SZYBSZA SIEĆ Z JĘZYKAMI PHP MYSQL I JAVASCRIPT

44.90

Na stanie

Szybsza Sieć z językami PHP, MySQL i JavaScript. Zaawansowane aplikacje z wykorzystaniem najnowszych technologii

SPIS TREŚCI

Przedmowa 9

O autorze 11

O recenzentach 12

Wstęp 13

Rozdział 1. Wprowadzenie do koncepcji Szybszej Sieci 17

 • Istota Szybszej Sieci 18
  • Pojęcie Szybszej Sieci a wydajność 18
  • Pomiar Szybszej Sieci 19
  • Instalacja i konfiguracja użytecznych narzędzi 30
 • Podsumowanie 40
 • Bibliografia 41

Rozdział 2. Ciągłe profilowanie i monitorowanie 43

 • Czym jest Blackfire.io? 43
  • Instalacja i konfiguracja narzędzia Blackfire.io 44
  • Ręczne profilowanie za pomocą Blackfire.io 50
 • Testy wydajnościowe przy użyciu Blackfire.io 56
 • Monitorowanie wydajności dzięki TICK Stack 58
 • Podsumowanie 70
 • Bibliografia 70

Rozdział 3. Korzystanie z potencjału struktur danych i funkcji PHP 7 71

 • Usprawnienia języka PHP 7 72
  • Silne typowanie 72
  • Tablice niemodyfikowalne i upakowane 75
  • Przydział pamięci na liczby całkowite i zmiennoprzecinkowe 77
  • Interpolacja i łączenie ciągów znaków 78
  • Referencje w parametrach 79
 • Identyfikacja dalszych możliwych optymalizacji 81
 • Programowanie funkcyjne oraz spamiętywanie 87
 • Podsumowanie 91
 • Bibliografia 91

Rozdział 4. Wybiegamy w przyszłość dzięki asynchronicznemu kodowi PHP 93

 • Asynchroniczna i nieblokująca obsługa wejścia/wyjścia 94
 • Wielowątkowość z użyciem biblioteki pthreads 102
 • Korzystanie z biblioteki ReactPHP 105
 • Podsumowanie 112

Rozdział 5. Pomiar i optymalizacja wydajności bazy danych 113

 • Wydajność zapytań SQL 113
  • Struktura indeksów 113
  • Plan wykonania zapytań 115
  • Podstawowa optymalizacja zapytań 117
  • Schemat wydajności i zaawansowana optymalizacja zapytań 120
 • Zaawansowane narzędzia do testowania 125
  • DBT2 125
  • SysBench 129
 • Podsumowanie 131

Rozdział 6. Efektywne zapytania do bazy danych w Nowoczesnym SQL-u 133

 • Nowoczesny SQL 133
  • Definicja 134
 • Podsumowanie 150

Rozdział 7. Język JavaScript i programowanie sterowane zagrożeniami 151

 • Obiekt globalny i zmienne lokalne 152
  • Unikanie zmiennych globalnych 152
  • Obliczanie wartości zmiennych lokalnych 155
 • Unikanie szkodliwych wyrażeń i zwracanie uwagi na najsłabsze strony języka 155
  • Szkodliwe wyrażenia 155
  • Szkodliwe konstrukcje: instrukcja with 156
  • Szkodliwe konstrukcje: instrukcja eval 156
  • Szkodliwe konstrukcje: try-catch-finally 157
  • Unikanie nieefektywnych pętli 157
  • Lintery i tryb ścisły 159
 • Efektywne korzystanie z modelu DOM 160
  • Modyfikacja drzewa dokumentu 160
  • Zmienianie niewidocznego elementu 161
  • Dokonywanie zmian stylów 161
  • Wyszukiwanie węzłów 162
  • Badanie dużej liczby węzłów 163
  • Zarządzanie referencjami do innych dokumentów 163
  • Buforowanie wartości z modelu DOM 163
 • Strukturyzowanie i ładowanie aplikacji JavaScript 164
  • Ograniczanie czasochłonnych operacji 164
  • Oczyszczanie, minifikacja i kompresowanie zasobów 164
  • Ładowanie zasobów strony 165
  • Buforowanie zasobów strony 165
 • Podsumowanie 165

Rozdział 8. Funkcyjny JavaScript 167

 • Upraszczanie funkcji 167
  • Zasady programowania funkcyjnego 167
  • Funkcje jako typy pierwszoklasowe 169
  • Postępowanie z efektami ubocznymi 169
  • Niezmienność 170
 • Techniki programowania funkcyjnego 171
  • Funkcja map 171
  • Funkcja filter 171
  • Funkcja reduce 171
  • Optymalizacja ogonowa 172
 • Inne zapowiadane możliwości języka JavaScript 177
  • Funkcje asynchroniczne 177
  • Generatory asynchroniczne i pętle for-await-of 177
  • Operator potoku 178
  • Częściowe wywołanie 178
 • Podsumowanie 179

Rozdział 9. Zwiększanie wydajności serwera WWW 181

 • MOD_SPDY i HTTP/2 181
  • Multipleksowanie i priorytetyzacja strumieni 182
  • Wypychanie zasobów przez serwer 182
  • Kompresja nagłówków 183
  • HTTP/2 183
 • PHP-FPM i OPCache 185
  • PHP-FPM 185
  • Zend OPcache 186
 • ESI i Varnish Cache 187
  • Edge Side Includes (ESI) 187
  • Varnish Cache 190
 • Buforowanie po stronie klienta 194
  • Buforowanie w przeglądarce 195
  • Sieci dystrybucji treści (sieci CDN) 196
 • Inne narzędzia związane z ideą Szybszej Sieci 197
 • Podsumowanie 200
 • Bibliografia 200

Rozdział 10. Przekraczamy granice wydajności 201

 • Czas zegarowy i postrzegany 201
 • Percepcja szybkości 203
 • Rozsądne opóźnienia i czasy odpowiedzi 204
 • Zasady i wzory projektowania interfejsu użytkownika 205
 • Narzędzia pozwalające przekraczać granice wydajności 207
 • Podsumowanie 212
 • Bibliografia 212

Skorowidz 213

Autor

ISBN

978-83-283-5521-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „SZYBSZA SIEĆ Z JĘZYKAMI PHP MYSQL I JAVASCRIPT”