ETYCZNE PRZEJAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE

50.00

Na stanie

Prezentowana książka jest zarysem etyki adresowanej do wiedzy o bezpieczeństwie wykorzystującej interpretacje moralności rzutującej na postrzeganie zagrożeń mentalnych, społecznych, ekonomicznych czy politycznych, które wyjaśniane są za pomocą stwierdzeń należących do aksjologii, aretologii, deontologii, prakseologii, perfekcjonizmu oraz socjologii moralności, psychologii moralności i historii moralności. Mówiąc inaczej, za sprawą narracji należącej do etyki normatywnej i opisowej poszukuje się związków wiedzy (teorii) z zakresu bezpieczeństwa z filozofią moralności kojarzoną z indywidualną i społeczną potrzebą izoropii, czyli ładu, stabilności i kontroli, wywodzoną z humanizmu. W publikacji tej nie brakuje też odniesień do bioetyki oraz metaetyki. Wyłuszczana problematyka jest zatem odautorską próbą określenia i zdefiniowania zagadnień wstępnych etyki mających związek z bezpieczeństwem traktowanym jako wykładnia skuteczności form kontroli społecznej, spośród których moralność stanowi istotną przestrzeń zapewnienia stabilności i równowagi we wspólnotach. W pewnym sensie praca niniejsza jest wprowadzeniem do nieistniejącej w paradygmacie filozofii etyki bezpieczeństwa.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1
ZAGADNIENIA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
1.1. Cele wiedzy o bezpieczeństwie
1.2. Przesłanki metodologiczne hipotez wiedzy o bezpieczeństwie
1.3. Filozoficzny charakter wiedzy o bezpieczeństwie
1.4. Etos bezpieczeństwa
1.5. Egzogeniczne uwarunkowania bezpieczeństwa
1.6. Agresja i przemoc jako psychospołeczne wskaźniki niebezpieczeństwa
1.7. Terror jako spektakularne i endogeniczne kryterium zagrożenia

Rozdział 2
ETYCZNE ŹRÓDŁA WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE
2.1. Idealistyczny i realistyczny aspekt bezpieczeństwa
2.2. Nowożytna interpretacja wiedzy o bezpieczeństwie
2.3. Ponowoczesna koncepcja wiedzy o bezpieczeństwie
2.4. Moralność wiedzy o bezpieczeństwie
2.5. Zabójstwo jako manifestacja umyślności niebezpieczeństwa

Rozdział 3
GŁÓWNY WYMIAR WOJNY DLA ZAGROŻEŃ ŻYCIA I MORALNOŚCI
3.1. Istota znaczenia problematyki militarnej w filozofii bezpieczeństwa i moralności
3.2. Biologiczne uwarunkowania wojny
3.3. Kulturowe uwarunkowania konfliktu zbrojnego
3.4. Moralna dysfunkcja militarystycznych etosów
3.5. Etyczna fasada słuszności wojny

Rozdział 4
PRZEWODNIE IDEAŁY WIEDZY MORALNEJ
4.1. Geneza etyki
4.2. Główne cele filozofii moralności
4.3. Ideał zacności
4.4. Geneza szlachetności
4.5. Korzenie refleksji aretologicznej
4.6. Uniwersalizm i partykularyzm wskazań moralnych oraz etycznych

Rozdział 5
WŁAŚCIWOŚCI EGZYSTENCJALNE ETYKI BEZPIECZEŃSTWA
5.1. Etyczna interpretacja struktury wiedzy
5.2. Praktyczny zakres etyki bezpieczeństwa
5.3. Interdyscyplinarny charakter etyki
5.4. Uniwersalistyczny wymiar etyki
5.5. Mentalny aspekt etyki
5.6. Świadomość istnienia jako zagadnienie etycznej wiedzy o bezpieczeństwie
5.7. Kontrolne funkcje etyki

Rozdział 6
NORMY I WARTOŚCI W ETYCE BEZPIECZEŃSTWA
6.1. Normy asekuracyjne
6.2. Normy instrumentalne
6.3. Normy dozorujące
6.4. Rodzajowość i ogólna typologia wartości moralnych
6.5. Teoretyczna wykładnia wartości moralnych bezpieczeństwa
6.6. Płaszczyzny aksjologii bezpieczeństwa

Rozdział 7
NORMATYWNY I NARRACYJNY WYMIAR FILOZOFII MORALNOŚCI
7.1. Wymiary poznawcze zagadnień przydatnych w etyce bezpieczeństwa
7.2. Normatywna charakterystyka etyki
7.3. Etyczna poetyka egzystencji ludzkiej
7.4. Opisowy aspekt etyki bezpieczeństwa
7.5. Metaetyczny konterfekt filozofii moralności
7.6. Sekuritalny odcień bioetyki
7.7. W stronę tanatozofii, czyli nowy horyzont wiedzy moralnej

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

SPIS WYKRESÓW I TABEL

Autor

ISBN

978-83-7938-347-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ETYCZNE PRZEJAWY WIEDZY O BEZPIECZEŃSTWIE”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *