STALOWE KONSTRUKCJE PRĘTOWE CZ.I WYD.2 POPR. I UZUP.

W podręczniku zamieszczono podstawowe informacje na temat opisu i zasad projektowania elementów hal parterowych, a przede wszystkim zasad kształtowania i obliczania hal przemysłowych wyposażonych lub niewyposażonych w transport dźwigowy…

37.00

Na stanie

W podręczniku zamieszczono podstawowe informacje na temat opisu i zasad projektowania elementów hal parterowych, a przede wszystkim zasad kształtowania i obliczania hal przemysłowych wyposażonych lub niewyposażonych w transport dźwigowy. Zakres podręcznika jest zgodny z programem nauczania przedmiotu konstrukcje metalowe na studiach 2. stopnia. W rozdziale 1 opisano w sposób ogólny kształtowanie hal stalowych, a w rozdziale 2 – szczegółowo omówiono sposoby konstrukcji obudowy takich obiektów. W rozdziałach 3–9 przedstawiono zagadnienia projektowania belek podsuwnicowych. Uzupełnienie tej części podręcznika stanowi rozdział 10, w którym wyjaśniono zasady obliczania belek podsuwnicowych z uwzględnieniem problemu zmęczenia materiału pod wpływem obciążeń zmiennych. Obliczenia układów ramowych przedstawiono w rozdziałach 12 i 13, a zasady kształtowania elementów układu poprzecznego (słupów i węzłów ram) – w rozdziale 14. Zasady projektowania naroży ram stalowych szczegółowo opisano w podrozdziale 14.2, skupiając się głównie na zagadnieniu naroży spawanych. W rozdziale 15 zamieszczono informacje na temat projektowania węzłów fundamentowych. W rozdziałach dotyczących węzłów (węzłów wierzchołkowych i węzłów podstawy słupa) oddzielne podrozdziały poświęcono zasadom projektowania tych elementów według Eurokodu 3, przyjętego w Polsce jako norma PN-EN 1991-1-8:2006.

Jest to już drugie wydanie tej publikacji. Wprowadzono w nim uzupełnienia oraz skorygowano nieścisłości, które pojawiły się w wydaniu pierwszym, a ponadto wymieniono część rysunków na bardziej czytelne.

Autor

ISBN

978-83-7775-102-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STALOWE KONSTRUKCJE PRĘTOWE CZ.I WYD.2 POPR. I UZUP.”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *