UWARUNKOWANIA DYSTRYBUCYJNEJ SIECI GAZOWEJ ZASILANEJ SKROPLONYM GAZEM ZIEMNYM LUB BIOGAZEM/BIOMETANEM

,

30.00

Na stanie

SPIS TREŚCI
Streszczenie 7
Summary 9
1. WPROWADZENIE  11
2. REGIONALNY RYNEK GAZU 12
2.1. Strona popytu rynku gazu 13
2.1. Strona podaży na rynku gazu  15
3. PLANOWANIE ROZWOJU SIECI GAZOWYCH19
3.1. Przegląd metod planowania 20
3.2. Metoda oceny wielokryterialnej przy planowaniu
rozwoju sieci gazowej22
4. ETAPY PROCESU INWESTYCYJNEGO  23
4.1. Etap przedinwestycyjny  23
4.2. Etap inwestycyjny24
4.1.1. Weryfikacja zamierzonego przedsięwzięcia budowlanego
z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego 25
4.1.2. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  26
4.1.3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/ decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego 27
4.1.4. Działania charakteryzujące etap projektowy 28
4.1.5. Uzyskanie pozwolenia na budowę i uprawomocnienie się decyzji 29
4.1.6. Sporządzenie dokumentacji wykonawczej  30
5. WYBRANE PROBLEMY PRAWNE
W PROCESIE PRZYŁĄCZENIOWYM DO SIECI GAZOWEJ 30
5.1. Charakter prawny i ważność warunków przyłączenia do sieci gazowej 35
5.2. Uczestnicy procesu przyłączeniowego  38
5.3. Klasyfikacja zachowań przedsiębiorstwa jako odmowa wydania
warunków przyłączenia 41
5.4. Zmiany podmiotowe w toku procesu przyłączania 45
6. OPIS ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ AHP 49
7. SZANSE ROZWOJU REGIONALNEGO RYNKU GAZU
Z BIOGAZEM/BIOMETANEM 54
7.1. Przyłączenia do sieci gazowej 55
7.2. Świadczenie usługi dystrybucji  57
7.3. Parametry jakościowe gazu w systemie dystrybucyjnym  57
7.4. Szanse rozwoju rynku gazu i biogazu/biometanu 58
7.5. Wsparcie rozwoju wg idei „greening gas” 60
8. STUDIUM PRZYPADKÓW  61
8.1. Przykład z pracy [21] 61
8.2. Przykład z pracy [16] 67
8.3. Przykład z pracy [13] 80
BIBLIOGRAFIA 8


			
Autor

,

ISBN

978-83-943382-3-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „UWARUNKOWANIA DYSTRYBUCYJNEJ SIECI GAZOWEJ ZASILANEJ SKROPLONYM GAZEM ZIEMNYM LUB BIOGAZEM/BIOMETANEM”