WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zeszyt…

48.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

1. Wstęp 5
1.1. Informacje ogólne 5
1.2. Pojęcia autorytetu zaworu w instalacji centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi 6
1.3. Armatura regulacyjna przewodowa regulatory różnicy ciśnienia 8
1.4. Montaż przyrządu pomiarowego do rozliczania ciepła dostarczanego do budynku (obiektu) 9
2. Zapotrzebowanie na ciepło i szczytowa moc cieplna ogrzewania 9
3. Zasady wyboru rodzaju instalacji centralnego ogrzewania 11
3.1. Wymagania wspólne 11
3.2. Wymagania ogólne dotyczące instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikowymi zaworami termostatycznymi 12
3.3. Wymagania ogólne dotyczące instalacji centralnego ogrzewania z zaworami grzejnikowymi bez głowic termostatycznych 12
3.4. Podział na strefy 13
3.5. Obieg czynnika grzejnego 13
4. Ciśnienie robocze, próbne i temperatura czynnika grzejnego 13
4.1. Ciśnienie robocze i próbne 13
4.2. Temperatura czynnika grzejnego 14
5. Wytyczne techniczne projektowania elementów instalacji centralnego ogrzewania 15
5.1. Rozdzielacze 15
5.2. Przewody 15
5.2.1. Wspólne wymagania 15
5.2.2. Poziome przewody rozdzielcze 16
5.2.3. Piony 17
5.2.4. Rozprowadzenie do grzejników 18
5.2.5. Gałązki grzejnikowe 18
5.3. Odpowietrzenie i odwodnienie 19
5.4. Grzejniki 20
5.4.1. Wymagania ogólne 20
5.4.2. Przyłączanie grzejników 21
5.4.3. Kryteria i wymagania dotyczące stosowania grzejników z różnych materiałów 21
5.4.4. Wsporniki i uchwyty grzejnikowe 23
5.5. Armatura 24
5.5.1. Podział ogólny 24
5.5.2. Armatura regulacyjna przewodowa 24
5.5.3. Armatura regulacyjna grzejnikowa 25
5.5.4. Armatura regulacyjna jako elementy wykonawcze regulatorów temperatury i przepływu 26
5.5.5. Armatura odcinająca 30
5.5.6. Armatura odpowietrzająca 30
5.5.7. Armatura spustowa 30
5.6. Pompy obiegowe 31
5.6.1. Rozmieszczenie pomp obiegowych 31
5.6.2. Dobór pomp obiegowych 31
5.6.3. Automatyzacja pracy pomp obiegowych 33
5.6.4. Wyposażenie instalacyjne pomp obiegowych 35
5.6.5. Podstawowe układy ogrzewania z pompami obiegowymi 35
6. Rozszerzalność cieplna przewodów i jej kompensacja 44
7. Mocowanie przewodów 45
8. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego 45
9. Zabezpieczenie przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 46
10. Woda w instalacji centralnego ogrzewania 47
11. Zabezpieczenie instalacji przed korozją i innymi uszkodzeniami 47
11.1. Zabezpieczenie instalacji przed korozją od strony wewnętrznej 47
11.2. Zabezpieczenie instalacji przed zewnętrzną korozją, uszkodzeniem lub degradacją 48
12. Zabezpieczenie przed przenoszeniem hałasu 49
13. Izolacja cieplna 49
14. Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych z wody obiegowej (odmulacze, filtry) 50
15. Zasady cieplnego wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania 51
15.1. Obliczeniowe zapotrzebowanie pomieszczenia na ciepło 51
15.2. Zasady określania wielkości elementów grzejnych 51
15.3. Wymiarowanie pionów grzejnych (tzw. świecowych) 55
15.4. Wymiarowanie grzejników 56
16. Zasady określania ciśnienia czynnego 56
17. Zasady hydraulicznego wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania 57
17.1. Obliczanie liniowych i miejscowych oporów hydraulicznych 57
17.2. Wyrównanie oporów hydraulicznych poszczególnych obiegów – regulacja wstępna 58
17.3. Dobór elementów dławiących nadmiar różnicy ciśnienia 59
18. Charakterystyki grzejników 60
18.1. Charakterystyki cieplne grzejników 60
18.2. Charakterystyka hydrauliczna grzejników 65
18.3. Pozostałe cechy charakteryzujące grzejniki 66
19. Wykaz aktów normatywnych, zarządzeń i wydawnictw przytoczonych w wytycznych lub związanych z nimi 67
20. Wykaz podstawowych symboli i oznaczeń użytych w wytycznych 71
20.1. Wykaz podstawowych symboli użytych w tekście i tablicach 71
20.2. Wykaz podstawowych oznaczeń na rysunkach od 1 do 14 73

Autor

ISBN

978-83-88695-02-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „WYTYCZNE PROJEKTOWANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *