WYKORZYSTAJ SIŁĘ DESIGN THINKING!

49.41

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • O czym i dla kogo jest ta książka (8)
 • O autorze (9)
 • Instrukcja lotu (10)

agile (13)

 • VUCA (14)
  • Pod presją VUCA (14)
   • Siły VUCA (15)
   • Źródła VUCA (16)
  • Jak działać w VUCA (16)
   • Nowa ścieżka strategiczna (18)
   • Integracja metod i kompetencji (19)
   • Zwinna strategia (22)
 • Technologia OKR (23)
  • Co to jest OKR (23)
   • Cechy metody OKR (25)
   • Jak działa metoda OKR (31)
   • Zasady projektowania OKR-ów (33)
 • Strategic Workflow (37)
  • Strategiczny strumień pracy (37)
   • Model Strategic Workflow (38)
   • Jak projektować Strategic Workflow (39)
   • Praktyka projektowania Strategic Workflow (42)
   • Wartości Strategic Workflow (43)
 • Stragiler & Flying Squad (46)
  • Transformacja liderów i zespołów (46)
  • Stragiler (47)
   • Profile kompetencji Stragilera (48)
  • Flying Squad (49)
   • Profile kompetencji Flying Squadu (50)

design (53)

 • Flow Session (54)
  • Role i kompetencje (57)
  • Strategic Workflow Design Projektowanie w strefie 1., Runway (58)
   • Etap 1. Gdzie jesteśmy (59)
   • Szablon 1. | Navigator (61)
   • Instrukcja projektowania. Etap 1. Gdzie jesteśmy (62)
   • Krok 1. Określ cel ogólny (62)
   • Krok 2. Określ czynniki sukcesu (62)
   • Krok 3. Określ członków zespołu (63)
   • Krok 4. Określ lidera (63)
   • Rezultaty projektowania. Etap 1. Gdzie jesteśmy (64)
   • Etap 2. Ukierunkowanie (66)
   • Szablon 2. | Analyser (68)
   • Instrukcja projektowania. Etap 2. Ukierunkowanie (69)
   • Krok 1. Określ priorytety – kluczowe czynniki sukcesu (69)
   • Krok 2. Dokonaj analizy sytuacji (70)
   • Krok 3. Określ siły wpływu (71)
   • Krok 4. Poszukaj rozwiązań (72)
   • Rezultaty projektowania. Etap 2. Ukierunkowanie (73)
   • Etap 3. Strategia (75)
   • Szablon 3. | GO Model Canvas (76)
   • Instrukcja projektowania. Etap 3. Strategia (77)
   • Krok 1. Określ cel ogólny (77)
   • Krok 2. Określ kluczowe czynniki sukcesu (78)
   • Krok 3. Określ cele (Objectives) (79)
   • Krok 4. Dopasuj do celów mierniki KPI (81)
   • Krok 5. Zaproponuj projekty i inicjatywy (83)
   • Rezultaty projektowania. Etap 3. Strategia (84)
   • Etap 4. OKR-y (86)
   • Szablon 4. | OKR Canvas (87)
   • Instrukcja projektowania. Etap 4. OKR-y (88)
   • Krok 1. Określ cel (Objective) (88)
   • Krok 2. Określ kluczowe rezultaty (Key Results) (89)
   • Krok 3. Przypisz odpowiedzialność (90)
   • Rezultaty projektowania. Etap 4. OKR-y (91)
  • Podsumowanie projektowania Strefa 1. | Runway (93)
  • Strategic Workflow Design Projektowanie w strefie 2. | Feedback Loop (95)
   • Etap 5. Monitoring OKR-ów (96)
   • Szablon 5. | Check-In Canvas (98)
   • Instrukcja projektowania. Etap 5. Monitoring OKR-ów (99)
   • Krok 1. Wprowadź do szablonu OKR-y (99)
   • Krok 2. Określ kadencję Check-In dla OKR-ów (99)
   • Krok 3. Zaprezentuj zasady realizacji Check-In (100)
   • Rezultaty projektowania. Etap 5. Monitoring OKR-ów (101)
   • Etap 6. Ocena postępów (103)
   • Szablon 6. | Drop Zone Canvas (105)
   • Instrukcja projektowania. Etap 6. Ocena postępów (106)
   • Krok 1. Określ kadencję cyklu realizacji (106)
   • Krok 2. Określ Drop Zone (106)
   • Krok 3. Oceń rezultaty (106)
   • Krok 4. Zewidencjonuj rezultaty (107)
   • Rezultaty projektowania. Etap 6. Ocena postępów (108)
  • Podsumowanie projektowania Strefa 2. | Feedback Loop (110)
  • Strategic Workflow Design Projektowanie w strefie 3. | Service (111)
   • Etap 7. Przegląd biznesu (112)
   • Szablon 7. | Business Review Canvas (114)
   • Instrukcja projektowania. Etap 7. Przegląd biznesu (115)
   • Krok 1. Stwórz scenariusz Business Review (115)
   • Krok 2. Określ zasady oceny realizowanej strategii (115)
   • Krok 3. Określ zasady modyfikowania strategii (116)
   • Krok 4. Oceń taktyczną cenę wpływu (117)
   • Rezultaty projektowania. Etap 7. Przegląd biznesu (118)
  • Podsumowanie projektowania Strefa 3. | Service (120)

thinking (123)

 • Creo Camp (124)
  • Role i kompetencje (127)
  • Scenariusz TOP-DOWN & BOTTOM-UP (128)
   • Top-down – draft OKR (129)
   • Bottom-up – final OKR (135)
   • Prezentacja OKR-ów do realizacji (136)
 • Scenariusz Creo Camp (137)
  • Strategic Workflow Strefa 1. Runway (137)
   • Wprowadzenie do przykładu (137)
   • Model biznesu (140)
   • Strumień wartości (142)
   • Charakterystyka strumieni wartości w przykładzie (145)
   • Perspektywa planowania (147)
   • Design Thinking (147)
  • Creo Camp Scenariusz Runway (153)
   • Etap 1. Projektowanie draftu OKR lidera dla głównego strumienia wartości (154)
   • Krok 1. Określenie celu ogólnego (Goal) (157)
   • Krok 2. Analiza luk (158)
   • Krok 3. Sformułowanie celu (160)
   • Krok 4. Określenie wskaźników KPI (161)
   • Krok 5. Opracowanie draftu OKR (164)
   • Etap 2. Ukierunkowanie menedżerów (167)
   • Krok 1. Realizacja spotkania kierunkującego (169)
   • Etap 3. Projektowanie draftu OKR menedżera operacyjnego strumienia wartości (170)
   • Krok 1. Projektowanie szablonu Navigator – operacyjny strumień wartości (173)
   • Krok 2. Wybór priorytetów i wgląd w sytuację (174)
   • Krok 3. Określenie celów i intencji rozwoju (175)
   • Krok 4. Określenie wskaźników KPI (176)
   • Krok 5. Opracowanie draftu OKR dla operacyjnego strumienia wartości (178)
   • Etap 4. Poszukiwanie rozwiązań (Design Thinking) (180)
   • Krok 1. Poszukiwanie pomysłów rozwiązań (182)
   • Etap 5. Pre-alignment draftów OKR (184)
   • Krok 1. Prezentacja portfolio rozwiązań (186)
   • Krok 2. Włączenie inicjatyw/projektów do draftów OKR (187)
   • Krok 3. Opracowanie „dziedziczonego” draftu OKR (189)
   • Etap 6. Projektowanie draftu OKR menedżera rozwojowego strumienia wartości (192)
   • Krok 1. Projektowanie szablonu Navigator – rozwojowy strumień wartości (195)
   • Krok 2. Określenie priorytetów i wgląd w sytuację (195)
   • Krok 3. Określenie celów (197)
   • Krok 4. Określenie wskaźników KPI (199)
   • Krok 5. Przygotowanie draftów OKR dla rozwojowego strumienia wartości (200)
   • Etap 7. Poszukiwanie rozwiązań (Design Thinking) (202)
   • Krok 1. Poszukiwanie pomysłów rozwiązań (204)
   • Etap 8. Pre-alignment draftów OKR (206)
   • Krok 1. Wzbogacenie draftów OKR (208)
   • Krok 2. Zintegrowanie draftów OKR (209)
   • Etap 9. Przygotowanie finalnych OKR-ów (211)
   • Krok 1. Przegląd i zatwierdzenie draftów OKR (213)
  • Podsumowanie przykładu (215)
 • Strategic Sprint (216)
  • Role i kompetencje (221)
  • Scenariusz Strategic Sprint (222)
   • 1. Przygotuj i przeprowadź Kick Off (223)
   • 2. Przygotuj się do Check-In (224)
   • 3. Zrealizuj Check-In (225)
   • 4. Przygotuj się do Drop Zone (227)
   • 5. Zrealizuj Business Review (228)
 • Refuelling (regeneracja) (231)
 • Dodatki (234)
   • Czasowniki operacyjne do formułowania celów (Objectives) (235)
   • Szablony do projektowania Strategic Workflow (236)
   • Dostęp do zasobów wiedzy i narzędzi (245)
   • Literatura (źródła) (246)
Autor

ISBN

978-83-283-7034-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYKORZYSTAJ SIŁĘ DESIGN THINKING!”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *