EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Celem publikacji jest pokazanie możliwości implementacji LCA do gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i ekonomicznym. Uwzględnienie przy tym warunków lokalnych województwa lubuskiego w gospodarce odpadami może przyczynić się w dalszych badaniach do powstania lokalnej bazy danych dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, optymalizacji systemu, stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych, poprawy ekoefektywności oraz do określenia kosztów i korzyści efektów zewnętrznych gospodarki odpadami opakowaniowymi…

33.00

Na stanie

EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM

Celem publikacji jest pokazanie możliwości implementacji LCA do gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi zarówno w aspekcie ekologicznym, jak i ekonomicznym. Uwzględnienie przy tym warunków lokalnych województwa lubuskiego w gospodarce odpadami może przyczynić się w dalszych badaniach do powstania lokalnej bazy danych dotyczącej opakowań i odpadów opakowaniowych, optymalizacji systemu, stymulowania rozwoju rynku surowców wtórnych, poprawy ekoefektywności oraz do określenia kosztów i korzyści efektów zewnętrznych gospodarki odpadami opakowaniowymi . LCA usprawni działanie gospodarki odpadowej (a w tym szczególnie gospodarki opakowaniowej i odpadów opakowaniowych), jej optymalizację, stworzenie bazy danych oraz zmniejszenie kosztów zewnętrznych dla województwa.
Z uwagi na obszerność tematu badawczego i jego wielopłaszczyznowość niniejsza publikacja w swoim zakresie obejmuje w części teoretycznej: krótkie wprowadzenie w temat opakowań i odpadów opakowaniowych, obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie oraz wytyczne do wyznaczania wskaźników ekoefektywności gospodarki odpadami opakowaniowymi, a w części empirycznej – zestawienie, analizę i omówienie wyników prowadzonych badań dokumentacji krajowej i dyrektyw UE w zakresie obecnego stanu gospodarki odpadami opakowaniowymi w województwie lubuskim na tle kraju, jak również poziomu respektowania wytycznych UE w kraju i na omawianym obszarze. Ponadto opisano wyniki badań ankietowanych przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami opakowaniowymi na terenie województwa lubuskiego. Porównano wyniki badań ankietowych z danymi zamieszczonymi w dokumentach województwa dotyczących systemu gospodarowania odpadami. Podsumowanie publikacji stanowi charakterystyka wybranych systemów komputerowych wykorzystywanych do oceny cyklu życia i praktyczne wykorzystanie techniki LCA do wskazania możliwości zastosowania opisanego narzędzia zarządzania środowiskowego w szeroko pojętym temacie opakowań. Wykorzystanie oceny cyklu życia – LCA – jako wskaźnika (jednego z trzech filarów) zrównoważonego rozwoju zaproponowano również w części teoretycznej publikacji. Instrument ten jest nieodzowny do dokonania charakterystyki aspektów ekologicznych w zakresie opakowań i gospodarowania odpadami opakowaniowymi.
Dopełnienie publikacji stanowią zamieszczone na końcu załączniki zawierające szczegóły dotyczące aspektów prawnych gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz ułatwiające zrozumienie niektórych zagadnień (wykaz procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów, akty wykonawcze do ustaw, katalog wyrobów traktowanych jako asortyment opakowania itp.).

Autor

ISBN

978-83-7842-055-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „EKOLOGICZNE I EKONOMICZNE ASPEKTY GOSPODARKI ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *