowej w systemie zgłaszania zdarzeń
8.5.3. Rola organizacji CAMO w systemie zgłaszania zdarzeń

ZAŁĄCZNIKI
Z1 – Wykaz aktów prawnych istotnych dla personelu technicznego
Z2 – Skróty i akronimy wykorzystane w przewodniku
Z3 – Wykaz materiałów źródłowych
Z4 – Definicje
Z5 – Przykładowy certyfikat typu

Autor

ISBN

978-83-7938-337-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRAWO LOTNICZE PRZEWODNIK PO PRZEPISACH DLA INŻYNIERÓW I MECHANIKÓW OBSŁUGI TECHNICZNEJ STATKÓW POWIETRZNYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *