URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻON. WYBUCHEM

Od Wydawcy

10.80

Na stanie

Od Wydawcy

Zeszyt podejmuje tematyką Rozdziału 14 Przepisów Budowy Urządzeń Elektroener­getycznych (PBUE) pt.„ Urządzenia elektroenergetyczne w pomieszczeniach i przestrze­niach zewnętrznych zagrożonych wybuchem ". Wprawdzie PBUE wprowadzone w życie rozporządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Mate­riałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1960r. z mocy Ustawy – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. zostały uchylone, ale w części nie zmienionej obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, czy też aktualnymi Polskimi Normami, nadal są przydatne w projektowaniu, wykonawstwie i eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych. Zeszyt 16 Podręcznika INPE uwzględnia aktualny stan obowiązujących przepisów, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej, inaczej zwanych powszechnie uznanymi regułami tech­nicznymi i ma stanowić zasób wiedzy pomocny dla osób zajmujących się problematyką urządzeń elektrycznych w pomieszczeniach i przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Zaletą Zeszytu 16 jest nie tylko zebranie aktualnych przepisów i zasad wiedzy technicz­nej, ale także odniesienie ich do „stanu zastanego " tj. przepisów obowiązujących w cza­sie, kiedy te instalacje i urządzenia zostały zaprojektowane i wykonane. Ma to szczegól­nie ważne znaczenie dla każdorazowej oceny ich stanu technicznego i zakresu ewentual­nego remontu.

Zmiany stanu prawnego, uwzględnionego w Zeszycie 16 – zachodzące po 30 września 2007 r. – są publikowane w kolejnych numerach miesięcznika "INPE".

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „URZĄDZENIA I INSTALACJE ELEKTRYCZNE W PRZESTRZENIACH ZAGROŻON. WYBUCHEM”