MASZYNY SPRĘŻAJĄCE PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Spis treści:

60.00

Na stanie

Spis treści:

Wykaz ważniejszych oznaczeń……………………………………………………………7
Przedmowa……………………………………………………………………………………..11
1. Podstawowe pojęcia i definicje oraz podział maszyn sprężających…….17
Termodynamiczno-przepływowe podstawy procesów sprężania ……….23
2.1. Układ jednostek…………………………………………………………………………..23
2.2. Układy zamknięte i otwarte. Parametry termodynamiczne ………………..23
2.3. Masa. objętość, strumień masy i strumień objętości …………………………24
2.4. Siła i ciśnienie……………………………………………………………………………..25
2.5. Temperatura………………………………………………………………………………..27
2.6. Termiczne równanie stanu…………………………………………………………….27
2.7. Równanie energii układu zamkniętego……………………………………………29
2.8. Równanie energii układu otwartego ……………………………………………….29
2.9. Ciepło pochłonięte przez układ. Kaloryczne równania stanu……………..30
2.10. Mieszaniny gazów ……………………………………………………………………….31
2.11. Przemiany termodynamiczne ………………………………………………………..33
2.12. Sprężanie adiabatyczne ………………………………………………………………..35
2.13. Sprężanie z chłodzeniem ………………………………………………………………37
2.14. Powietrze wilgotne ………………………………………………………………………39
2.15. Równanie ciągłości przepływu………………………………………………………47
2.16. Równanie pędów i momentów pędów strumienia…………………………….48
2.17. Równanie Bernoullego. Straty w przepływie …………………………………..49
2.18. Warunki podobieństwa przepływów ………………………………………………52
2.19. Wymiana ciepła i wymienniki……………………………………………………….55
3. Przepływowe maszyny sprężające …………………………………………………61
3.1. Zasady działania ………………………………………………………………………….61
3.2. Różnorodność konstrukcji – podstawowe wiadomości……………………..64
3.3. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych……………………………………………70
3.4. Charakterystyki i regulacja. Dobór maszyn …………………………………….74
3.5. Praca maszyny w zmiennych warunkach ………………………………………..83
3.6. Współpraca kilku maszyn z instalacją…………………………………………….84
3.6.1. Współpraca równoległa……………………………………………………….84
3.6.2. Współpraca szeregowa………………………………………………………..86
3.7. Dmuchawy bocznokanałowe…………………………………………………………87
3.7.1. Informacje ogólne i obszary zastosowań………………………………..87
3.7.2. Podstawowe równania i zależności ……………………………………….89
3.7.3. Podstawy działania dmuchaw ………………………………………………91
3.7.4. Charakterystyki dmuchaw……………………………………………………94
3.7.5. Ocena doboru dmuchawy do instalacji ………………………………….99
3.7.6. Konstrukcje dmuchaw……………………………………………………….101
4. Sprężarki tłokowe………………………………………………………………………103
4.1. Praca sprężarki tłokowej ……………………………………………………………….103
4.1.1. Sprężarka idealna………………………………………………………………..103
4.1.2. Sprężarka rzeczywista………………………………………………………….105
4.1.3. Wydajność sprężarki wyporowej …………………………………………..105
4.1.4. Moc stopnia sprężania …………………………………………………………111
4.1.5. Sprężanie wielostopniowe ……………………………………………………112
4.1.6. Moc potrzebna do napędu sprężarki ………………………………………114
4.1.7. Siły działające na elementy układu korbowego……………………….116
4.2. Układy konstrukcyjne sprężarek …………………………………………………….120
4.2.1. Przeniesienie ruchu obrotowego wału na ruch posuwisto-zwrotny tłoka…………………………………………………………………………………………………121
4.2.2. Budowa tłoka ……………………………………………………………………..124
4.2.3. Uszczelnienia przestrzeni roboczej ………………………………………..128
4.2.4. Cylindry …………………………………………………………………………….133
4.2.5. Zawory robocze i ich rozmieszczenie…………………………………….137
4.2.6. Układy cylindrów i wałów korbowych…………………………………..141
4.3. Urządzenia pomocnicze sprężarek………………………………………………….144
4.3.1. Smarowanie ……………………………………………………………………….144
4.3.2. Chłodzenie …………………………………………………………………………149
4.3.3. Naczynia buforowe……………………………………………………………..152
4.3.4. Oddzielacze kondensatu ………………………………………………………152
4.3.5. Zbiorniki wyrównawcze ………………………………………………………153
4.4. Napędy sprężarek…………………………………………………………………………154
4.5. Regulacja wydajności sprężarek posuwisto-zwrotnych……………………..157
4.6. Wpływ warunków użytkowania na wydajność,
moc i trwałość sprężarki………………………………………………………………..158
5. Sprężarki śrubowe ……………………………………………………………………..161
5.1. Budowa i zasada działania …………………………………………………………….161
5.2. Proces sprężania i ocena energetyczna ……………………………………………165
5.3. Regulacja sprężarek śrubowych……………………………………………………..172
5.4. Agregat sprężarkowy ……………………………………………………………………174
5.5. Zalecenia obsługowe…………………………………………………………………….177
5.6. Praca sprężarki w instalacji ……………………………………………………………179
5.7. Układy sterowania sprężarki i zespołu sprężarek ……………………………..179
5.8. Dobór sprężarki ……………………………………………………………………………180
5.9. Odbiór techniczny sprężarki ………………………………………………………….182
6. Dmuchawy Rootsa …………………………………………………………………….185
6.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………….185
6.2. Zasada działania dmuchaw Rootsa …………………………………………………186
6.3. Straty oraz sprawność stopnia i agregatu dmuchawy…………………………188
6.4. Agregaty dmuchaw Rootsa ……………………………………………………………195
6.5. Uwagi dodatkowe ………………………………………………………………………..198
6.6. Eksploatacja agregatów z dmuchawami Rootsa ……………………………….199
7. Badania odbiorcze maszyn sprężających – przykłady …………………….205
7.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………….205
7.2. Definicje, określenia, wzory, procesy odniesienia…………………………….206
7.3. Metody i przyrządy pomiarowe; dokładność pomiarów…………………….206
7.4. Procedury badań odbiorczych ………………………………………………………..207
7.5. Badania odbiorcze sprężarki śrubowej…………………………………………….208
7.6. Badania odbiorcze dmuchawy Rootsa …………………………………………….214
7.7. Podsumowanie …………………………………………………………………………….218
8. Uzdatnianie sprężonego powietrza i kondensatu ……………………………219
8.1. Dlaczego uzdatniać…………………………………………………………………….219
8.2. Norma ISO 8573.1 wraz z omówieniem klasy 0…………………………….220
8.3. Konieczność a możliwość – optymalizacja kosztów……………………….221
8.4. Filtracja…………………………………………………………………………………….222
8.5. Procesy adsorbcji wody ze sprężonego powietrza…………………………..223
8.6. Osuszanie – podział i metody………………………………………………………224
8.7. Osuszanie chłodnicze …………………………………………………………………225
8.8. Osuszanie adsorpcyjne ……………………………………………………………….226
8.9. Osuszacze adsorpcyjne do wytwarzania powietrza bezolejowego
typu Oilfreepac ………………………………………………………………………….230
8.10. Osuszacze adsorpcyjne rotacyjne (bębnowe) …………………………………231
8.11. Osuszacze absorpcyjne ……………………………………………………………….232
8.12. Osuszacze membranowe……………………………………………………………..233
8.13. Osuszacze hybrydowe ………………………………………………………………..234
8.14. Kondensat i konieczność jego uzdatniania…………………………………….236
8.15. Systemy spustu i oczyszczania kondensatu……………………………………236
9. Tłumienie hałasu sprężarek, dmuchaw i wentylatorów …………………..239
9.1. Wprowadzenie …………………………………………………………………………….239
9.2. Podstawowe pojęcia akustyki ………………………………………………………..239
9.3. Odczuwanie hałasu przez człowieka……………………………………………….241
9.4. Hałas wytwarzany przez wiele źródeł ……………………………………………..244
9.5. Poziom mocy akustycznej wentylatorów …………………………………………245
9.6. Minimalizacja hałasu wentylatorów ……………………………………………….247
9.6.1. Tłumiki refleksyjne……………………………………………………………..248
9.6.2. Tłumiki absorpcyjne ……………………………………………………………252
Literatura………………………………………………………………………………………255

Autor

ISBN

978-83-7775-311-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MASZYNY SPRĘŻAJĄCE PODSTAWOWE WIADOMOŚCI”