Promocja!

MODELOWANIE POZIOMU PŁAC W MIKRO I MAKRO TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ

MODELOWANIE POZIOMU PŁAC W MIKRO I MAKROSKALI TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ GOSPODARCZA POLSKI:

Tytuł książki Modelowanie pozioma płac w mikro i makroskali: teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski określa jej treść, obejmującą rozważania dotyczące:

– teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej,

54.00

Na stanie

Tytuł książki Modelowanie pozioma płac w mikro i makroskali: teoria i rzeczywistość gospodarcza Polski określa jej treść, obejmującą rozważania dotyczące:

– teoretycznych koncepcji opisujących determinanty kształtowania się poziomu płac w skali przedsiębiorstwa oraz gospodarki krajowej,
– problemów związanych z formułowaniem przyczynowo-skutkowych modeli poziomu płac w mikro oraz makroskali gospodarczej,
– wyników oszacowań przyczynowo-skutkowych modeli poziomu i dynamiki płac oraz wydajności pracy w gospodarce polskiej.

Przedstawiona powyżej problematyka rozważań podporządkowana została celowi głównemu, którym było wypracowanie w perspektywie mikro- i makroekonomicznej spójnej koncepcji przyczynowo-skutkowego modelu opisującego poziom płac w gospodarce narodowej.
Podejmując problematykę dotyczącą przyczynowo-skutkowej analizy poziomu płac starano się mieć na uwadze realia gospodarcze. Musimy bowiem uznać, że w rzeczywistości gospodarczej większa część przedsiębiorstw ma swobodę w zakresie ustalania poziomu i struktury płac oraz poziomu i struktury zatrudnienia niejednorodnego czynnika pracy. Jednak swoboda ta jest ograniczona czynnikami kształtującymi ich popyt na pracę z jednej strony oraz czynnikami kształtującymi ich zindywidualizowaną podaż pracy z drugiej strony. Z tych też względów w części teoretycznej książki wiele uwagi poświęcono zagadnieniom dotyczącym przypadkowi konkurencji monopsonistycznej na rynku pracy. Tej formie organizacji rynku pracy przypisano znaczenie kluczowe w zakresie identyfikowania czynników kształtujących poziom i dynamikę płac.

Autor

ISBN

978-83-7837-015-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MODELOWANIE POZIOMU PŁAC W MIKRO I MAKRO TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *