NLP DLA BYSTRZAKÓW

44.10

Na stanie

 • O autorkach
 • Podziękowania od autorek
 • Podziękowania wydawcy oryginału
 • Wstęp
  • O książce
  • Konwencje zastosowane w książce
  • Czego nie czytać
  • Naiwne założenia
  • Ikony wykorzystane w książce
  • Nie tylko książka
  • Co dalej?
 • Część 1 Przedstawienie NLP
 • Rozdział 1. Wyjaśniamy NLP
  • Czym jest NLP?
   • Kilka prostych definicji
   • Gdzie się to wszystko zaczęło i dokąd zmierza?
   • Uwaga na temat uczciwości
  • Filary NLP. Prosto i jasno
  • Modele i modelowanie
   • Model komunikacji w NLP
   • Modelowanie doskonałości
  • Jak używać NLP w celu osiągania lepszych wyników?
   • Nastawienie to podstawa
   • Ciekawość i zdziwienie to dobra rzecz
   • Zmiana zależy od Ciebie
   • Baw się!
 • Rozdział 2. Podstawowe założenia NLP
  • Założenia NLP
   • Mapa nie jest terytorium
    • Przepuszczanie spostrzeżeń przez osobisty filtr
    • Nieznane terytorium. Wędrowanie po mapie innej osoby
   • Ludzie reagują zgodnie z ich mapą świata
   • Nie ma porażki, jest tylko informacja zwrotna
   • Znaczenie komunikacji wyznacza odpowiedź
   • Jeżeli to, co robisz, nie działa, zrób coś innego
   • Nie możesz się nie komunikować
   • Jednostki posiadają wszystkie zasoby, jakich potrzebują do osiągnięcia założonych celów
   • Każde zachowanie ma pozytywną intencję
   • Ludzie to znacznie więcej niż ich zachowanie
   • Umysł i ciało są połączone i oddziałują wzajemnie na siebie
   • Wybór jest lepszy niż brak wyboru
   • Modelowanie skutecznego działania prowadzi do doskonałości
  • Ostatnie słowo na temat założeń wypróbuj je na własną rękę
 • Rozdział 3. Kto kieruje autobusem?
  • W jaki sposób nasze lęki mogą zwodzić nas na manowce?
   • Świadomość i nieświadomość
   • Twoja interesująca nieświadomość
    • Twoja nieświadomość nie może przetwarzać negacji
    • Twoja nieświadomość potrzebuje kierunku
    • Twoja nieświadomość to kustosz wspomnień
    • Twoja nieświadomość jest maszyną do uczenia się
    • Twoja nieświadomość zachowuje się bardzo moralnie
  • Co w mózgu piszczy
   • Trzy główne elementy
   • Neuroplastyczność jako podstawa rozwoju
  • Twór siatkowaty Twój system naprowadzania
  • W jaki sposób tworzą się wspomnienia?
   • Zespół stresu pourazowego (PTSD)
   • Fobie
   • Szybki lek na fobie
  • Przekonania i wartości naprawdę się liczą
   • Siła przekonań
    • Wpływ przekonań innych ludzi
    • Zmiana przekonań
   • Wartości
    • Środki wiodące do celu
    • Tworzenie wartości
    • Korzystanie z wartości
    • Konflikt wartości
    • Zmiana wartości
  • Wymarzyć przyszłość
 • Rozdział 4. Rządzenie własnym życiem
  • Kontrolowanie pamięci
  • Widzisz coś, ponieważ w to wierzysz
   • Gra w obwinianie
   • Gdy działanie jest blokowane przez problem
   • Przejście do skupienia się na wynikach
  • Kroczenie ścieżką ku doskonałości
   • Wiedzieć, czego się chce
   • System SMART poprawne formułowanie celów
    • Czy cel ma formę pozytywną?
    • Czy cel wynika z naszych chęci, jest podtrzymywany przez nas i znajduje się pod naszą kontrolą?
    • Czy cel opisuje procedurę uzyskiwania dowodów?
    • Jasny kontekst?
    • Czy cel określa potrzebne zasoby?
    • Czy cel jest ekologiczny?
    • Jaki jest pierwszy krok?
  • Sukces w czterech krokach
  • Koło życia
  • Dziennik Twoich wymarzonych celów
  • Po prostu działaj!
 • Część 2 Jak wpływać na ludzi i zdobywać przyjaciół?
 • Rozdział 5. Widzenie, słyszenie i czucie sposobem na lepszą komunikację
  • Czym są zmysły?
   • Filtrowanie rzeczywistości
   • Usłysz, co myślą inni
  • Wsłuchaj się w słowa
   • W krainie synestezji
   • Tworzenie relacji za pomocą słów
   • Skąd wziąć tłumacza?
  • Czy te oczy mogą kłamać?
  • Jak system WSK może działać na Twoją korzyść?
 • Rozdział 6. Tworzenie relacji
  • Dlaczego relacja jest tak ważna?
   • Rozpoznawanie relacji
   • Określenie osoby, z którą chcemy nawiązać relację
  • Podstawowe techniki tworzenia relacji
   • Osiem sposobów poprawienia swoich relacji
   • Krąg komunikacji i budowania relacji
   • Harmonizowanie i odzwierciedlanie
   • Prowadzenie w tańcu
   • Tworzenie relacji w komunikacji wirtualnej
  • Jak i dlaczego zrywać relacje?
   • W jaki sposób uprzejmie zerwać relację?
   • Potęga słowa ale
  • Rozumienie punktów widzenia innych osób
   • Badanie pozycji percepcyjnych
   • Metalustro NLP
 • Rozdział 7. Zrozumcie, a będziecie rozumiani. Metaprogramy
  • Podstawy metaprogramów
   • Metaprogramy i wzorce językowe
   • Metaprogramy i zachowanie
  • Proaktywny/reaktywny
  • Do/od
  • Opcje/procedury
  • Wewnętrzny/zewnętrzny
  • Ogólny/szczegółowy
  • Identyczność/identyczność i różnorodność/różnorodność
  • Perspektywy czasowe
  • Kombinacje metaprogramów
  • Rozwijanie metaprogramów
 • Rozdział 8. Sterowanie komunikacją
  • Model komunikacji NLP
   • Scenariusz 1.
   • Scenariusz 2.
  • Model komunikacji NLP
   • Przetwarzanie informacji
    • Pominięcia
    • Zniekształcenia
    • Uogólnienia
   • Każdemu według uznania
    • Metaprogramy
    • Wartości
    • Przekonania
    • Postawy
    • Wspomnienia
    • Decyzje
  • Wypróbuj skuteczną komunikację
 • Część 3 Skrzynka z narzędziami
 • Rozdział 9. Kotwiczenie
  • Początki korzystania z kotwic NLP
   • Kotwiczenie i tworzenie stanu zasobnego
   • Wywoływanie i kalibrowanie stanów
   • Ustalanie własnego repertuaru kotwic
   • Rozpoznawanie własnych kotwic
  • Przegląd emocji. Sekwencjonowanie stanów
   • Zmiana stanów za pomocą kotwic
   • Barokowy rytm
   • Stawianie się na miejscu innego człowieka
  • Więcej o kotwicach
   • Zmiana kotwic negatywnych
    • Desensytyzacja
    • Zmiana zakotwiczeń
    • Przedłużanie łańcucha kotwic
   • Kotwice sceniczne
    • Wykorzystanie kręgu doskonałości
    • Kotwiczenie przestrzenne
  • Podsumowanie wiadomości dotyczących kotwic
 • Rozdział 10. Pulpit sterowniczy
  • Submodalności, czyli w jaki sposób zapisujemy nasze doświadczenia
  • Podstawowe informacje, czyli czego potrzebujesz, zanim zaczniesz
   • Asocjacja czy dysocjacja?
   • Określanie szczegółów wspomnień
    • Wywoływanie submodalności wzrokowych
    • Wywoływanie submodalności słuchowych
    • Wywoływanie submodalności kinestetycznych
   • Odrobina praktyki
   • Zrozumieć submodalności krytyczne
  • Dokonywanie zmian w życiu
   • Łagodzenie bolesnych doświadczeń
   • Zmiana ograniczających przekonań
   • Tworzenie przekonania wzmacniającego
   • Jak pozbyć się bólu kręgosłupa?
   • Ćwiczenie ze świstem
  • Formularz submodalności
 • Rozdział 11. Praca z poziomami logicznymi
  • Zrozumieć poziomy logiczne
   • Zadawanie właściwych pytań
   • Logiczne poziomy krok po kroku
   • Praktyczne wykorzystanie poziomów logicznych
  • Właściwy sposób na zmianę
   • Otoczenie
   • Zachowanie
    • Maksymalizacja skutecznego zachowania
    • Zmiana niepożądanych zachowań
   • Zdolności
   • Przekonania i wartości
   • Tożsamość
   • Cel
  • Odkrywanie poziomów innych ludzi. Język i poziomy logiczne
  • Ćwiczenia związane z poziomami logicznymi. Budowanie zespołu w pracy i zabawie
 • Rozdział 12. Nawyki. Odkrywanie sekretnych programów
  • Ewolucja strategii
   • Model bodziec-reakcja
   • Model TOTE
   • Strategia NLP = TOTE + systemy reprezentacji
   • Strategia NLP w praktyce
  • Czy te oczy mogą kłamać? Rozpoznawanie strategii innych
  • Ćwiczenie strategii
   • Łączenie strategii z poziomami logicznymi
   • Zdobywanie nowych umiejętności
   • Rekodowanie swoich programów
   • Liczy się jak
  • Strategie NLP w miłości i sukcesie
   • Strategia głębokiej miłości
   • Strategie wpływu na ludzi
   • Strategia poprawnego pisania NLP
 • Rozdział 13. Podróż w czasie
  • W jaki sposób zorganizowane są Twoje wspomnienia?
  • Odkrywanie własnej linii czasu
  • Zmiana linii czasu
  • Podróż linią czasu do stacji Szczęśliwość
   • Eliminowanie negatywnych emocji i ograniczających decyzji
   • Uzyskiwanie przebaczenia
   • Pocieszanie młodszego siebie
   • Pozbywanie się lęku
   • Budowanie lepszej przyszłości
 • Rozdział 14. Sprawny mechanizm
  • Hierarchia konfliktu
  • Od całości do części
   • Intencje części
   • Docieranie do sedna sprawy
  • Na pomoc! Mam problem ze sobą!
   • Słuchanie swojej nieświadomości
   • Opowiadanie się po jednej ze stron
  • Scalanie integracja części swojego umysłu
   • Wizualny koktajl
   • Przeramowanie co by było, gdyby?
  • Rozwiązywanie większych konfliktów
 • Część 4 Słowo na wejście
 • Rozdział 15. Jądro problemu metamodel
  • Zbieranie istotnych informacji przy wykorzystaniu metamodelu
   • Pominięcie, czyli gdy nie wszystko jest jasne
   • Uogólnienia, czyli zawsze uważaj na wszystko i wszystkich
   • Zniekształcenia, czyli dotyk fantazji
  • Korzystanie z metamodelu
   • Dwa proste kroki
   • Kilka wpadek
 • Rozdział 16. Hipnotyzowanie słuchaczy
  • Język transu model miltonowski
   • Wzorce językowe a model miltonowski
   • Inne aspekty modelu miltonowskiego
    • Pytania rozłączne
    • Ukryte polecenia
    • Podwójne wiązania
   • Twój preferowany model
   • Ważna sztuka niejasności
  • Wchodzimy głębiej
   • Zaprzyjaźnić się z hipnozą
   • Codzienny trans
 • Rozdział 17. Historie, baśnie i metafory. Opowieść jako droga do podświadomości
  • Opowieści, metafory i Ty
  • Opowieści Twojego życia
   • Podstawy gawędziarstwa
   • Opowieści w pracy
   • Dar dla następnych pokoleń
  • Potężne metafory
   • Metafory w NLP
   • Wykorzystywanie metafor w celu znalezienia nowych rozwiązań
   • Metafory pośrednie i bezpośrednie
  • Tworzenie własnych opowieści
   • Osobisty dziennik gawędziarza
   • Więcej sposobów rozwoju zdolności gawędziarskich
   • Stosowanie delikatnej perswazji
   • A to mi przypomina Dodawanie kolejnych wątków
 • Rozdział 18. Zadawanie właściwych pytań
  • Zanim zaczniesz. Strategie zadawania pytań
   • Oczyszczanie własnego języka eliminowanie uprzedzeń
    • Odkrywanie czystych pytań
    • Oczyszczanie języka
    • Rozwijanie bieżących pytań percepcyjnych
    • Rozwijanie bieżących pytań percepcyjnych
    • Praca nad pytaniami o intencje
   • Liczy się to, jakim się jest
   • Wciskanie przycisku Stop
   • Testuj swoje pytania
   • Uznaj pozytywne zdania za normę
  • Zrozumieć, czego się chce
   • Czego chcę?
   • Co mi to da?
  • Podejmowanie decyzji
  • Podważanie ograniczających przekonań
  • Właściwy człowiek na właściwym miejscu. Kwestia motywacji
   • Czego oczekujesz w pracy?
   • Dlaczego to jest istotne?
   • Skąd wiesz, że działasz skutecznie?
   • Dlaczego wybierasz tę właśnie pracę?
  • Rozmowa z samym sobą
 • Część 5 Integracja nauki
 • Rozdział 19. Pierwsze próby modelowania
  • Rozwijanie umiejętności przez modelowanie
   • Należy zrozumieć, że modelowanie to naturalny talent
   • Wejście w strukturę głęboką
  • Modelowanie studium przypadku
   • Niechętny wzorzec
   • Taniec zaklinacza deszczu
  • Kluczowe etapy modelowania
   • Zrozumienie wyniku
   • Określenie wzorca
   • Określanie praktycznej metody modelowania
   • Gromadzenie danych
   • Budowanie modelu
   • Testowanie prototypu
   • Upraszczanie rezultatów
 • Rozdział 20. Torowanie drogi zmianom
  • Jak znaleźć jasność myślenia i kierunek działania?
  • Zrozumienie struktury zmiany
   • Cykl żałoby Kübler-Ross
   • Stosowanie logicznych poziomów NLP
    • Tworzenie zgodności między poziomami logicznymi
    • Określanie najsilniejszego poziomu dla zmiany
  • Trzymanie się wartości
  • Jak ważna jest komunikacja?
  • Kształtowanie nastawienia do zmian
   • Pozbywanie się strachu
   • Chęć eksperymentowania
  • Uzyskiwanie pomocy
   • Wzmacnianie zasobów
   • Prowadzenie w przód
   • Planowanie
  • Jeden krok naprzód
   • Pierwszy, najważniejszy krok
   • Zamknięcie i uczczenie sukcesu
 • Część 6 Dekalogi
 • Rozdział 21. Dziesięć zastosowań NLP
  • Własny rozwój
  • Zarządzanie relacjami zawodowymi i osobistymi
  • Negocjowanie podwójnej wygranej
  • Przywódcze motywowanie pracowników
  • Tworzenie wspaniałych prezentacji
  • Zarządzanie czasem i cennymi zasobami
  • Coaching sukcesu
  • Wykorzystywanie NLP do wspierania swojego zdrowia
  • Więź ze słuchaczami. Porada dla trenerów i nauczycieli
  • Poszukiwanie optymalnej pracy
 • Rozdział 22. Dziesięć wartościowych książek
  • Przekonania. Ścieżki do zdrowia i dobrobycia
  • NLP. Studium struktury subiektywnych doświadczeń
  • Magia w działaniu. Sesje NLP Richarda Bandlera
  • Z żab w księżniczki
  • Magia przywództwa
  • Sztuka stosowania NLP w grupie. Ja, mój zespół i ja
  • Magia metafory
  • Etyczna manipulacja, czyli jak sprawić, żeby ludzie naprawdę Cię lubili
  • Struktura magii. Kształtowanie ludzkiej psychiki, czyli więcej niż NLP
  • Obudź w sobie olbrzyma
  • Metafory w naszym życiu
 • Rozdział 23. Dziesięć filmów przedstawiających procesy NLP
  • Avatar
  • Wolny dzień pana Ferrisa Buellera
  • Diuna
  • Lepiej być nie może
  • Podkręć jak Beckham
  • Pole marzeń
  • Gattaca szok przyszłości
  • Matrix
  • Wszystko albo nic
  • Philomena
  • NLP w kinie
 • Część 7 Dodatki
 • Dodatek A Lista zasobów
  • Kontakt z autorkami
   • Instytut Neurolingwistyki
   • NLP Instytut Rozwoju Osobowości
   • Małopolski Instytut NLP Consult
 • Dodatek B Tworzenie relacji
 • Dodatek C Lista kontrolna poprawnie sformułowanych celów
 • Dodatek D Arkusz submodalności
  • Arkusz submodalności
Autor

ISBN

978-83-283-6129-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NLP DLA BYSTRZAKÓW”