ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA EKSPLOATACJI MASZYN ,

69.00

Na stanie

Monografia: ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA EKSPLOATACJI MASZYN Józef Frąś . Oprawa twarda
Opis
Monografia dotyczy zarządzania i logistyki eksploatacji maszyn w całym cyklu ich życia, które mają wpływ na kształtowanie wyników ekonomicznych przedsiębiorstw poprzez efektywne ich zarządzanie eksploatacją przy logistycznym wsparciu. Celem publikacji jest przybliżenie czytelnikom podejść, metod i technik zarządzania oraz logistyki eksploatacji maszyn i urządzeń we współczesnym i przyszłym – inteligentnym (smart factory) przedsiębiorstwie, w którym rozwój technologii cyfrowych następuje szybko i w sposób intensywny, a przedsiębiorstwa muszą nadążyć za zmianami i się do nich dostosować. Monografia obejmuje zjawiska i tendencje związane z zarządzaniem i logistyką użytkowania i obsługiwania maszyn, m.in. inżynierię eksploatacji maszyn, logistykę w utrzymaniu maszyn, inżynierię zarządzania utrzymaniem maszyn wspartą technologiami informatycznymi. Publikacja ta odnosi się także do aktualnych problemów zarządczych eksploatacją maszyn i w sposób kompleksowy wypełnia lukę istniejącą na rynku księgarskim. Adresatem monografii są zarówno pracownicy nauki i studenci kierunków m.in. logistyki, transportu, budowy maszyn, zarządzania, jak i menedżerowie oraz pracownicy służb utrzymania ruchu maszyn i urządzeń w różnego typu organizacjach.

SPIS TREŚCI
WPROWADZENIE 9
Rozdział 1.
INŻYNIERIA EKSPLOATACJI MASZYN – WYBRANE ASPEKTY
1.1. Geneza i istota eksploatacji maszyn 13
1.2. Fizykochemiczne uwarunkowania eksploatacji maszyn 21
1.2.1. Istota tarcia w eksploatacji maszyn 21
1.2.2. Procesy zużycia maszyn 27
1.3. Stany techniczne i eksploatacyjne maszyn 37
1.4. Charakterystyka procesów użytkowania i obsługiwania maszyn w eksploatacji . 46
1.4.1. Procesy użytkowania 46
1.4.2. Procesy obsługiwania 51
1.5. System i strategie eksploatacji maszyn – podstawowe zagadnienia 56
1.5.1. System eksploatacji 56
1.5.2. Strategie eksploatacji 59
1.5.3. Wybór strategii eksploatacji – istotne uwarunkowania 67
Rozdział 2
NIEZAWODNOŚĆ I TRWAŁOŚĆ W SYSTEMIE EKSPLOATACJI MASZYN …
69
2.1. Definiowanie pojęć 69
2.2. Naprawialność i nienaprawialność maszyn 71
2.3. Niezawodność maszyn 72
2.3.1. Funkcje niezawodności 72
2.3.2. Niezawodność maszyn odnawialnych 74
2.3.3. Niezawodność maszyn nieodnawialnych 77
2.4. Trwałość maszyn 82
2.5. Bezpieczeństwo w użytkowaniu i utrzymaniu maszyn 85
Rozdział 3
DIAGNOSTYKA. TECHNOLOGIA REMONTÓW I NAPRAW ORAZ REGENERACJA CZĘŚCI MASZYN W SYSTEMIE EKSPLOATACJI MASZYN 91
3.1. Podstawy diagnostyki technicznej 91
3.1.1. Istota i zadania diagnostyki 91
3.1.2 Ważniejsze metody badania stanu maszyn 95
3.2. Technologii remontów i napraw maszyn 100
3.2.1. Zagadnienia wprowadzające 100
3.2.2. Proces technologiczny remontowo-naprawczy i jego fazy 101
3.3. Regeneracja części maszyn – aktualne trendy 118
3.4. Dokumentacja procesu technologicznego remontowo-naprawczego 132
Rozdział 4.
LOGISTYKA W UTRZYMANIU MASZYN 139
4.1. Znaczenie i istota logistyki w utrzymaniu maszyn 139
4.2. Logistyka części zamiennych maszyn i urządzeń 139
4.3. Klasyfikacja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w ujęciu logistyki 143
4.4. Zarządzanie zapasami części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 147
4.4.1. Struktura zapasów 147
4.4.2. Koszty zapasów 149
4.4.3. Podstawowe modele zarządzania zapasami 151
4.4.4. Narzędzia zarządzania łańcuchem dostaw części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych 159

Rozdział 5.
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM MASZYN 163
5.1. Geneza rozwoju utrzymania maszyn w ruchu 163
5.2. Podstawy zarządzania eksploatacją maszyn 169
5.3. Obsługa maszyn w systemie eksploatacji 173
5.3.1. Rodzaje obsług 173
5.3.2. Obsługa maszyn w okresie użytkowania 176
5.3.3. Obsługa maszyn w okresach martwych 183
5.4. Współczesne i przyszłe systemy utrzymania maszyn 186
5.4.1. Utrzymanie maszyn w systemie przeglądów planowo-zapobiegawczych 186
5.4.2. System utrzymania maszyn ukierunkowany na produktywność – TPM 189
5.4.3. System utrzymania maszyn ukierunkowany na niezawodność – RCM …. 195
5.4.4. System predyktywno-inteligentny utrzymania maszyn w dobie Przemysłu 4.0 199
5.5. Efektywność utrzymania maszyn – istotne aspekty 210
5.6. Narzędzia wspierające procesy podejmowania decyzji eksploatacyjnych 223
5.7. Instrumenty wspomagające systemowość w utrzymaniu maszyn 230
Rozdział 6.
SYSTEMY INFORMATYCZNE W UTRZYMANIU MASZYN I URZĄDZEŃ 241
6.1. Klasyfikacja systemów informatycznych 241
6.2. System CMMS 244
6.3. Autorski system informatyczny utrzymania maszyn – PROAKTIV 250
ZAKOŃCZENIE 261
BIBLIOGRAFIA 265
SPIS RYSUNKÓW 277
SPIS TABEL 279

 

Autor

ISBN

978-83-7789-662-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

,

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZARZĄDZANIE I LOGISTYKA EKSPLOATACJI MASZYN”