ŹRÓDŁA ROZPROSZONE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

SPIS TREŚCI

23.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wykaz najważniejszych oznaczeń

1. WPROWADZENIE
1.1 Charakterystyka zagadnienia
1.2 Nowy trend – generacja rozproszona
1.3 Stan zagadnienia w zakresie oceny przyłączenia generacji rozproszonej do sieci elektroenergetycznej

2. PRZEGLĄD I CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH ŹRÓDEŁ ZALICZANYCH DO GENERACJI ROZPROSZONEJ
2.1 Definicje podstawowe
2.2 Klasyfikacja generacji rozproszonej
2.3 Charakterystyka podstawowych technologii stosowanych w generacji rozproszonej
2.3.1. Źródła wykorzystujące paliwa nieodnawialne
2.3.2. Źródła wykorzystujące zasoby odnawialne
2.4 Szanse rozwoju poszczególnych rozproszonych źródeł energii w Polsce
2.5 Podsumowanie

3. INTEGRACJA TECHNICZNA GENERACJI ROZPROSZONEJ Z SYSTEMEM ELEKTROENERGETYCZNYM
3.1 Wprowadzenie
3.2 Wpływ różnych typów DG na pracę sieci elektroenergetycznej
3.3 Miejsce i sposób przyłączenia DG do sieci elektroenergetycznej
3.4 Wpływ przyłączenia DG na pracę sieci elektroenergetycznych
3.4.1. Wpływ generacji rozproszonej na warunki obciążalności prądowej linii
3.4.2. Wpływ generacji rozproszonej na warunki napięciowe i straty mocy
3.4.3. Wpływ generacji rozproszonej na inne parametry jakości i niezawodności energii elektrycznej
3.4.4. Wpływ generacji rozproszonej na warunki zwarciowe
3.4.5. Zabezpieczenia sieci i źródeł generacji rozproszonej
3.5 Wykorzystanie generacji rozproszonej w usługach systemowych
3.6 Warunki przyłączenia małych źródeł energii do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
3.7 Perspektywy rozwoju sieci z dużą ilością DG
3.8 Problemy i korzyści wynikające z obecności małych źródeł w systemie

4. UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE GENERACJI ROZPROSZONEJ
4.1 Źródła kosztów i przychodów w energetyce rozproszonej
4.1.1. Koszty inwestycyjne
4.1.2. Koszty eksploatacyjne
4.1.3. Koszty jednostkowe wytwarzania energii
4.1.4. Prognozy kosztów inwestycyjnych i wytwarzania energii
4.1.5. Koszt zewnętrzny
4.1.6. Koszty finansowe
4.1.7. Przychody
4.2 Taryfy za energię wytworzoną w źródłach rozproszonych
4.3 Wpływ lokalnej generacji na koszty zasilania odbiorców
4.4 Ocena efektywności inwestycji
4.5 Metody oceny efektywności inwestycji
4.5.1. Metoda
4.5.2. Metoda IRR
4.5.3. Metoda DPB
4.6 Czynniki wpływające na efektywność inwestycji
4.7 Finansowanie inwestycji
4.8 Mechanizmy wspierania energetyki odnawialnej i skojarzonej

5. ANALIZA I OCENA WPŁYWU REGULACJI PRAWNYCH NA ROZWÓJ GENERACJI ROZPROSZONEJ
5.1 Wpływ regulacji prawnych na techniczne i ekonomiczne aspekty przyłączenia generacji rozproszonej
5.2 Dyrektywy Unii Europejskiej w obszarze energetyki
5.3 Regulacje prawne w Polsce – przykłady, osiągnięcia i problemy
5.3.1. Dokumenty o charakterze strategicznym
5.3.2. Ustawa Prawo Energetyczne
5.3.3. „Zielone Rozporządzenie”
5.3.4. System świadectw pochodzenia energii
5.3.5. Akty prawne dotyczące biomasy
5.3.6. Cele rozwojowe generacji rozproszonej w Polsce
5.4 Ocena polskich regulacji prawnych

6. ANALIZA SWOT GENERACJI ROZPROSZONEJ
6.1 Opis metody
6.2 Ocena strategiczna generacji rozproszonej
6.2.1. Mocne strony generacji rozproszonej
6.2.2. Słabe strony generacji rozproszonej
6.2.3. Szanse rozwoju generacji rozproszonej
6.2.4. Zagrożenia rozwoju generacji rozproszonej
6.3 Macierz SWOT
6.4 Podsumowanie

7. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE

ZAŁĄCZNIKI
A.1. Opis sieci elektroenergetycznej 16 węzłowej i charakterystyka obciążenia
A.2. Analiza pracy sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną
A.2.1. Wpływ generacji rozproszonej na poziomy napięć w węzłach
A.2.2. Wpływ generacji rozproszonej na straty mocy czynnej i biernej w liniach
A.2.3. Wpływ generacji rozproszonej na przepływ mocy czynnej w liniach

BIBLIOGRAFIA

Autor

ISBN

978-83-915429-5-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ŹRÓDŁA ROZPROSZONE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *