UZIEMIENIA W SIECIACH INSTALACJACH I URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZN.

Od Wydawcy

10.80

Na stanie

 Od Wydawcy

Uziemienia i instalacje uziemiające są ważnym elementem obiektów budowla­nych, w tym sieci rozdzielczych, stacji i instalacji elektrycznych. Ta dziedzina cią­gle rozwija się, więc wiadomości o budowie, właściwościach i projektowaniu insta­lacji uziemiających muszą być stale aktualizowane i uzupełniane, tak by uwzględ­niały aktualny stanu norm i przepisów.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie podstawowych informacji o insta­lacjach uziemiających niskiego i wysokiego napięcia oraz zasadach ich projektowa­nia, wykonania i prowadzenia pomiarów.
Czytelnikom INPE polecamy również szereg artykułów, opublikowanych w naszym miesięczniku, których tematyka dotyczy zagadnień uziemień i normalizacji w tej dziedzinie. Szczególnie polecamy zeszyt nr 5 Podręcznika INPE „ Ochrona prze­ciwporażeniowa w urządzeniach wysokiego napięcia " z maja 2005, którego auto­rem jest również p. dr inż. Witold Jabłoński.

Autor

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UZIEMIENIA W SIECIACH INSTALACJACH I URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZN.”