WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA WYKONANIA ODBIORU I EKSPLOATACJI SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH

,

27.50

Na stanie

Spis treści
I. WSTĘP
1. Informacje ogólne
2. Przegląd konstrukcji rur preizolowanych
3. Metody układania sieci preizolowanych
4. Czynniki spieniające piankę PUR
5. Definicje, określenia
6. Normy i dokumenty związane
7. Przedmiot i zakres warunków
II. RURY I ELEMENTY PREIZOLOWANE. WYMAGANIA
1. Wymagania ogólne
2. Wymagane parametry techniczne rur preizolowanych
2.1. Wymagania techniczne w odniesieniu do stalowej rury przewodowej
2.2. Wymagania techniczne w odniesieniu do izolacji cieplnej – sztywnej pianki poliuretanowej
2.3. Wymagania techniczne w odniesieniu do rury osłonowej PE
3. Wymagania techniczne w odniesieniu do kształtek i innych elementów preizolowanych4. Znakowanie preizolowanych rur i elementów
III. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA SIECI Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
1. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
1.1. Forma i zawartość dokumentacji
1.2. Uzgodnienia
2. Podstawy teoretyczne
2.1. Wydłużenia cieplne rurociągów
2.2. Siły
2.3. Naprężenia
2.4. Maksymalne, dopuszczalne długości odcinków prostych ? długość instalacyjna
3. Metody układania rurociągów
3.1. Podgrzewanie wstępne
3.2. Samokompensacja
3.3. Stosowanie kompensatorów
3.4. Kompensatory tzw. jednorazowego działania
3.5. Kompensatory z ?ogranicznikami?
3.6. Układanie na zimno
4. Zasady projektowania sieci
4.1. Elementy systemu
4.2. Zasady kształtowania geometrii sieci
4.3. Wpływ poziomu wody gruntowej
4.4. Minimalna i maksymalna głębokość układania rurociągów preizolowanych
5. Obliczenia strat mocy cieplnej
5.1. Straty mocy cieplnej rurociągów ułożonych bezpośrednio w gruncie
5.2. Ekonomiczna grubość izolacji cieplnej
6. System alarmowy
6.1. Zadania systemu alarmowego
6.2. Rodzaje systemów
6.3. Podstawowe kryteria przy projektowaniu
6.4. Ogólne uwagi do systemów alarmowych
IV. WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH
1. Wstęp
2. Wpływ podziemnej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu
2.1. Przeobrażenia powierzchni terenu wywołane eksploatacją górniczą
2.2. Charakterystyka zbocza górniczej niecki osiadania
2.3. Prognozy deformacji terenu
2.4. Klasyfikacja terenów górniczych o deformacjach ciągłych
3. Warunki techniczne projektowania sieci
3.1. Dane wejściowe do projektowania sieci na terenach górniczych
3.2. Ogólne wymagania dotyczące dokumentacji projektowej
3.3. Podstawy teoretyczne
3.4. Metody układania sieci na terenach górniczych
3.5. Zasady projektowania sieci na terenach górniczych
4. Wykonawstwo i odbiory sieci na terenach górniczych
4.1. Warunki wykonania
4.2. Warunki odbioru
V. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
1. Wymagania ogólne
2. Wymagania wykonawcze
2.1. Ułożenie i prowadzenie rurociągów sieci
2.2. Wykopy
2.3. Podłoże
2.4. Kolizje poprzeczne
2.5. Lokalizacja sieci ciepłowniczej
2.6. Spadek rurociągów sieci
2.7. Przejścia pod jezdniami i torami
2.8. Kompensacja wydłużeń cieplnych
2.9. Posadowienie podpór stałych
2.10. Lokalizacja armatury odcinającej
2.11. Odwodnienia
2.12. Odpowietrzenia
2.13. Aparatura kontrolno-pomiarowa
2.14. Odgałęzienia
2.15. Przejście rurociągu preizolowanego przez przegrody budowlane
3. Spawanie stalowych rur przewodowych
3.1. Warunki meteorologiczne
3.2. Wymagania ogólne
3.3. Przygotowanie do spawania
3.4. Przebieg spawania
3.5. Kontrola połączeń spawanych
3.6. Naprawa połączeń spawanych
3.7. Odbiór połączeń spawanych
3.8. Lutospawanie i lutowanie twarde rur przewodowych
4. Technologia montażu rurociągów preizolowanych
4.1. Przygotowanie wykopu
4.2. Układanie rur
4.3. Montaż rurociągów
4.4. Izolowanie połączeń spawanych (wykonywanie zespołów złączy)
4.5. Zasypywanie sieci
5. Technologia montażu wybranych elementów sieci
5.1. Podpory stałe
5.2. Armatura odwadniająca, odpowietrzająca i odcinająca
5.3. Inne elementy
6. Transport i rozładunek rur i elementów preizolowanych
7. Składanie rur i elementów preizolowanych
VI. NADZÓR I ODBIORY SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH
1. Nadzór nad wykonawstwem sieci
2. Odbiory wykonanej sieci
3. Zalecenia poodbiorowe dla eksploatatorów preizolowanych sieci ciepłowniczych
3.1. Uwagi ogólne
3.2. Schemat montażowy
3.3. Ewidencja sieci
3.4. Kontrola sieci
3.5. Usuwanie awarii
3.6. Eksploatacja armatury
ZAŁĄCZNIKI
Nr 1 instrukcja technologiczna spawania
Nr 2 dziennik spawania
Nr 3 wykonywanie dokumentacji powykonawczej systemu sygnalizacji i lokalizacji uszkodzeń rur preizolowanych
Nr 4 wzory protokołów odbiorów częściowych i końcowego sieci
Nr 5 wzór tabeli dla dzienników pomiarowych pętli alarmowych

Autor

ISBN

978-905134-1-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA WYKONANIA ODBIORU I EKSPLOATACJI SIECI CIEPŁOWNICZYCH Z RUR I ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *