Promocja!

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

5.00

Na stanie

Spis treści:

Wstęp
Cz.I. ORIENTACJA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTW
INSTYTUCJI XXI WIEKU
1. Jan ADAMCZYK – Przejawy etnocentryzmu konsumenckiego w aspekcie regionalnym na przykładzie Podkarpacia
2. Marcin GĘBAROWSKI – Oryginalne kreacje w reklamie zewnętrznej w świetle polskich oraz zagranicznych doświadczeń
3. Edyta GOŁĄB – Programy lojalnościowe jako narzędzie tworzenia
i kształtowania relacji z klientami na przykładzie wybranych programów grupy hotelowej ORBIS
4. Hanna HALL – Marketingowa orientacja szkół wyższych w Polsce -wybrane zagadnienia
5. Marta KONODYBA-SZYMAŃSKA – Znaczenie marketingu wewnętrznego w zakładach służby zdrowia
6. Jerzy KOSZAŁKA – Problemy wykorzystania marketingu relacji w procesach innowacji w regionie
7. Roman NIESTRÓJ – Typologia rynkowej orientacji przedsiębiorstw
8. Arnold PABIAN – Komunikacja z konsumentami w marketingu interaktywnym
9. Marek RAWSKI – Trudności budowania strategii w marketingu terytorialnym (wybrane zagadnienia)
10. Małgorzata RUTKOWSKA – Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce -wolny rynek czy składka
11. Agata STACHOWICZ-STANUSCH – Proces zarządzania poprzez wartości a orientacja marketingowa współczesnego przedsiębiorstwa na przykładzie saturn Corporation (USA)
12. Marek SZCZEPAŃSKI – Determinanty rozwoju zakładowych systemów emerytalnych w Polsce
13. Marta SZYSZKA-WIERZBICKA – Strategia wprowadzania nowego produktu na rynek farmaceutyczny na przykładzie firmy Higler S.A
14. Lucyna WITEK – Promocja a rynek żywności ekologicznej w Polsce

Cz. II. KLASTRY, SIECI I INTERNACJONALIZACJA
15. Erie AMBUKITA – Franchising jako forma internacjonalizacji przedsiębiorstw w gospodarce światowej
16. Anna JUREWICZ – Zarządzanie informacją finansową w przedsiębiorstwie międzynarodowym
17. Łukasz KALUPA – Klastry – „stare wino w nowych butelkach"?
18. Milena RATAJCZAK – Powiązania sieciowe w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa
19. Małgorzata REMBIASZ – Wspieranie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw
20. Zdzisław SZALBIERZ, Edyta ROPUSZYŃSKA-SURMA – Tworzenie klastrów energetycznych w kontekście funduszy strukturalnych
21. Eulalia SKAWIŃSKA, Romuald ZALEWSKI – Identyfikacja strategicznych obszarów działalności klastrów i sieci kooperacyjnych w Wielkopolsce

Cz III. DETERMINANTY FUNKCJONOWANIA PODMIOTÓW NA RYNKU
22. Sebastian BAKALARCZYK – Bankowość elektroniczna w zarządzaniu przedsiębiorstwem
23. Aneta BERNAT – Edmund s. Phelps „Analiza zależności międzyokresowych w polityce ekonomicznej" Nobel z ekonomii 2006
24. Maria BIGAJ – Czynniki sukcesu na przykładzie firmy EVER
25. Katarzyna CIEŚLIŃSKA – Rola menedżera spółdzielni w polskiej praktyce gospodarczej
26. Marek FERTSCH – Przepływ informacji wspomaga rozwój gospodarki
27. Ireneusz GANIA, Łukasz HADAŚ – Analiza opłacalności wdrażania elastycznych systemów produkcyjnych
28. Łukasz HADAŚ, Ireneusz GANIA – Analiza kosztów przestoju zasobów krytycznych – case study
29. Halina JASTRZĘBSKA-SMOLAGA, Danuta WITCZAK-ROSZKOWSKA
– Wokół rozbieżności interesów pracowników i przedsiębiorców (w latach 2004-2007)
30. Marcin KOMOR – Szanse i korzyści europejskiego rynku wewnętrznego. Doświadczenia piętnastu lat funkcjonowania eurorynku
31. Katarzyna GRZYBOWSKA, Izabela KUDELSKA – Motywacja i koszt – funkcje wynagrodzenia
32. Sabina OSTROWSKA, Damian DELEKTA – Controling a efektywność ekonomiczna na przykładzie jednostki ochrony zdrowia
33. Katarzyna RAGIN-SKORECKA – Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie edukacyjnym
34. Aneta SOKÓŁ, Anna Owidia SURMACZ – Kapitał podwyższonego ryzyka jako alternatywne źródło wspierania działalności przedsiębiorstw
35. Krzysztof STERNA, Sylwia GIBADŁO-SŁOMIAN – Wspieranie tworzenia nowych firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw
36. Piotr TOMSKI -Strategia marketingowa w koncepcji modelowego współdziałania gospodarczego
37. Ewa WIĘCEK-JANKA – Specyfika cyklu życia przedsiębiorstwa rodzinnego
38. Anna WOLAK-TUZIMEK – Działalność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw
3 9. Beata ZATWARNICKA-MADURA – Uwarunkowania kulturowe działań marketingowych w krajach azjatyckich na przykładzie Tajlandii
40. Tadeusz ZIEJEWSKI – Organizacja ucząca się a kształcenie i doskonalenie pracowników (zarządzanie potencjałem ludzkim)

Autor

ISBN

978-83-60906-05-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *