STATECZNOŚĆ CIENKOŚCIENNYCH KONSTRUKCJI METALOWYCH Z LUZAMI I POCZĄTKOWYMI IMPERFEKCJAMI

Książka jest skierowana do studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz inżynierów budownictwa.

24.00

Na stanie

STATECZNOŚĆ CIENKOŚCIENNYCH KONSTRUKCJI METALOWYCH Z LUZAMI I POCZĄTKOWYMI IMPERFEKCJAMI

Książka jest skierowana do studentów studiów magisterskich i doktoranckich oraz inżynierów budownictwa. Dotyczy zagadnień statyki i stateczności konstrukcji cienkościennych profilowanych na zimno ze szczególnym uwzględnieniem ich wrażliwości na luzy i początkowe imperfekcje. Głównym celem autorki jest przedstawienie własnych badań teoretycznych obejmujących liniową i nieliniową analizę konstrukcji cienkościennych przy wyboczeniu interakcyjnym uwzględniającą początkowe imperfekcje geometryczne oraz luzy, co nie było możliwe z użyciem tradycyjnych metod projektowania. W pierwszym rozdziale pracy przedstawiono obecny stan wiedzy w zakresie podjętej problematyki oraz wskazano obszary dalszych badań naukowych. W rozdziale drugim zaprezentowano podstawowe zagadnienia mechaniki konstrukcji cienkościennych dotyczące ich stateczności oraz omówiono rodzaje imperfekcji konstrukcji metalowych i dopuszczalne odchyłki geometryczne elementów profilowanych na zimno. W rozdziale trzecim przedstawiono wpływ imperfekcji geometrycznych na stateczność konstrukcji oraz zaproponowano metodę automatycznego tworzenia sygnału imperfekcji geometrycznych (ASI). Rozdział czwarty zawiera wyniki analizy wpływu luzów na odpowiedź konstrukcji w ujęciu stateczności. W rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań nad zjawiskiem interakcji początkowych imperfekcji geometrycznych i luzów. W rozdziale szóstym przedstawiono przykłady zastosowań metody elementów skończonych do analizy inżynierskich konstrukcji cienkościennych z imperfekcjami geometrycznymi i luzami. W rozdziale siódmym sformułowano wnioski i uwagi końcowe.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „STATECZNOŚĆ CIENKOŚCIENNYCH KONSTRUKCJI METALOWYCH Z LUZAMI I POCZĄTKOWYMI IMPERFEKCJAMI”