UNITY I C# PRAKTYKA PROGRAMOWANIA GIER

53.10

Na stanie

Spis treści

Wstęp 9

 • O czym jest książka? 9
 • Co to jest metodyka zwinna oraz Scrum i jak prowadzony jest projekt gry w tej książce 11
 • Struktura książki 12
 • Zawartość książki 15
 • Założenia projektu Symulator Zielarza 16
 • Format kodu źródłowego 16

Rozdział 1. Pierwszy sprint. Struktury danych i losowanie choroby 19

 • Planowanie 19
 • Historyjki użytkownika 19
 • Komentarz do planowania 20
 • Zadania do wykonania 20
 • Prace nad sprintem 21
  • Utworzenie projektu w Unity 21
  • Przygotowanie struktury folderów w projekcie 22
  • Teren, słońce i kontroler pierwszoosobowy 24
  • Prototyp domku zielarza na scenie 27
  • Przygotowanie struktur danych – dokumentacja 27
  • Przygotowanie struktur danych – teoria dotycząca typu enum oraz wyliczenie CzesciCiala 30
  • Przygotowanie struktur danych – zdarzenia medyczne 34
  • Przygotowanie struktur danych – szansa na zdarzenie medyczne 35
  • Przygotowanie struktur danych – substancja i przedmiot leczniczy 36
  • Przygotowanie struktur danych – pacjent i postać 37
  • Ładowanie danych z konfiguracji XML – ładowanie zawartości pliku XML z zasobów 38
  • Utworzenie zarządców – singleton i globalny komponent 41
  • Rozszerzenie zarządcy gry i zarządcy zielarstwa – listy z obiektami utworzonymi na podstawie konfiguracji oraz ogólna część ładowania z konfiguracji 43
  • Ładowanie danych z konfiguracji XML: zdarzenia medyczne, szanse na zdarzenia, substancje i przedmioty lecznicze 46
  • Implementacja systemu dnia, nocy i czasu 49
  • Prototyp pacjenta na scenie, komponent pacjenta i jego powiązanie ze strukturą danych 53
  • Generacja pacjentów na scenie i przydzielanie im chorób (zdarzeń pierwotnych) 54
 • Podsumowanie pierwszego sprintu 60

Rozdział 2. Drugi sprint. Przebieg chorób i przedmioty na scenie 63

 • Planowanie 63
 • Historyjki użytkownika 64
 • Komentarz do planowania 64
 • Zadania do wykonania 65
 • Prace nad sprintem 65
  • Rozbudowa klasy Postac o możliwość dodania parametrów ogólnych 65
  • Przetwarzanie wewnętrznych parametrów zdarzenia medycznego 67
  • Refaktoring klasy MenedzerZielarstwa w celu sprawniejszego przetwarzania i tworzenia zdarzeń medycznych 68
  • Rozbudowa klasy Pacjent o identyfikator oraz stan życia i śmierci 71
  • Implementacja obsługi zdarzeń medycznych pacjenta 72
  • Implementacja prostego systemu tłumaczenia tekstów 74
  • Tworzenie ładnych nazw zdarzeń medycznych 77
  • Podawanie informacji tekstowej o zdarzeniach 77
  • Dodanie dymka objaśniającego stan zdarzeń pacjenta 78
  • Wprowadzenie wsparcia do testowej symulacji dużej liczby chorób u pacjentów 83
  • Dodanie mnożnika części ciała 86
  • Obsługa całkowicie uszkodzonych części ciała 87
  • Wprowadzenie koncepcji aktywnego obiektu na scenie 89
  • Wskaźnik środka ekranu, który zmienia wygląd po najechaniu na aktywny obiekt na scenie 90
  • Obsługa pokazywania nazwy przedmiotu po najechaniu na niego wskaźnikiem kamery 95
 • Podsumowanie drugiego sprintu 98

Rozdział 3. Trzeci sprint. Plecak, podnoszenie przedmiotów, zapis stanu gry, leczenie chorób 99

 • Planowanie 99
 • Historyjki użytkownika 100
 • Komentarz do planowania 100
 • Zadania do wykonania 101
 • Prace nad sprintem 101
  • Implementacja bazowej klasy zapisu stanu gry MenedzerStanuGry 101
  • Użycie klasy MenedzerStanuGry do zapisu pozycji gracza 108
  • Plecak i przedmioty w plecaku 110
  • Ułożenie przedmiotów na ekranie w panelach plecaka i zarządzanie wybranym panelem 113
  • Dodanie podpisu aktywnego przedmiotu 117
  • Obsługa efektów podnoszenia przedmiotu 119
  • Obsługa wyrzucania przedmiotu na scenę 121
  • Tworzenie instancji przedmiotu leczniczego w przedmiocie 122
  • Przekazywanie przedmiotów pacjentom 124
  • Leczenie pacjentów przedmiotami leczniczymi 126
  • Implementacja wyświetlania krótkiej wiadomości do gracza 127
  • Klasa KontrolerGracza oraz zawracanie gracza, gdy podejdzie zbyt blisko skraju mapy 129
 • Podsumowanie trzeciego sprintu 131

Rozdział 4. Czwarty sprint. Generowanie przedmiotów oraz rozwój UI 133

 • Planowanie 133
 • Historyjki użytkownika 133
 • Komentarz do planowania 134
 • Zadania do wykonania 134
 • Prace nad sprintem 134
  • Stworzenie klasy GeneratorObiektow tworzącej aktywne obiekty na scenę 134
  • Menedżer aktywnych przedmiotów 139
  • Refaktoring generacji aktywnych obiektów – pula obiektów 145
  • Startowanie generacji obiektów tylko w pobliżu gracza 149
  • Zapamiętywanie przedmiotów w plecaku 151
  • Kategorie zagrożeń zdarzeń medycznych – poprawa opisu zdarzeń 153
  • Refaktoring – wprowadzenie minimalnej i maksymalnej siły zdarzenia medycznego 154
  • UI pacjenta z mapką przedstawiającą zdarzenia medyczne na ludzkim ciele 156
 • Podsumowanie czwartego sprintu 162

Rozdział 5. Piąty sprint. Receptury, rzemiosło, opłaty za leczenie, reputacja gracza 163

 • Planowanie 163
 • Historyjki użytkownika 163
 • Komentarz do planowania 164
 • Zadania do wykonania 165
 • Prace nad sprintem 165
  • Dodanie receptur do plików danych 165
  • Klasa Gracz 167
  • Okno UI rzemieślnictwa 170
  • Okno rzemieślnictwa 172
  • Refaktoring systemu przedmiotów 181
  • Dodanie informacji o ilości złota na ekran 185
  • Handel – postać kupca 186
  • Okno handlu 189
  • Podział na pacjentów leżących i stojących 193
  • Docelowy sposób obsługi pacjentów oraz opłaty za leczenie 196
  • Obsługa reputacji 200
 • Podsumowanie piątego sprintu 202

Rozdział 6. Szósty sprint. Ekran startowy, regeneracja obiektów, poprawki błędów. Publikacja w serwisie Steam 203

 • Planowanie 203
 • Historyjki użytkownika 203
 • Zgłoszone błędy 204
 • Komentarz do planowania 205
 • Prace nad sprintem 205
  • Unikalne imiona i nazwiska pacjentów 205
  • Okno pomocy i przewodnik 206
  • Ekran tytułowy z możliwością kontynuacji i rozpoczęcia gry od początku 209
  • Możliwość przegrania gry 212
  • Wprowadzenie poziomu trudności gry 213
  • Okienko statystyk gry 215
  • Poprawa błędu: Po przegraniu gry i jej wznowieniu następuje próba kolejnego załadowania danych zielarstwa 216
  • Poprawa błędu: Źle wyglądająca pogoda 217
  • Poprawa błędu: Nieprawidłowe odświeżanie opisu przedmiotu w plecaku po usunięciu go 220
  • Poprawa błędu: Przedmioty medyczne nie działają zapobiegawczo 221
  • Poprawa błędu: Powinien pojawiać się opis przedmiotu z plecaka 222
  • Poprawa błędu: Przedmioty powinny tworzyć się na scenie wielokrotnie 224
  • Poprawa błędu: Aktualny czas dnia powinien być zapamiętywany w stanie gry 227
  • Przyśpieszanie i zwalnianie upływu czasu 228
  • Poprawa błędu: Siła pacjenta nie jest używana, a Witalność nie zmienia się 231
  • Poprawa błędu: Nie są uwzględniane działania niepożądane przedmiotów medycznych 231
  • Poprawa błędu: Wyświetlanie tylko jednego komunikatu w polu małej informacji 234
  • Poprawa błędu: Przedmioty w plecaku reagują na światło, a część z nich źle wygląda 235
  • Poprawa błędu: Wprowadzić możliwość wyrzucenia aktywnego przedmiotu z plecaka 237
  • Poprawa błędu: Każde uruchomienie gry przynosi takie same decyzje losowe 238
  • Testy balansu 238
  • Przygotowanie do publikacji: wersja Windows PC 251
  • Publikacja w sklepie Steam 253
 • Podsumowanie szóstego sprintu 260

Rozdział 7. Siódmy sprint. Poprawki popublikacyjne. Wersje VR, Android 261

 • Planowanie 261
 • Historyjki użytkownika 262
 • Zgłoszone błędy 262
 • Komentarz do planowania 262
 • Prace nad sprintem 263
  • Poprawa optymalizacji wyświetlania obiektów na scenie 263
  • Poprawa błędu: Część generatorów obiektów generuje identyczne obiekty, szczególnie przy ponownej generacji 264
  • Poprawa błędu: Handlarz posiada zbyt schematyczne przedmioty 266
  • Analiza wejścia od użytkownika w kontekście przygotowań do wdrożenia platform: VR oraz Android 267
  • Refaktoring kodu testowego klasy MenedzerGry 269
  • Dostosowanie architektury do wieloplatformowości 269
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Konfiguracja wstępna 280
  • Poprawa błędu wyświetlania plecaka 288
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Obsługa wejścia 289
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Podpięcie sceny startowej 295
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Odmiana tekstów 296
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Możliwość sterowania platformą za pomocą argumentów wiersza poleceń 297
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Optymalizacja 298
  • Wersja gry dla wirtualnej rzeczywistości SteamVR. Poprawki błędów, obsługa skoku 303
  • Rozwój gry o sugestie użytkowników: rozbudowa plecaka 304
  • Poprawka błędu: Można sprzedać bądź użyć w rzemieślnictwie wyrzucony przedmiot 309
  • Rozwój gry o sugestie użytkowników: Dodanie głównego poziomu trudności 311
  • Wersja gry dla platformy Android. Przygotowanie oraz zapis stanu gry 316
  • Wersja gry dla platformy Android. Obsługa wejścia 319
  • Wersja gry dla platformy Android. Optymalizacja szybkości działania oraz możliwość zmiany poziomu jakości 323
  • Wersja gry dla platformy Android. Poprawa wskazywania przedmiotów 326
  • Wersja gry dla platformy Android. Optymalizacja wielkości kompilacji gry 327
  • Wersja Android Gry. Publikacja w sklepie Google Play 336
 • Podsumowanie siódmego sprintu 338

Dodatek A. Przewodnik po książce 341

Skorowidz 353

Autor

ISBN

978-83-283-6586-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UNITY I C# PRAKTYKA PROGRAMOWANIA GIER”