ZAGADNIENIA ELEKTROENERGETYKI W UJĘCIU STATYSTYCZNYCH I PROBABILISTYCZNYCH BADAŃ

ZAGADNIENIA ELEKTROENERGETYKI W UJĘCIU STATYSTYCZNYCH I PROBABILISTYCZNYCH BADAŃ

Spis treści

103.50

Na stanie

ZAGADNIENIA ELEKTROENERGETYKI W UJĘCIU STATYSTYCZNYCH I PROBABILISTYCZNYCH BADAŃ

Spis treści

Wykaz podstawowych oznaczeń i symboli

1. WSTĘP
1.1. Zagadnienie niepewności
1.2. Badania statystyczne i probabilistyczne
1.2.1. Uzasadnienie tematyki
1.2.2. Prezentowane zagadnienia

2. OCENA PARAMETRÓW PRĄDU ZWARCIOWEGO Z PUNKTU WIDZENIA DOBORU URZĄDZEŃ
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przebieg i wartość prądu zwarciowego
2.2.1. Podstawowe wzory i zależności
2.2.2. Prąd zwarciowy początkowy
2.2.3. Wartość początkowa składowej nieokresowej prądu zwarciowego
2.3. Losowy charakter parametrów prądu zwarciowego
2.3.1. Prąd zwarciowy udarowy
2.3.2. Prąd wyłączeniowy
2.3.3. Zastępczy cieplny prąd zwarciowy
2.3.4. Niektóre probabilistyczne właściwości prądu zwarciowego
2.4. Ocena zagrożeń spowodowanych przepływem prądu zwarciowego
2.4.1. Kryterium oceny
2.4.2. Wyznaczanie dopuszczalnej wartości ryzyka
2.4.3. Szacowanie wartości ryzyka zagrożenia
2.5. Model symulacyjny do oceny parametrów prądu zwarciowego
2.5.1. Modele zmiennych losowych wpływających na przebieg prądu zwarciowego
2.5.2. Przykładowe schematy obliczeń symulacyjnych
2.5.3. Programy komputerowe
2.5.4. Przykład symulacyjnej analizy udarowego prądu zwarciowego w rozdzielniach WN i NN
2.6. Przykładowe wyniki badań symulacyjnych
2.6.1. Dopuszczalne wartości przekroczeń parametrów znamionowych urządzeń
2.6.2. Stopień zagrożenia wyłączników spowodowany krótkotrwałymi stanami przełączeń w rozdzielniach
2.6.3. Ryzyko zagrożenia wyłączników w warunkach prognozowanego układu sieci

3. DOBÓR CZASU TRWANIA ZWARCIA DO OBLICZANIA SKUTKÓW ZAKŁÓCEŃ ZWARCIOWYCH
3.1. Wartości czasu trwania zwarcia i ich losowy charakter
3.1.1. Naświetlenie problemu
3.1.2. Szacowanie czasu trwania zwarcia na podstawie danych katalogowych
3.1.3. Wartości czasu trwania zwarcia zarejestrowane w sieci 110kV
3.1.4. Czas działania zabezpieczeń w sieci elektroenergetycznej 110 kV, 220kV i 400kV
3.2. Przykłady badań symulacyjnych czasu trwania zwarcia
3.2.1. Ogólna postać modelu
3.2.2. Rozkłady czasu trwania zwarcia w sieci 110 kV
3.2.3. Rozkłady czasu trwania zwarcia w sieci 220 kV
3.3. Wartości czasu trwania zwarcia do obliczania skutków cieplnych
3.3.1. Ogólna postać modelu symulacyjnego
3.3.2. Przykład badań modelowych dla sieci 110 kV
3.4. Wartości czasu trwania zwarcia do obliczania skutków dynamicznych w rozdzielniach z przewodami szynowymi giętkimi
3.4.1. Skutki dynamiczne w rozdzielniach z szynami giętkimi według zaleceń normy 1EC 865-1
3.4.2. Losowy charakter sił dynamicznych
3.4.3. Model symulacyjny
3.4.4. Wyniki przykładowych badań
3.5. Czas trwania zwarcia a ryzyko utraty stabilności globalnej
3.5.1. Wpływ czasu trwania zwarcia na stabilność globalną układu przesyłowego
3.5.2. Schemat wyznaczania ryzyka utraty stabilności globalnej
3.5.3. Ryzyko utraty stabilności globalnej elektrowni w prostym układzie przesyłowym
3.5.4. Przykład wyznaczania ryzyka utraty stabilności elektrowni w systemie rzeczywistym

ZNIEKSZTAŁCENIE SYGNAŁÓW POMIAROWYCH PRZEZ PRZEKŁADNIKI PRĄDOWE ZABEZPIECZENIOWE
4.1. Naświetlenie problemu
4.2. Losowy charakter błędów wprowadzanych przez przekładniki prądowe podczas identyfikacji prądu zwarciowego
4.2.1. Założenia
4.2.2. Nasycanie się rdzeni przekładników
4.2.3. Błąd chwilowy
4.3. Przykłady doboru współczynnika nasycenia przekładników prądowych zabezpieczeniowych
4.3.1. Metoda analizy i kryterium doboru
4.3.2. Poprawność lokalizacji miejsca zwarcia za pomocą cyfrowych algorytmów pomiarowych
4.3.3. Błąd transformacji prądu zwarciowego przekładników prądowych połączonych w układy

MODELOWANIE OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO ODBIORCÓW ZALICZANYCH DO GRUPY GOSPODARSTW DOMOWYCH
5.1. Naświetlenie zagadnienia
5.1.1. Cel badań
5.1.2. Zakres badań
5.2. Krzywe obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych zaliczanych do grupy gospodarstw domowych
5.2.1. Charakterystyka badań
5.2.2. Cechy grafików obciążenia odbiorców indywidualnych
5.2.3. Cechy profili standardowych PTPiREE dla odbiorców należących do grupy gospodarstw domowych
5.2.4. Uwagi dotyczące tworzenia profili standardowych
5.3. Modelowanie obciążenia stacji transformatorowych zasilających odbiorców zaliczanych do grupy gospodarstw domowych
5.3.1. Ogólna charakterystyka odbiorców i rejestrowanych przebiegów obciążenia elektrycznego
5.3.2. Koncepcja modelu
5.3.3. Model obciążenia podstawowego
5.3.4. Model obciążenia wywołanego oświetleniem
5.3.5. Pozostałe modele składowe
5.3.6. Maksymalne obciążenia stacji SN/nN w świetle badań modelowych
5.3.7. Wnioski
Literatura

Autor

ISBN

978-83-7775-230-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ZAGADNIENIA ELEKTROENERGETYKI W UJĘCIU STATYSTYCZNYCH I PROBABILISTYCZNYCH BADAŃ”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *