STACJE ELEKTROENERGETYCZNE URZĄDZ. GŁÓWNE STACJI TRANSFORMATOROWO-ROZ.

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE URZĄDZENIA GŁÓWNE STACJI TRANSFORMATOROWO-ROZDZIELCZYCH INPE 20

Od Wydawcy

10.80

Na stanie

Od Wydawcy

Publikujemy kolejny zeszyt 20 Podręcznika INPE, poświęcony urządzeniom głównym stacji elektroenergetycznych w najbardziej rozpowszechnionych sieciach rozdzielczych zasilających odbiorców przemysłowych, komunalnych itp., a w szczególności zagadnie­niom budowy i doboru transformatorów, aparaturze łączeniowej, przekładnikom, dławi­kom. Przedstawiono nie tylko budowę urządzeń, lecz także zasady doboru przy uwzględ­nieniu aktualnych wymagań typowych dla sieci rozdzielczych a związanych z pewnością i ekonomią zasilania a także dochowaniem warunków jakościowych zasilania energią elektryczną. Zeszyt zawiera szereg przykładów obliczeniowych, danych i tabel
Opracowany przez wybitnych i znanych specjalistów zeszyt powinien stać się pod­stawowym podręcznikiem dla praktyków i projektantów a także studentów elektroener­getyki stanowiąc wprowadzenie oraz uzupełnienie literatury przedmiotu. W ten sposób obecny zeszyt podejmuje tematykę rozdziału III „Stacje elektroenergetyczne" dawnych Przepisów Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych (PBUE) ale w oparciu o aktualne i nowoczesne podejście do zagadnienia. Poprzednio, w zeszycie 18 Podręcznika, została przedstawiona problematyka sieci i stacji ze szczególnym ukierunkowaniem na stacje pracujące w sieciach elektroenergetyki zawodowej.
W najbliższym czasie przewidujemy opublikowanie następnych zeszytów poświę­conych stacjom elektroenergetycznym, ich budowie, układom połączeń, urządzeniom pomocniczym i ochronie. Natomiast aktualizacja zmian w zbiorach przepisów i Polskich Norm prowadzona jest na bieżąco w kolejnych numerach miesięcznika INPE.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STACJE ELEKTROENERGETYCZNE URZĄDZ. GŁÓWNE STACJI TRANSFORMATOROWO-ROZ.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *