ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z INSTALACJI BUDOWLANYCH CZ.II

20.90

Na stanie

Niniejszy skrypt powstał jako materiał pomocniczy do zajęć laboratoryjnych z wentylacji prowadzonych w pracowniach Instytutu Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych Politechniki Łódzkiej i jest uzupełnieniem wiedzy przekazywanej na wykładach, ćwiczeniach i podczas projektowania. Książka jest kontynuacją zagadnień omawianych w części pierwszej skryptu pod tym samym tytułem.

Część druga skryptu zawiera opis siedmiu ćwiczeń laboratoryjnych o tematyce związanej z pomiarami i projektowaniem różnych rodzajów instalacji ogrzewczych oraz badaniu zmian właściwości powietrza wentylacyjnego poddawanego procesom uzdatniania podczas przepływu przez centralę klimatyzacyjną.

Prezentowany materiał pomoże efektywnie i bezpieczne przeprowadzić ćwiczenia laboratoryjne, wykonać sprawozdania z badań oraz pozwoli zrozumieć zachodzące procesy i zjawiska w aspekcie praktycznym. Skrypt zawiera również opisy elementarnych metod, aparatury i przyrządów pomiarowych oraz wskazówki pomocne przy prowadzeniu samodzielnych badań laboratoryjnych.

Został on przygotowany w szczególności z myślą o studentach kierunku inżynieria środowiska na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej jako materiał dydaktyczny przedmiotu wentylacja.

SPIS TREŚCI
Wykaz ważniejszych oznaczeń 8
ĆWICZENIE 1. Pomiary zmian parametrów powietrza
w centrali klimatyzacyjnej 9
1.1. Objaśnienia teoretyczne 9
1.1.1. Mieszanie strumieni powietrza 12
1.1.2. Ogrzewanie powietrza 13
1.1.3. Chłodzenie powietrza 14
1.1.4. Adiabatyczne nawilżanie powietrza 16
1.2. Cel ćwiczenia 17
1.3. Stanowisko badawcze 18
1.4. Metodyka pomiarów 21
1.4.1. Pomiary strumienia powietrza przepływającego
przez centralę klimatyzacyjną 21
1.4.2. Pomiary temperatury 22
1.4.3. Sposób wykonania ćwiczenia 24
1.4.4. Przebieg ćwiczenia 25
1.5. Obliczenia i opracowanie wyników 27
Literatura 29
ĆWICZENIE 2. Pomiary i obliczanie współczynników przenikania
ciepła 30
2.1. Wstęp teoretyczny 30
2.1.1. Przewodzenie ciepła 31
2.1.2. Wnikanie (przejmowanie) ciepła 32
2.1.3. Przenikanie ciepła 32
2.1.4. Opór cieplny 33
2.1.5. Współczynnik przenikania ciepła 33
2.1.6. Współczynnik przenikania ciepła okien 37
2.2. Cel ćwiczenia 40
2.3. Przyrządy pomiarowe 40
2.3.1. Pomiary przyrządem Testo 435-4 40
2.3.2. Pomiary współczynnika przenikania ciepła przyrządem
SPSC-1 43
2.4. Metodyka pomiarów 44
2.5. Opracowanie wyników 44
Literatura 46
ĆWICZENIE 3. Badanie płytowego wymiennika ciepła 47
3.1. Objaśnienia teoretyczne 47
3.2. Cel ćwiczenia 50
3.3. Opis stanowiska laboratoryjnego 50
3.4. Metodyka pomiarów 52
3.5. Opracowanie wyników 53
3.5.1. Obliczenie sprawności płytowego wymiennika cieplnego 53
3.5.2. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła
i mocy teoretycznej wymiennika 55
Literatura 60
ĆWICZENIE 4. Badanie przeponowego naczynia wzbiorczego 61
4.1. Objaśnienia teoretyczne 61
4.1.1. Naczynie wzbiorcze 61
4.1.2. Naczynia wzbiorcze w instalacjach otwartych i zamkniętych 62
4.1.3. Dobór naczynia przeponowego 64
4.2. Cel ćwiczenia 71
4.3. Opis budowy stanowiska badawczego 71
4.4. Metodyka pomiarów 72
4.5. Opracowanie wyników 73
Literatura 74
ĆWICZENIE 5. Równoważenie instalacji ogrzewania podłogowego 75
5.1. Zagadnienia teoretyczne 75
5.1.1. Ogrzewanie podłogowe a komfort cieplny 75
5.1.2. Typy podłóg w ogrzewaniu podłogowym
na podstawie normy PN EN 1264 76
5.1.3. Sposoby układania rur w ogrzewaniu podłogowym 78
5.2. Cel ćwiczenia 79
5.3. Opis budowy stanowiska 80
5.3.1. Urządzenia i armatura stanowiska laboratoryjnego 82
5.4. Pomiary i obliczenia 87
5.5. Opracowanie wyników 88
5.5.1. Obliczenia teoretyczne 88
5.5.2. Pomiary na stanowisku 93
Literatura 95
ĆWICZENIE 6. Równoważenie instalacji centralnego ogrzewania 97
6.1. Objaśnienia teoretyczne 97
6.1.1. Zawory równoważące 98
6.1.2. Współczynnik charakterystyczny zaworu – K v 99
6.2. Cel ćwiczenia 101
6.3. Opis budowy stanowiska 101
6.4. Metodyka pomiarów 103
6.5. Opracowanie wyników i wnioski 106
Literatura 108
ĆWICZENIE 7. Obliczanie i regulacja instalacji centralnego
ogrzewania 110
7.1. Podstawy teoretyczne 110
7.1.1. Hydraulika centralnego ogrzewania 111
7.1.2. Układ ciśnień w instalacji 115
7.1.3. Autorytet zaworu i równowaga hydrauliczna instalacji
centralnego ogrzewania 117
7.1.4. Zawory termostatyczne 118
7.1.5. Zawory różnicy ciśnienia 120
7.2. Cel ćwiczenia 121
7.3. Opis budowy stanowiska 121
7.4. Metodyka pomiarów 122
7.5. Opracowanie wyników 123
Literatura 125
Spis rysunków 127
Spis tabel 129
Summary 131


			
Autor

ISBN

978-83-66741-42-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z INSTALACJI BUDOWLANYCH CZ.II”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *