WIERTNICE POZIOME I HORYZONTALNE BUDOWA EKSPLOATACJA TECHNOLOGIA ROBÓT

W książce opisano budowę i eksploatację wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz technologię robót wykonywanych z ich zastosowaniem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Książka adresowana jest do kandydatów na operatorów wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz do wsztskich osób związanych z ich eksploatacją. Może też stanowić pomoc dla wykładowców odpowiednich szkoleń…

40.60

Na stanie

W książce opisano budowę i eksploatację wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz technologię robót wykonywanych z ich zastosowaniem z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Książka adresowana jest do kandydatów na operatorów wiertnic poziomych i horyzontalnych oraz do wszystkich osób związanych z ich eksploatacją. Może też stanowić pomoc dla wykładowców odpowiednich szkoleń.

Spis treści:
Wstęp
1. Budowa i charakterystyka wiertnic poziomych i horyzontalnych
1.1 Ogólny podział wiertnic poziomych i horyzontalnych
1.2 Podstawowe parametry techniczne wiertnic poziomych i horyzontalnych
1.3 Charakterystyka techniczna wybranych wiertnic poziomych i horyzontalnych
1.3.1 Wiertnica pozioma sterowana WPS-60 firmy PIW Wamet Sp. z o.o.
1.3.2 Hydrauliczna wiertnica pozioma HWP-140 firmy PIW Wamet Sp. z o.o.
1.3.3 Wiertnica horyzontalna PD 30/18 RP firmy PrimeDrilling GmbH
1.3.4 Wiertnica horyzontalna D6x6 Navigator firmy Vermeer Manufacturing Company
1.4 Budowa wiertnic poziomych
1.4.1 Ogólna charakterystyka zasilaczy hydraulicznych
1.4.2 Ogólna budowa
1.4.3 Główne podzespoły konstrukcyjne
1.4.4 Elementy osprzętu wiertniczego wiertnicy poziomej
1.5 Budowa wiertnic horyzontalnych
1.5.1 Ogólna budowa
1.5.2 Główne podzespoły konstrukcyjne
1.5.3 Żerdzie i narzędzia wiertnicze stosowane w technologii horyzontalnych przewiertów sterowanych
1.6 Płuczka wiertnicza

2. Eksploatacja wiertnic poziomych i horyzontalnych
2.1 Podstawowe pojęcia z zakresu eksploatacji
2.2 Materiały eksploatacyjne
2.3 Rodzje obsług technicznych i ich zakresy
2.3.1 Obsługa techniczna codzienna
2.3.2 Obsługa techniczna okresowa
2.3.3 Obsługa techniczna sezonowa
2.3.4 Obsługa techniczna transportowa
2.3.5 Obsługa techniczna magazynowa
2.3.6 Obsługa techniczna w okresie docierania
2.4 Obsługa elementów instalacji elektrycznej
2.4.1 Obsługa akumulatora
2.4.2 Obsługa alternatora
2.4.3 Obsługa rozrusznika elektrycznego
2.5 Obsługa silnika wysokoprężnego
2.5.1 Czynności obsługowe przed uruchomieniem silnika spalinowego
2.5.2 Obsługa układu zasilania
2.5.3 Obsługa układu chłodzenia
2.5.4 Obsługa układu smarowania
2.5.5 Postępowanie przy uruchamianiu i wyłączaniu silnika wysokoprężnego z turbodoładowaniem
2.6 Obsługa napędów hydraulicznych
2.7 Eksploatacja wiertnic poziomych i horyzontalnych w okresie zimowym
2.8 Usuwanie typowych usterek
2.9 Dokumentacja techniczno-ruchowa

3. Systemy sterowania i kontroli
3.1 System radiolokacji
3.2 System magnetyczny i elektromagnetyczny
3.3 System teleoptyczny

4. Technologia robót
4.1 Ogólne wiadomości o gruntach
4.2 Ogólne wiadomości o technologiach bezwykopowych
4.3 Przeciski hydrauliczne
4.3.1 Technologia przecisków hydraulicznych niesterowanych
4.3.2 Technologia przecisków hydraulicznych z wierceniem pilotowym
4.3.3 Przeciski hydrauliczne do budowy przykanalików
4.3.4 Przeciski hydrauliczne sterowane (dwuetapowe)
4.4 Horyzontalne przewierty sterowane
4.4.1 Technologia horyzontalnego przewiertu sterowanego
4.4.2 Technologia horyzontalnego przewiertu sterowanego w skałach
4.5 Typowy układ placu budowy przy zastosowaniu wiertnic horyzontalych

5. Ogólne zasady bezpiecznej pracy wiertnicami poziomymi i horyzontalnymi
5.1 Środki ochrony indywidualnej
5.2 Podstawowe zasady higieny pracy
5.2.1 Zmęczenie fizyczne i psychiczne oraz objawy je charakteryzujące
5.2.2 Oświetlenie miejsca pracy
5.2.3 Czynniki szkodliwe dla zdrowia pracownika i metody ich ograniczania
5.3 Bezpieczna obsługa wiertnic poziomych i horyzontalnych
5.3.1 Ogólne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa pracy przy obsłudze wiertnic poziomych i horyzontalnych
5.3.2 Postępowanie w przypadku uszkodzenia podziemnych linii elektroenergetycznych
5.3.3 Postępowanie w przypadku uszkodzenia rurociągu gazowego
5.3.4 Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze urządzeń elektrycznych
5.3.5 Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze silników spalinowych
5.3.6 Bezpieczeństwo przy użytkowaniu i obsłudze układów hydraulicznych
5.3.7 Zasady BHP przy pracy wiertnicą poziomą i horyzontalną w okresie zimowym
5.4 Ochrona przeciwpożarowa

Literatura

Autor

ISBN

978-83-62760-53-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WIERTNICE POZIOME I HORYZONTALNE BUDOWA EKSPLOATACJA TECHNOLOGIA ROBÓT”