INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PIORUNOCHRONNE I TELEKOMUNIKACYJNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

, ,

84.00

Na stanie

Instalacje elektryczne, piorunochronne i telekomunikacyjne w budynkach mieszkalnych

Radosław Lenartowicz
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
Cześć D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 1
ISBN 978-83-249-8668-2,
Instytut Techniki Budowlanej 2024
Stron 312

Opracowanie zawiera szczegółowe warunki techniczne wykonywania i odbioru instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, uwzględniające specyficzny charakter budownictwa mieszkaniowego oraz spełniające powszechne oczekiwania ze strony projektantów, wykonawców i użytkowników. Warunki techniczne podane w opracowaniu dotyczą wykonania i odbioru instalacji elektrycznych wnętrzowych o napięciu nominalnym do 1 kV oraz instalacji piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budownictwie mieszkaniowym. Zgodnie z ustawą o odnawialnych źródłach energii, w Polsce rozpoczęto instalowanie w budynkach mieszkalnych instalacji fotowoltaicznych. W związku z tym celowe stało się rozszerzenie opracowania o wymagania wykonania i odbioru elektrycznych instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych (rozdz. 8 i 9.8 – 9.10).

Praca obejmuje wymagania techniczne dotyczące: dokumentacji technicznej niezbędnej do wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, podstawowych wyrobów stosowanych przy wykonywaniu instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, wykonania i odbioru instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych, technologii układania takich instalacji oraz magazynowania i transportu materiałów elektroinstalacyjnych.

W opracowaniu nie podano wymagań dotyczących natężenia oświetlenia w budynkach, gdyż odnoszą się one do projektowania. W oparciu o postanowienia zawarte w aktach prawnych sformułowane zostały szczegółowe warunki techniczne wykonania instalacji elektrycznych, piorunochronnych i telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkaniach.

Spis treści
Przedmowa 7
1. Wstęp 9
1.1. Przedmiot i zakres opracowania 9
1.2. Terminy i definicje 11
1.3. Oznaczenia i skróty 23
1.4. Wymagania BHP przy wykonywaniu robót elektrycznych 25
2. Dokumentacja techniczna 28
2.1. Wymagania ogólne 28
2.2. Instalacje elektryczne i piorunochronne 28
2.3. Instalacje telekomunikacyjne 29
2.4. Instalacje fotowoltaiczne 30
3. Materiały i wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych i telekomunikacyjnych
budynków 32
3.1. Wymagania formalne 32
3.2. Wymagania techniczne urządzeń, aparatury i materiałów 35
4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku 55
4.1. Wymagania ogólne 55
4.2. Instalacje i urządzenia zasilające budynki mieszkalne w energię elektryczną 59
4.3. Instalacje zasilające pomieszczenia administracyjne 75
4.4. Instalacje elektryczne zasilające aparaturę kontrolno-pomiarową, automatykę oraz urządzenia regulacji instalacji i urządzeń sanitarnych 76
4.5. Instalacje odbiorcze 83
4.6. Ochrona i zabezpieczenia w instalacjach elektrycznych 85
5. Wykonanie instalacji piorunochronnej budynku 141
5.1. Wymagania ogólne 141
5.2. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej (LPS) 142
5.3. Wewnętrzny LPS 157
6. Budynkowa instalacja telekomunikacyjna 163
6.1. Wymagania ogólne 163
6.2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna 163
6.3. Podstawowe elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej 164
6.4. Wymagania szczegółowe dla podstawowych elementów budynkowej instalacji telekomunikacyjnej 168
6.5. Wymagania instalacyjne 175
6.6. Wymagania dotyczące sieci i urządzeń komputerowych 181
6.7. Instalacje telefonii stacjonarnej 185
6.8. Instalacje przyzywowe i domofonowe 186
6.9. Instalacje radiowo-telewizyjne 187
7. Montaż instalacji elektrycznych według różnych systemów wykonawczych 191
7.1. Wymagania ogólne 191
7.2. Instalacje pod tynkiem 194
7.3. Instalacje w tynku 198
7.4. Instalacje na podłożu tynkowym 199
7.5. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi i kablami układanymi w kanałach konstrukcji budowlanych 201
7.6. Instalacje zatapiane 202
7.7. Instalacje na konstrukcjach wsporczych 203
7.8. Montaż elementów instalacji elektrycznych 204
7.9. Montaż instalacji ogrzewania elektrycznego podłogowego pomieszczeń 217
7.10. Nowoczesne (inteligentne) systemy instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych 221
7.11. Zasady wykonania instalacji elektrycznych zasilających klimatyzację w budynkach mieszkalnych 226
7.12. Instalacja zasilająca dźwigu osobowego z napędem elektrycznym w budynkach mieszkalnych 229
7.13. Instalacja zasilająca oświetlenie na zewnątrz budynku mieszkalnego 236
8. Zasady wykonywania instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych 240
8.1. Informacje ogólne 240
8.2. Budowa instalacji fotowoltaicznej PV 242
8.3. Obwody prądu stałego (DC) 243
8.4. Obwody prądu przemiennego (AC), falowniki (inwertery) 244
8.5. Ochrona przeciwprzepięciowa 245
8.6. Montaż instalacji fotowoltaicznej PV 248
8.7. Instalacje i układy zabezpieczeniowe 250
9. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku 253
9.1. Warunki odbioru robót budowlanych niezbędnych do wykonania instalacji elektrycznej, piorunochronnej i telekomunikacyjnej 253
9.2. Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej 254
9.3. Odbiór końcowy 256
9.4. Odbiór instalacji elektrycznej w budynku (zakres sprawdzeń) 260
9.5. Odbiór instalacji piorunochronnej w budynku 264
9.6. Odbiór sieci sygnalizacji alarmowo-pożarowej (SAP) 266
9.7. Odbiór instalacji telekomunikacyjnych 267

 

Autor

ISBN

978-83-249-8668-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „INSTALACJE ELEKTRYCZNE I PIORUNOCHRONNE I TELEKOMUNIKACYJNE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *