DEZYNFEKCJA WODY PITNEJ

Uzyskanie czystej pod względem sanitarnym wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz gospodarczych jest aktualnym wyzwaniem dla współczesnej technologii uzdatniania i odnowy wody. Znajomość natury mikroorganizmów oraz fizykochemicznych i procesowych podstaw ich eliminacji ze środowiska wodnego decyduje o właściwym doborze dezynfektantów a także układów…

92.40

Na stanie

Uzyskanie czystej pod względem sanitarnym wody dla potrzeb konsumpcyjnych oraz gospodarczych jest aktualnym wyzwaniem dla współczesnej technologii uzdatniania i odnowy wody. Znajomość natury mikroorganizmów oraz fizykochemicznych i procesowych podstaw ich eliminacji ze środowiska wodnego decyduje o właściwym doborze dezynfektantów a także układów aparaturowych do dezynfekcji. Prawidłowe postępowanie przy wyborze sposobu i prowadzenia dezynfekcji wody decyduje o bezpieczeństwie sanitarnym, wpływając istotnie na zdrowie jej konsumentów.

Pozycja kierowana do Państwa obejmuje całokształt zagadnień procesowych związanych z istotnym zagadnieniem prawidłowej, nowoczesnej dezynfekcji wody przeznaczonej na cele gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem wody do picia. Sądzimy, że będzie stanowiła zwarte kompendium wiedzy o tym istotnym zagadnieniu, będąc jednocześnie cennym uzupełnieniem bibliotek inżynierskich oraz będzie służyła realizacji zagadnień projektowych i procesów dydaktycznych. Sposób prezentacji poszczególnych jej rozdziałów stanowi z tej pozycji również ciekawą lekturę nie tylko dla specjalistów z zakresu uzdatniania wody.

Pragniemy podziękować Panu Doktorowi Dieterowi Hohm za możliwość publikowania niniejszej pozycji oraz cenne rady podczas przygotowywania jej polskiego wydania.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

2. Przegląd historyczny
* Grecy i Rzymianie
* Średniowiecze
* Epoka odkryć i wynalazków
* Czasy nowożytne
* Tablica chronologiczna

3. Mikroorganizmy chorobotwórcze w wodzie
* Pojęcia z zakresu mikrobiologii
* Mikroorganizmy chorobotwórcze
– Bakterie
– Wirusy
– Pierwotniaki

4. Przepisy i wytyczne
* Prawo ochrony przed infekcjami
* Niemieckie rozporządzenie o wodzie pitnej
– Parametry mikrobiologiczne
– Parametry chemiczne
– Parametry wskaźników
– Środki chemiczne do uzdatniania i dezynfekcji wody
– Metody dezynfekcji wody
* Zbiór wytycznych Niemieckiego Zrzeszenia d/s Gazu i Wody (DVGW)
* Normy
– Normy DIN EN ISO: Właściwości wody
– Normy DIN EN ISO: Środki chemiczne do uzdatniania wody
– Normy DIN EN ISO: Metody pomiarowe. Technologia.

5. Dezynfekcja wody pitnej
* Pojęcia i definicje z zakresu dezynfekcji wody
* Środki dezynfekcyjne

6. Środki chemiczne do chlorowania i utleniania
* Chlor gazowy
* Podchloryn sodowy
* Podchloryn wapniowy
* Dwutlenek chloru
* Dwuchloroizocyjanian sodowy
* Ozon
* Nadtlenek wodoru
* Nadmanganian potasu.

7. Technologia chlorowania wody
* Definicje pojęć z zakresu chlorowania
* Urządzenia i instalacje do dozowania chloru gazowego
– Urządzenia do odparowania chloru
– Urządzenia zabezpieczające
– Płuczki chloru gazowego
* Urządzenia do dozowania podchlorynu sodowego
* Urządzenia do otrzymywania chloru metodą elektrolizy
– Elektrolizery komorowe rurowe
– Elektrolizery membranowe
– Urządzenia do elektrolizy kwasu solnego
– Utlenianie anodowe
* Urządzenia do dozowania podchlorynu wapniowego
* Urządzenia i instalacje do wytwarzania i dozowania dwutlenku chloru
– Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i chloru
– Metoda wytwarzania dwutlenku chloru z chlorynu sodowego i kwasu solnego
* Mobilne urządzenia do dezynfekcji chlorem
– Przeprowadzanie dezynfekcji
– Wstępne oczyszczanie i płukanie
– Dezynfekcja zbiorników
– Dezynfekcja przewodów
– Przewoźne i przenośne urządzenia do chlorowania

8. Technologia ozonowania wody
* Definicje pojęć z zakresu ozonowania
* Uzdatnianie wody pitnej ozonem
* Urządzenia i instalacje do wytwarzania ozonu
* Systemy wprowadzania ozonu do wody
* Usuwanie ozonu pozostałego
* Przepisy bezpieczeństwa

9. Dezynfekcja wody promieniami ultrafioletowymi (UV)
* Definicje pojęć z zakresu dezynfekcji UV
* · Urządzenia do dezynfekcji promieniami ultrafioletowymi
– Wymagania i warunki techniczne dla urządzeń do napromieniowania UV
* Wymagania dotyczące jakości wody

10. Filtracja membranowa
* Definicje pojęć z zakresu filtracji membranowej
* Zasada działania filtracji membranowej
* Wymagania stawiane modułom membranowym
* Części składowe stacji filtrów membranowych
* Metody eksploatacji
– Przywracanie przepuszczalności membran
– Fouling i biofouling (blokowanie i biologiczne blokowanie membran)

11. Przegląd metod dezynfekcji
* Ocena metod dezynfekcji
* Porównanie kosztów środków dezynfekcyjnych

12. Kontrola jakości wody
* Użycie przyrządów pomiarowych
* Umieszczenie przyrządów pomiarowych
* Temperatura
* Wartość pH
* Mętność
* Chlor
* Dwutlenek chloru
* Potencjał redox
* Ozon
* Absorpcja promieniowania UV

13. Literatura

14. Skorowidz

Autor

ISBN

978-83-922194-5-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „DEZYNFEKCJA WODY PITNEJ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *