PROCEDURA PREKWALIFIKACJI WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH

SPIS TREŚCI

21.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Ważniejsze oznaczenia

1. Wstęp

1.1. Uzasadnienie podjęcia tematu
1.2. Cel i zakres pracy

2. Istota prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

2.1. Definicje i rodzaje prekwalifikacji
2.2. Wstępna selekcja wykonawców w polskich uwarunkowaniach praw-
nych
2.3. Procedury prekwalifikacji stosowane w krajach unijnych
2.4. Procedury prekwalifikacji stosowane w wybranych krajach poza Unią Europejską
2.5. Procedura prekwalifikacji zalecana przez organizację FIDIC

3. Kryteria selekcji wykonawców robót budowlanych

3.1. Rodzaje kryteriów prekwalifikacyjnych
3.2. Determinanty formułowania kryteriów prekwalifikacji
3.2.1. Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
3.2.2. Wpływ rodzaju zamawiającego na kryteria prekwalifikacji
3.2.3. Wpływ specyfiki przedsięwzięcia na kryteria prekwalifikacji
3.2.4. Uwarunkowania prawne mające wpływ na przedsięwzięcie
3.2.5. Rodzaj zawieranej umowy o roboty budowlane
3.2.6. Transparentność kryteriów
3.3. Kryteria prekwalifikacji stosowane przez zamawiających w wybra-
nych krajach
3.4. Kryteria prekwalifikacji stosowane przez polskich zamawiających – wyniki badań
3.4.1. Zasady selekcji wykonawców robót budowlanych obowiązują-
ce zamawiających publicznych
3.4.2. Warunki selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych publicznych
3.4.3. Zasady selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych prywatnych
3.4.4. Kryteria selekcji wykonawców stosowane przez zamawiają-
cych prywatnych

4. Modele prekwalifikacji wykonawców robót budowlanych

4.1. Rodzaje modeli prekwalifikacji
4.2. Modele proste
4.2.1. Model wagowy
4.2.2. Model wagowy – rozszerzony
4.2.3. Model dwustopniowy
4.2.4. Model liniowy
4.2.5. Modele uwzględniające wiele wariantów oceny
4.3. Złożone modele prekwalifikacji
4.3.1. Modele wykorzystujące AHP
4.3.2. Inne modele

5. Proponowana procedura prekwalifikacji

5.1. Procedury wyboru wykonawcy
5.2. Zasady budowy schematu procedury prekwalifikacji
5.3. Przykład procedury prekwalifikacji na „stałą listę”
5.4. Ocena wykonawcy po zakończonej współpracy
6. Proponowany model prekwalifikacji z zastosowaniem teorii zbiorów rozmytych
6.1. Uzasadnienie wyboru teorii zbiorów rozmytych do budowy modelu prekwalifikacji
6.2. Elementy teorii zbiorów rozmytych wykorzystane w modelu
6.3. Ogólna charakterystyka modelu
6.4. Schemat blokowy modelu
6.5. Przykład ilustrujący zastosowanie modelu

7. Analiza wrażliwości modelu

7.1. Założenia analizy wrażliwości
7.2. Wpływ stopnia, w jakim zamawiający dąży do osiągnięcia danego celu, na ocenę wykonawcy
7.3. Wpływ ilości celów na ocenę wykonawcy
7.4. Wpływ oceny kryteriów (stopnia ważności kryteriów) na ocenę wy-
konawcy
7.5. Wpływ oceny stopnia spełnienia kryteriów przez wykonawcę na ocenę wykonawcy
7.6. Wpływ ilości kryteriów na ocenę wykonawcy
7.7. Wpływ współczynnika Iab na ocenę wykonawcy
7.8. Wpływ danych wejściowych na końcowe wyniki

8. Aplikacja modelu w ujęciu komputerowym – program „Prekwalifikacja”

8.1. Przeznaczenie i budowa programu
8.2. Moduł wykonawcy
8.3. Moduł zamawiającego
8.3.1. Ocena wykonawców na „stałą listę”
8.3.2. Przygotowanie przedsięwzięcia
8.3.3. Ocena wykonawców „per project”

9. Zakończenie

Literatura

Autor

ISBN

978-0860-097X

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PROCEDURA PREKWALIFIKACJI WYKONAWCÓW ROBÓT BUDOWLANYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *