REGENERACJA STUDNI

Nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacja potrzeb związanych z uzdatnianiem wody oraz rosnącą tendencją do racjonalnego i nowoczesnego odnawiania, a także eksploatacji…

92.40

Na stanie

Nasze wieloletnie doświadczenie i obserwacja potrzeb związanych z uzdatnianiem wody oraz rosnącą tendencją do racjonalnego i nowoczesnego odnawiania, a także eksploatacji studni głębinowych, przyczyniły się do pierwszego polskiego wydania niniejszej pozycji. Po ukazaniu się niemieckiego wydania w maju 2003 roku, uznaliśmy, że wskazany jest polski jej przekład i udostępnienie specjalistom zajmujących się problematyką związanej z budową oraz eksploatacją studni.

Autorzy tej pozycji, stworzyli swoisty pomost pomiędzy konwencjonalnym podejściem do zagadnień regeneracji, renowacji i rewitalizacji, a najnowszymi osiągnięciami z zakresu techniki oraz wiedzy teoretycznej. Prezentowane zagadnienia techniczne poparte są bogatym materiałem doświadczalnym, co dodatkowo podwyższa wartość tej pozycji dla praktyki.

Mamy nadzieję, że kierowana do Państwa pozycja będzie przydatna w rozwiązywaniu zadań projektowych, wykonawczych oraz eksploatacyjnych, a także dla organów zarządzających i kontrolnych. Może być również przydatną pozycją w bibliotekach akademickich.

Skrócony spis treści:

1. UWAGI OGÓLNE, PRZEGLĄD NORM
* Formy konstrukcyjne studni w gospodarce wodnej
* Regeneracja i renowacja – pojęcia
2. EKSPLOATACJA STUDNI I JEJ KONSERWACJA
* Napływ do studni
* Hydrauliczne wymiarowanie studni
* Eksploatacja studni
* Remonty i konserwacja studni
* Monitoring studni
3. RODZAJE STARZENIA SIĘ STUDNI
* Rodzaje starzenia się studni
* Zapiaszczenie
* Korozja i abrazja
* Korozja elektrochemiczna
* Korozja wynikająca z czynników mikrobiologicznych
* Starzenie się materiałów niemetalicznych
* Abrazja
* Osiadanie konstrukcji
* Czynniki wpływające na eksploatację i ich koszty
* Zjawiska naskórkowe i opory na wlocie
* Obliczanie przy ustalaniu oporów na wlocie
* Ocena testów hydraulicznych
4. POWSTAWANIE KOLMATACJI STUDZIENNYCH
* Studnie jako reaktory z mieszaniem mechanicznym
* Powstawanie związków żelaza i manganu
* Utlenianie żelaza (II) i manganu(II)
* Autokataliza utleniania żelaza (II) i manganu (II)
* Bilans masowy związków żelaza i manganu
* Skład mineralny i geochemia związków żelaza i manganu
* Mikrobiologia związków żelaza i manganu
* Starzenie się tlenków żelaza i manganu
* Wzajemne oddziaływanie związków żelaza i manganu i elementów śladowych
* Główne możliwości kombinacji
* Strukturalny rozrost związków żelaza i manganu
* Złogi (węglany)
* Kolmatacja z wodorotlenku glinu
* Siarczki
* Powłoki śluzowe
* Podział kolmatacji studziennych
5. IDENTYFIKACJA I OCENA PROCESÓW STARZENIOWYCH W STUDNI
* Filmowanie kamerą
* Próby wydajności pomp
* Geofizyka
* bezpośrednie pomiary skłonności do kolmatacji
* Próbkowanie i badanie kolmatacji
* Ryzyko w podejmowaniu decyzji w sprawach regeneracji, renowacji i eksploatacji odwróconej
* Badanie powodów technicznych renowacji wzgl. eksploatacji odwróconej w studniach
* Analiza kosztów regeneracji i budowy nowej studni
6. REGENERACJA I RENOWACJA ORAZ EKSPLOATACJA ODWRÓCONA
* Podstawy techniczne
* Metody renowacji
* Metody eksploatacji odwróconej
7. METODY REGENERACJI MECHANICZNEJ
* Szczotkowanie i odpompowywanie
* Pobór intensywny
* Tłoki
* Płukanie wewnętrzne niskociśnieniowe
* Płukanie wysokociśnieniowe
* Urządzenia jedno- i wielokomorowe
* Regeneracja zamrożonym dwutlenkiem węgla
8. METODA IMPULSOWA
* Metoda impulsowa – wzbudzenie (aktywacja) i sposób działania
* Metody wybuchowe
* Eksplozja mieszanki gazów
* Rozprężanie sprężonych cieczy
* Ultradźwięki/li>
9. CHEMICZNA REGENERACJA STUDNI
* Pozwolenie
* Mechanizmy reakcji
* Rozpuszczanie tlenków żelaza i manganu
* Rozpuszczanie węglanów
* Rozpuszczanie tlenków glinu
* Rozpuszczanie siarczków
* Utlenianie biomasy
* Eliminacja pozostałości po płukaniu odwiertów
* Kombinacja chemikaliów
* Substancje dodatkowe i środki pomocnicze
* Porównanie chemikaliów stosowanych do regeneracji
* Regeneracja chemiczna w praktyce
* Czy regeneracja chemiczna jest w ogóle potrzebna
* Neutralizacja kwasów nieorganicznych
* Eliminacja kwasów organicznych
* Neutralizacja zasad
* Eliminacja substancji eliminujących
10. KONTROLA EFEKTYWNOŚCI I TRWAŁOŚCI REGENERACJI
* Filmowanie kamerą
* Testowanie wydajności pomp
* Bilans masy wydobytych substancji
* Zamiany jakości wody nieuzdatnionej
* Skażenia mikrobiologiczne
* Trwałość
11. PREWENCJA
* Metody mikrobicydowe
* Dezynfekcja chemiczna
* Wyjaławianie termiczne
* Napromieniowanie promieniami jonizującymi
* Metody fizykochemiczne
* Metody elektrochemiczne
* Metody magnetyczne
* Odżelazianie podziemne
12. PRAKTYCZNE WYKONYWANIE REGENERACJI
* Planowanie
* Określenie metody
* Pozwolenie organu administracji państwowej
* Realizacja
* Usuwanie pozostałości
* Wskazówki praktyczne
* Kontrola efektywności
* Termin kolejnej regeneracji
* Zmiana jakości wody nieuzdatnionej po regeneracji
* Studnia skażona biologicznie po regeneracji – i co dalej
* Niewielki wzrost wydajności po regeneracji – i co dalej

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „REGENERACJA STUDNI”