PRAWO RZECZOWE W PROCESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI

,

25.00

Na stanie

Prawo rzeczowe w procesie wyceny nieruchomości
Autorzy: Katarzyna Sobolewska-Mikulska, Krzysztof Sokół

Określanie wartości nieruchomości w Polsce odbywa się w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami (ugn) (Dz.U. 2023, poz. 344 – ISAP) i stosuje się do wszystkich nieruchomości, bez względu na ich rodzaj, położenie i przeznaczenie, a także bez względu na podmiot własności i cel wyceny. Zgodnie z zapisami ugn w art. 150. 1: W wyniku wyceny nieruchomości dokonuje się: 1) określenia wartości rynkowej; 2) określenia wartości odtworzeniowej; 3) ustalenia wartości katastralnej; 4) (uchylony); 5) określenia innych rodzajów wartości przewidzianych w odrębnych przepisach.
Prezentowane opracowanie stanowi kompleksowe źródło wiedzy z zakresu prawa rzeczowego istotnego z punktu widzenia wyceny nieruchomości, a także zarządzania nimi. Poszczególne zagadnienia przedstawiono według kolejności przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 kwietnia 2023 r. W publikacji ujęto w sposób przystępny, praktyczny i czytelny prawa rządzące nieruchomościami, determinujące ich byt, oraz czynności faktyczne i prawne mające wpływ na stan prawny nieruchomości lub ich wartość. Zakres tematyczny podręcznika oraz sposób omówienia poszczególnych zagadnień wynika z potrzeby zebrania ich tak, by możliwe było szybkie dotarcie do odpowiednich założeń prawnych i zrozumienie wielu sytuacji istotnych w procesie wyceny nieruchomości oraz w procesie zarządzania nimi.
Publikacja, która ma wymiar przede wszystkim praktyczny, kierowana jest zarówno do słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości i zarządzania nieruchomościami, którzy dopiero rozpoczynają kształcenie związane z nieruchomościami (ich wyceną, zarządzaniem i obrotem), ale także do praktyków w tych dziedzinach, czyli: rzeczoznawców majątkowych, biegłych rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości oraz wszystkich tych, którzy w swej zawodowej działalności zajmują się nieruchomościami w aspekcie ekonomicznym i prawnym.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie 7
1. POJĘCIE PRAWA RZECZOWEGO 9
2. MIENIE JAKO KATEGORIA PRAWA CYWILNEGO 12
2.1. Pojęcie praw majątkowych 14
2.2. Przykłady praw majątkowych na nieruchomościach 16
3. MIENIE PAŃSTWOWE, SAMORZĄDOWE, PRYWATNE 18
3.1. Mienie państwowe 19
3.2. Mienie samorządowe 25
3.3. Mienie prywatne 28
4. GENEZA STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH W POLSCE 30
5. POJĘCIE RZECZY RUCHOMYCH I NIERUCHOMYCH 39
6. DEFINICJA NIERUCHOMOŚCI 41
6.1. Rodzaje nieruchomości 42
6.2. Wieczystoksięgowe ujęcie nieruchomości 47
6.3. Pojęcie części składowych nieruchomości 49
6.4. Pojęcie przynależności i pożytków 51
7. WŁASNOŚĆ – POJĘCIE, OCHRONA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ 53
7.1. Treść i wykonywanie prawa własności nieruchomości 53
7.2. Nabycie własności w drodze umowy 57
7.3. Nabycie własności nieruchomości w drodze zasiedzenia 58
7.4. Połączenie z nieruchomością 58
7.5. Współwłasność 59
7.6. Ochrona własności 65
8. UŻYTKOWANIE WIECZYSTE 69
8.1. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 73
SPIS TREŚCI
6
9. PRAWA RZECZOWE OGRANICZONE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAW NA NIERU-
CHOMOŚCIACH 75
9.1. Użytkowanie 77
9.2. Służebności (gruntowe, osobiste, służebność przesyłu) 79
9.3. Zastaw 83
9.4. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu 84
Bibliografia 87

Autor

ISBN

978-83-8156-633-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PRAWO RZECZOWE W PROCESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *