ELEKTRONIKA NADPRZEWODNIKOWA

Spis treści

84.00

Na stanie

WYKAZ SKRÓTÓW
WPROWADZENIE

NADPRZEWODNICTWO I MATERIAŁY NADPRZEWODNIKOWI:

Rys historyczny nadprzewodnictwa
Podstawowe pojęcia w nadprzewodnictwie
Materiały nadprzewodnikowe
     Przewody LTS – Nb-Ti, Nb,Sn
     Przewody HTS Bi-2212, Bi-2223, Y-123
Budowa i zastosowania elektrycznych urządzeń nadprzewodnikowych

ZJAWISKA KWANTOWE W ELEKTRONICE NADPRZEWODNIKOWEJ
Kwantowanie strumienia magnetycznego w nadprzewodniku
Zjawisko Joscphsona
Równania Joscphsona
Złącze Joscphsona
Model zastępczy (RCSJ) złącza Joscphsona
Stałoprądowc zjawisko Joscphsona
Zmiennoprądowe zjawisko Joscphsona

NADPRZEWODNIKOWE INTERFEROMETRY KWANTOWE
SOUID nadprzewodnikowy interferometr kwantowy
Nadprzewodnikowy interferometr kwantowy DC-SOUID
Nadprzewodnikowy interferometr kwantowy RF-SQUID
Obwód wejściowy DC-SOUI D-u
Scalone detektory DC-SQUID
Parametry nadprzewodnikowych interferometrów kwantowych

SYSTEMY POMIAROWE SQUID
Nadprzewodnikowe transformatory strumienia magnetycznego
System pomiarowy z DC-SQUID-cm
System pomiarowy z RF-SQUID-cm
Dwustopniowy system pomiarowy DC-SQUID
Układ DC-SQUID z zamkniętą pętlą magnetyczną ujemnego sprzężenia zwrotnego
Układ DC-SOUID z modulacją strumienia magnetycznego
System pomiarowy DC-SQUID w układzie z generatorem relaksacyjnym
Cyfrowy system pomiarowy SOUID
Systemy pomiarowe SQU1D oferowane komercyjnie

ZASTOSOWANIA NADPRZEWODNIKOWYCH INTERFEROMETRÓW KWANTOWYCH
Pomiary słabych pół magnetycznych
Zastosowania detektorów SOUID w inżynierii biomedycznej
     Pole magnetyczne wywołane bioprądami
     Kierunki w badaniach biomagnetycznych z wykorzystaniem czujników SOUID
     Magnctokardiografia
     Magnctocnccfalografia
     Pomiary magnetyczne tkanek podmagnesowanych
     Inne metody badawcze wykorzystujące detektory SQUID
Zastosowania SQUID-ów w badaniach nieniszczących materiałów
System HTS SOU ID do badań geofizycznych
Zastosowania elektroniki nadprzewodnikowej w metrologii
     Wstęp do mctrologii kwantowej
     Kwantowy wzorzec napięcia elektrycznego
     Femtowoltomierz SQUID-owyI
     Kriogeniczny komparator prądowyI
     Kwantowy trójkąt metrologiczny
     Termometr szumowy
Skaningowy mikroskop SQUlD-owy
Wykorzystanie detektorów SOUID w zjawisku jądrowego rezonansu kwadrupolowego

NADPRZEWODNIKOWA ELEKTRONIKA CYFROWA RSFQ
Wprowadzenie
Złącze Joscphsona jako element przełączający
Układy cyfrowe ze złączami Joscphsona
Komórka pamięci dynamicznej SFQ
Impuls pojedynczego kwantu strumienia magnetycznego
Linia transmisyjna Joscphsona
Układy sterujące impulsami SFQ
Przerzutnik bistabilny RSFO
Bramki logiczne Joscphsona
Zastosowania nadprzewodnikowych układów cyfrowych
     Przetwornik analogowo-cyfrowy RSFO
     Mikroprocesor nadprzewodnikowy RSFQ
     Układy przełączników sieciowych RSFO
     Nadprzcwodnikowe oscylatory w rozbudowanych układach scalonych RSFO
     Pamięć kriogeniczna CRAM
Parametry nadprzewodnikowych układów cyfrowych
Porównanie technologii nadprzewodnikowej RSFO z półprzewodnikową

TECHNOLOGIE WYTWARZANIA NADPRZEWODNIKOWYCH UKŁADÓW
ELEKTRONICZNYCH
Procesy wytwarzania cienkich warstw nadprzewodnikowych
Technologia wytwarzania złącz tunelowych LTS
     Wytwarzanie złącz SIS na bazie niobu
     Wytwarzanie złącz tunelowych SIS na bazie ołowiu
     Wytwarzanie złącz SIS na bazie niobu w technologii wielowarstwowej
     Technologia wielowarstwowa SINIS
Wytwarzanie struktury wielowarstwowej SOUID-u
Technologia wielowarstwowa Nb/AIOx/Nb w układach RSFO wielkiej skali integracji
Technologie wytwarzania cienkich warstw HTS
     Podłoża cienkich warstw HTS
     Metody wytwarzania cienkich warstw HTS
     Złącza Joscphsona HTS
Wytwarzanie struktury wielowarstwowej SQUID-u w technologii HTS
Wytwarzanie struktur nadprzewodnikowych układów cyfrowych w technologii HTS
Zastosowanie dwuborku magnezu MgB.. w układach RSFO
Porównanie technologii LTS i HTS w układach RSFQ

OBLICZENIA KWANTOWE Z WYKORZYSTANIEM NADPRZEWODNIKÓW
Wstęp do informatyki kwantowej
Przetwarzanie i odtwarzanie informacji kwantowej
Techniczna realizacja komputera kwantowego
Kubit – bit informacji kwantowej
Zastosowania nadprzewodników w obliczeniach kwantowych
Nadprzewodzące kubity typu „charge", „phasc", „flux"
Operacja identyczności w nadprzewodzącym kubicic typu „flux"
Kodowanie kwantowe nadprzewodzącego kubitu
Uniwersalny zbiór kwantowych bramek logicznych
Adiabatyczny komputer kwantowy na bazie kubitów nadprzewodzących

NADPRZEWODNIKOWI-: UKŁADY MIKROFALOWE
Wprowadzenie
Zastosowania nadprzewodników wysokotemperaturowych w technice mikrofalowej
Rezystancja powierzchniowa cienkich warstw HTS
Technologia wytwarzania filtrów planarnych HTS
Filtry planarne z nadprzewodników wysokotemperaturowych
Nadprzcwodnikowe filtry hybrydowe i dużej mocy
Zastosowania filtrów nadprzewodnikowych
Projektowanie nadprzewodnikowych filtrów planarnych
Nadprzcwodnikowc linie opóźniające
Analiza czasowa pasywnych układów mikrofalowych o dużej dobroci
Nadprzcwodnikowe detektory promieniowania mikrofalowego

CHŁODZENIE UKŁADÓW KRIOELEKTRONICZNYCH
Wprowadzenie
Układy chłodzenia kriogenicznego
Kriochłodziarki mechaniczne
     Kriochłodziarki działające w cyklu pracy Stirlinga
     Kriochłodziarki działające w cyklu pracy Gifforda-McMahona
     Podsumowanie wiadomości o kriochłodziarkach mechanicznych
Rury pulsacyjne „pulsc tubc"
Kriochłodziarki i rury pulsacyjne w systemach chłodzenia układów krioelektronicznych
Zintegrowane układy chłodzenia dla nadprzewodnikowych urządzeń elektronicznych
Zintegrowany system zawierający przetwornik analogowo-cyfrowy RSFQ oraz dwustopniowy układ kriogenicznego chłodzenia

LITERATURA

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Autor

ISBN

978-83-61956-01-3

Rok wydania

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ELEKTRONIKA NADPRZEWODNIKOWA”