ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW CZ.2

,

61.90

Na stanie

Beata Bisaga, Maria Jolanta Bisaga
Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów. Kwalifikacja BUD.14. Część 2
Podręcznik do nauki zawodu technik budownictwa

Podręcznik charakteryzuje zamówienia publiczne i związane z nimi postępowania przetargowe. Omawia także zagadnienia związane z przedmiarowaniem robót budowlanych, w tym robót wykończeniowych, a także różne rodzaje kosztorysów. Przedstawia szczegółowo sposoby korzystania z katalogów nakładów rzeczowych i katalogów nakładów pracy. Omawia różne programy komputerowe i zawiera dołączoną płytkę z edukacyjną wersją programów do kosztorysowania Norma PRO, Norma EXPERT i MIARA PRO.

Publikacja wprowadza w podstawy zagadnień KPS i OMZ, sprawiając, że przyszły technik budownictwa będzie umiał łagodzić konflikty, prowadzić negocjacje, radzić sobie ze stresem i wydajnie kierować zespołem.

Nowością jest dołączenie do wykazu terminów wykazu zwrotów, także w trzech językach – polskim, angielskim i niemieckim.

Atutem publikacji są liczne przykłady dokumentów zamieszczone jako załączniki. Wiele informacji zebranych jest w postaci tabel, podanych w formie schematów i rysunków, co bardzo ułatwia przyswojenie i zapamiętywanie materiału. Sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy ułatwią liczne pytania i polecenia, w tym zadania przekrojowe, które skłaniają ucznia do wykorzystania wiadomości z zakresu całej kwalifikacji, a nie tylko tych omawianych w podrozdziale.

SPIS TREŚCI

1. Dokumentacja przetargowa 5
1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu zamówień publicznych5
1.2. Podstawy prawne i tryby udzielania zamówień publicznych 7
1.3. Postępowania o udzielenie zamówień publicznych – przebieg postępowania
i dokumentacja przetargowa 9
1.4. Oferta i potwierdzenie spełnienia wymagań w stosunku do przystępujących
do przetargu11
1.5. Protokół postępowania, odwołania i skargi 13
1.6. Umowa o zamówienie15
2. Przedmiar robót budowlanych18
2.1. Formularz wykonywania przedmiarów 20
2.2. Przedmiary robót ziemnych22
2.3. Przedmiarowanie robót stanu surowego 36
2.3.1. Przedmiarowanie konstrukcji murowanych36
2.3.2. Przedmiarowanie konstrukcji betonowych, żelbetowych i metalowych44
2.3.3. Przedmiarowanie izolacji oraz konstrukcji i pokryć dachowych51
2.4. Zasady przedmiarowania rusztowań 58
2.5. Przedmiarowanie robót wykończeniowych 61
2.5.1. Przedmiarowanie robót tynkarskich61
2.5.2. Przedmiarowanie robót malarskich i tapeciarskich64
2.5.3. Przedmiarowanie robót posadzkarskich 68
2.5.4. Przedmiarowanie robót okładzinowych wewnętrznych i zewnętrznych 70
3. Obmiary robót budowlanych 76
4. Normatywy kosztorysowe nakładów rzeczowych81
5. Kosztorysy budowlane i ich rodzaje104
5.1. Kosztorys inwestorski 105
5.2. Zasady rozliczania kosztów materiałów, sprzętu i czasu pracy 109
5.3. Sporządzanie kosztorysów – przebieg kosztorysowania na podstawie kosztorysu
szczegółowego116
6. Programy komputerowe do sporządzania kosztorysów 120
6.1. Sporządzanie kosztorysów przy użyciu programu Norma Pro120
7. Kompetencje społeczne i personale142
7.1. Etyka zawodowa 143
7.2. Innowacja i kreatywność 144S P I S T R E Ś C I
3
7.3. Organizacja pracy146
7.4. Stres 147
7.5. Rozwój zawodowy i obowiązki pracownika 151
7.6. Komunikacja interpersonalna152
7.7. Praca w zespole156
8. Planowanie i organizowanie pracy zespołu159
Załączniki168
1.1. Ogłoszenie o zamówieniu (wzór)168
1.2. Fragmenty ogłoszenia o przetarg nieograniczony177
1.3. Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargi
nieograniczonego188
1.4. Fragmenty ogłoszenia o przetarg nieograniczony202
1.5. Umowa o roboty budowlane202
3.1. Protokół typowania robót (fragmenty)212
4.1. Wykaz Katalogów Nakładów Rzeczowych 212
5.1. Przykład kosztorysu inwestorskiego (fragment)236
5.2. Kosztorys ofertowy244
5.3. Przykład kosztorysu inwestorskiego (fragment)250
Literatura 291
Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim 292
Źródła ilustracji i fotografii303

Autor

,

ISBN

978-83-02-19082-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ORGANIZACJA I KONTROLA ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ SPORZĄDZANIE KOSZTORYSÓW CZ.2”