LIKWIDACJA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO

OD AUTORA
Książka pt. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych jest adresowana do pracowników i studentów kierunków, na których kształceni są specjaliści z zakresu inżynieria i ochrona środowiska. Będzie ona niewątpliwie pomocna także dla studentów specjalizujących się w dziedzinach pokrewnych – ochronie wód, gospodarce wodnej, sozolo-gii, hydrogeologii. Z uwagi na treść i charakter powinna znaleźć także odbiorców w organach administracji rządowej oraz wśród praktyków zajmujących się zagadnieniami remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego, jako podstawy likwidacji zagrożenia oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów zanieczyszczonych.

63.00

Na stanie

OD AUTORA
Książka pt. Likwidacja zagrożenia środowiska gruntowo-wodnego na terenach zanieczyszczonych jest adresowana do pracowników i studentów kierunków, na których kształceni są specjaliści z zakresu inżynieria i ochrona środowiska. Będzie ona niewątpliwie pomocna także dla studentów specjalizujących się w dziedzinach pokrewnych – ochronie wód, gospodarce wodnej, sozolo-gii, hydrogeologii. Z uwagi na treść i charakter powinna znaleźć także odbiorców w organach administracji rządowej oraz wśród praktyków zajmujących się zagadnieniami remediacji zanieczyszczonego środowiska gruntowo-wodnego, jako podstawy likwidacji zagrożenia oraz rekultywacji i rewitalizacji terenów zanieczyszczonych.
Ostatnie lata przyniosły obok dynamicznego rozwoju technologii oczyszczania również zmianę podejścia do problematyki zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym. Obecnie działania są skierowane na likwidację lub redukcję zagrożenia do poziomu możliwego do zaakceptowania. Zarządzanie zanieczyszczonymi gruntami i wodami podziemnymi jest związane z analizą ryzyka (zdrowotnego i/lub środowiskowego) i jego redukcją do poziomu gwarantującego wykorzystanie zanieczyszczonych terenów, zgodnie z przyjętym planem poprzez integrację remediacji z innymi działaniami przemysłowymi i/lub infrastrukturalnymi.
Książka jest efektem moich 30-letnich przemyśleń i doświadczeń w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska, a w szczególności badań naukowych i projektów badawczych (w tym projektu WELCOME w ramach 5 PR UE) zrealizowanych w ciągu ostatnich 20 lat w kraju i za granicą, a dotyczących remediacji gruntów, wód podziemnych i osadów dennych, zachowania się zanieczyszczeń w środowisku gruntowo-wodnym oraz zarządzania terenami zanieczyszczonymi pod kątem likwidacji zagrożenia w oparciu o analizę ryzyka środowiskowego. Omówiono aktualne tendencje światowe w zakresie remediacji środowiska gruntowo-wodnego mającej na celu likwidację zagrożenia. Scharakteryzowano zanieczyszczenia ropopochodne, drogi i charakter ich rozprzestrzeniania się w środowisku gruntowo-wodnym…

Autor

ISBN

978-83-89696-94-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „LIKWIDACJA ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA GRUNTOWO-WODNEGO”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *