WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I STOSOWANIA INSTALACJI Z RUR MIEDZIANYCH

.

45.00

Na stanie

Spis treści:

1 Informacje ogólne 7
1.1 Zakres wytycznych 7
1.2 Podstawowe przepisy w zakresie zasad projektowania 7
1.3 Specyfika miedzi jako materiału instalacji wodnych i gazowych na paliwa gazowe 8
1.3.1 Wprowadzenie 8
1.3.2 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji wodociągowych 8
1.3.3 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji ogrzewczych 9
1.3.4 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji gazowych na paliwa gazowe 9
1.3.5 Warunki łączenia z innymi materiałami 10
2 Wymagania dla elementów instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych
na paliwa gazowe, wykonywanych z miedzi 11
2.1 Wymagania ogólne 11
2.2 Wymagania dla rur miedzianych 12
2.2.1 Wymagania ogólne 12
2.2.2 Skład chemiczny 12
2.2.3 Wymiary 12
2.2.4 Jakość powierzchni 14
2.2.5 Oznaczanie rur miedzianych 14
2.2.6 Pakowanie, magazynowanie rur 15
2.2.7 Rury z powłoką cynową 15
2.3 Wymagania dla otulin rur miedzianych 15
2.4 Wymagania dla łączników do rur miedzianych 16
2.4.1 Wymagania ogólne 16
2.4.2 Wymagania materiałowe 17
2.4.3 Stan powierzchni 18
2.4.4 Oznakowanie 18
2.4.5 Łączniki do lutowania kapilarnego 18
2.4.6 Łączniki zaciskowe, zaprasowywane i samozaciskowe 19
2.4.7 Łączniki z końcówkami gwintowanymi 21
2.4.8 Pakowanie, przechowywanie, transport 23
2.4.8.1 Pakowanie 23
2.4.8.2 Przechowywanie 23
2.4.8.3 Transport 23
2.5 Spoiwa 23
2.5.1 Luty do połączeń rur miedzianych 23
2.5.2 Pomocnicze materiały do spawania 24
3 Podstawowe dane do projektowania instalacji z rur miedzianych 24
3.1 Wytrzymałość na ciśnienie 24
3.2 Prowadzenie przewodów 25
3.3 Armatura i inne elementy instalacji 26
3.3.1 Stosowana armatura 26
3.3.2 Opory miejscowe 27
3.4 Wydłużenia cieplne, kompensacja 30
3.4.1 Wydłużenia cieplne 30
3.4.2 Kompensacja 32
3.4.2.1 Uwagi ogólne 32
3.4.2.2 Kompensacja naturalna 32
3.4.2.3 Elementy kompensujące 33
3.4.2.3.1 Kompensatory U-kształtowe 33
3.4.2.3.2 Kompensatory osiowe 36
3.5 Straty ciepła (izolacja) 37
3.6 Zalecane prędkości przepływu 39
3.7 Podpory 39
4 Instalacje wodociągowe 41
4.1 Zasady wyboru systemu instalacyjnego 41
4.2 Wymiarowanie przewodów 42
4.2.1 Straty ciśnienia 42
4.2.2 Przepływ obliczeniowy 46
4.3 Prowadzenie przewodów 46
4.4 Kompensacja 47
4.5 Armatura 47
4.6 Wykonanie i odbiór 47
5 Instalacje ogrzewcze 47
5.1 Projektowanie instalacji ogrzewczych 47
5.2 Instalacje grzejnikowe 47
5.2.1 Systemy instalacji 47
5.2.1.1 Budynki wielorodzinne 47
5.2.1.2 Budynki jednorodzinne 49
5.3 Parametry hydrauliczne 49
5.3.1 Wymiarowanie przewodów 49
5.4 Dobór pomp obiegowych 49
5.5 Prowadzenie przewodów 49
5.6 Kompensacja 49
5.7 Grzejniki 52
5.8 Stosowana armatura 52
5.9 Ogrzewanie podłogowe 52
5.10 Wykonanie i odbiór instalacji 53
6 Instalacje gazowe na paliwa gazowe 54
6.1 Wymagania ogólne 54
6.2 Obliczanie instalacji gazowej na paliwo gazowe, z miedzi 54
6.2.1 Wyznaczenie zapotrzebowania gazu 54
6.2.2 Straty ciśnienia 55
6.2.2.1 Jednostkowe straty liniowe® 55
6.2.2.2 Miejscowe straty ciśnienia (Z) 55
6.2.2.3 Odzysk (strata) ciśnienia dla odcinków pionowych instalacji 61
6.2.2.4 Sprawdzenie dopuszczalnego spadku ciśnienia w instalacji 61
6.3 Armatura odcinająca 63
6.4 Prowadzenie przewodów 63
6.5 Kompensacja 64
6.6 Przeprowadzenie odbioru i przekazanie do eksploatacji 64
6.6.1 Przygotowanie do odbioru 64
6.6.2 Kontrola zgodności wykonania 64
6.6.3 Kontrola jakości wykonania 64
6.6.4 Kontrola szczelności przewodów 65
6.6.5 Uruchamianie instalacji gazowej 65
6.6.6 Zasady bhp i ppoż. 65
6.7 Wymagania eksploatacyjne 66
7 Piśmiennictwo 66

Autor

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA I STOSOWANIA INSTALACJI Z RUR MIEDZIANYCH”