KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI

Szanowni Państwo!
To już X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane w szczególnym roku – roku obchodów 75-lecia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu…

112.00

Na stanie

Szanowni Państwo!
To już X Jubileuszowe Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami organizowane w szczególnym roku – roku obchodów 75-lecia Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznaniu.
Tematem przewodnim tegorocznego spotkania będzie kompleksowe zarządzanie odpadami ze szczególnym uwzględnieniem nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Dynamicznie zmieniane prawo krajowe (m. in. ustawy o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z aktami wykonawczymi oraz planowane dalsze zmiany), transponując zapisy dyrektyw Wspólnoty Europejskiej, stawia coraz ostrzejsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami.
Od 1 lipca bieżącego roku w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi wkroczymy w nową rzeczywistość. Wprowadzone zmiany powodują silne obawy, zarówno wśród samorządów, jak i po stronie przedsiębiorców gospodarujących odpadami. Obserwacja stanu przygotowań do wdrożenia nowego systemu wskazuje, że może pogłębić się chaos w tej dziedzinie, negatywnie wpływający na skuteczność realizacji celów i perspektywy rozwojowe. Niezbędne jest pilne wprowadzenie efektywnego nadzoru i kontroli w zakresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi obejmującego zarówno działania podejmowane przez samorządy (w tym m. in. jakość i efektywność ogłaszanych przetargów) jak i przedsiębiorców (sposób zagospodarowania odpadów w tym w szczególności kierowanie strumienia odpadów do właściwych instalacji). Poważne obawy budzi znaczące zmniejszenie w 2013 r. strumienia zmieszanych odpadów komunalnych dostarczanych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, określonych w Wojewódzkich Planach Gospodarki Odpadami, czyli brak realizacji jednego z głównych założeń systemowych.
Wprowadzone i planowane zmiany przepisów będą miały znaczący wpływ na sposób: projektowania, eksploatacji i zarządzania systemami gospodarki odpadami. Konieczne jest zintegrowanie i regionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi. I właśnie tą tematyką nastawianą na przyszłość organizacji, zarządzania, finansowania ale i technologii systemów gospodarki odpadami zajmiemy się w trakcie obrad Forum w urokliwych Starych Jabłonkach.
Niniejsza, recenzowana przez członków Komitetu Naukowego, publikacja stanowi zbiór referatów przedstawiających: wiodące rozwiązania, wyniki badań, oceny, opisy technologii oraz metod zarządzania i skutecznego finansowania w gospodarce odpadami.
Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału naszym spotkaniu, które już tradycyjnie będzie płaszczyzną wymiany informacji dla naukowców, praktyków i urzędników zajmujących się problematyką gospodarki odpadami.
Życząc owocnych obrad i wymiernych korzyści merytorycznych,

pozostaję z wyrazami szacunku
dr inż. Piotr Manczarski
Sekretarz Naukowy Forum
Autor

ISBN

978-83-89696-46-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI”